Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen vill stärka asylsökandes rättsskydd och stöda småföretagare

Från 2020
Pääministeri Sanna Marin, Valtioneuvoston linna, 19.12.2019.
Bildtext Finansminister Katri Kulmuni (C) och Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) flankerar statsminister Sanna Marin.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Efter en politisk höst som dominerats av poststrejk, statsminister Antti Rinnes (SDP) avgång och de finländska barnens och kvinnornas öde i Al-Hol, hoppas regeringen att det nu blir mer fokus på genomförandet av regeringsprogrammet.

För Centern, som kraftigt dalat i opinionsmätningarna, gäller det nu att visa upp resultat i frågor som ligger nära företagarnas hjärta.

En sådan fråga är mervärdesskatten för småföretag. I dagsläget börjar mervärdesskatteplikten vid 10 000 euro, men regeringen vill höja tröskeln till 15 000 euro.

- Det innebär en kostnad på 20 miljoner euro, men vi tror att det gynnar småföretagsamheten i Finland, säger finansminister Katri Kulmuni (C)

Efter många upprivande debatter tror hon också att momssänkningen kan ena riksdagen.

- Jag tror nog att både Samlingspartiet och Sannfinländarna stöder reformen, säger hon.

Eftersom momsen regleras genom ett EU-direktiv, måste Finland få nationellt specialtillstånd från EU för att genomdriva reformen. I ministerns stab bedömer man att det här inte blir svårt. Om allt går som planerat kan arbetet år 2020 möjliggöra ändringen år 2021

Asylsökandes rättsskydd i fokus

På vårvintern kommer regeringen också att skrida till verket när det gäller att stärka asylsökandes rättsskydd.

Planen är att återgå till den praxis som gällde före år 2016 då regeringen Sipilä införde begränsningar i asylsökandes rätt att välja rättegångsbiträde. Samtidigt förkortades besvärstiden för besluten.

Både Advokatförbundet och Juristförbundet har kritiserat reformerna som infördes när mängden asylsökande var exceptionellt stor.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har nu skickat en lagproposition på utlåtanderunda och hon hoppas kunna avge den till Riksdagen på vårvintern.

- Jag har satt igång beredningen av de lagar som förbättrar asylsökandes rättsskydd så att alla får rätt till rättsbiträde redan vid polisförhöret. Vi kommer också att återställa besvärstiden till 30 dagar.

Motiveringen att i praktiken återkalla regeringen Sipiläs reformer är att det är viktigt att en asylsökande genast i början av processen får sitt ärende framställt på rätt sätt.

Det som antecknas i förhörsprotokollet är av stor betydelse med tanke på den därpå följande domstolsprövningen.