Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tufft decennium som de finländska företagen lägger bakom sig: "Alla tiders chans att växa under 2020-talet men det krävs samarbete och nytänk"

Från 2019
Ett bilchassi i en fabrik.
Bildtext Bilfabriken är ett praktexempel på hur det kan gå om man lyckas förädla tidigare styrkor till något ännu bättre.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Det gångna decenniet var tufft för de finländska företagen. Nu står framtiden öppen, men för att lyckas kommer det att kräva samarbete på bred front.

En sak som kan behövas är att staten tar en starkare roll vad gäller näringslivet och företagen.

Kim Wikström
Bildtext Professor Kim Wikström ser med tillförsikt på framtiden.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

- Många tror att de stora amerikanska jättarna har kommit till av en slump men så är det ju inte och många har en bakgrund i att staten haft en stor roll och gjort satsningar, säger Wikström. Jag ser också att det finns ett behov av ett liknande statligt engagemang i Finland nu när vi går in på 2020-talet.

Nytänk och mod att förändra sig krävs för framgång

De finländska storföretagen mår ganska bra nu när vi går in på ett nytt decennium. De företag som klarat sig bra har hittat sätt att ömsa skinn under det gångna decenniet.

- För att klara sig krävs det förändring och att företagen är modiga nog att förändra sig. Finland fick en dålig start i och med ekonomiska kriser i början på 2010-talet och vi har tyvärr inte i lika snabb takt som våra nordiska grannar lyckats förändra vårt näringsliv och våra företag, säger Wikström.

Åbovarvet sett från luften.
Bildtext Utan utländskt kapital och statligt samarbete hade framgångssagan på Åbovarvet inte blivit av.
Bild: Meyer Turku

Nu har Finland och de finländska företagen lagt i en ny växel. Inte minst i sydvästra Finland där man har ångat på de senaste åren.

- Det är spännande att se att de företag som nu klarat sig bra egentligen är företag som verkar inom de traditionella branscherna men som lyckats förändra och förnya sig, säger Wikström. Varvet och bilfabriken är praktexempel på företag som tack vare utländska ägare och statligt samarbete lyckats genomgå den metamorfos som krävs och nu visar exempel för andra företag.

Jobb försvinner men jobb kommer också att skapas

För att klara sig under 2020-talet kommer det att krävas ännu mer förändring och den förnyelsen kommer inte alltid att vara lätt.

- Under en övergångsperiod kan det betyda att jobb försvinner men på lång sikt skapas det mer jobbtillfällen än tidigare, säger Wikström. Så att Finland inte igen hamnar på efterkälken hoppas jag att arbetsgivarna och fackförbunden kan komma överens samtidigt som regeringen ger starka signaler åt vilket håll vi är på väg.

Stabilitet och trygghet på arbetsmarknaden ger möjlighet att växa och nå nya framgångar.

Hand som scrollar på pekplatta där Västra Nyland syns på skärmen.
Bildtext Gamla branscher måste ömsa skinn för att lyckas överleva. Digitaliseringen ger nya möjligheter att utvecklas.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Strukturomvandlingen som inleddes med att de finländska företagen gick från att sälja produkter till att också sälja tjänster kommer att fortsätta, säger Wikström. Nu kommer också digitaliseringen mer in i bilden och teknologiska genombrott öppnar upp för nya möjligheter.

Men för att möjliggöra förändring krävs det stabilitet på arbetsmarknaden. Osäkerhet och osämja hämtar inte nya resurser eller möjligheter till Finland.

Volvofabriken i Torslanda.
Bildtext Sverige har redan under många år utvecklat och genomfört stora strukturförändringar inom näringslivet.
Bild: Volvo Car Sverige

- I Sverige har man genomfört den här förvandlingen redan och exempelvis där strejkas det också mindre, säger Wikström. Det här måste vi klara av att genomföra i Finland för att locka hit fler utländska aktörer. De har det kapital som krävs för att våra företag ska kunna nå nya nivåer.

Wikström betonar att han inte anser att allt ska vara i utländsk ägo men att vi måste komma bort från tanken att utländska investeringar automatiskt skulle betyda något negativt.

- Åbovarvet och exempelvis bilfabriken i Nystad är exempel på hur bra det kan gå då man får med utländska krafter och utländskt kapital, säger Wikström. Deras tillväxt har gett en boost åt hela regionens och rentav hela Finlands export och ekonomi.

I framtiden måste Finland välja mer

För att klara sig måste Finland välja mer och enligt Wikström satsa på vad man tror på.

- Som ett litet land kan vi inte vara med på allt så det gäller att satsa på våra styrkor. Miljötänket är något vi kan finslipa och satsa ännu mer på under det kommande decenniet.

skog
Bildtext Skogen hör till en av Finlands starkaste trumfkort och genom att förädla den kunskapen kan landet och företagen nå nya framgångar.
Bild: Tiia Lillkvist/ Yle

Enligt Wikström klarar sig de finländska företagen om de är modiga nog att satsa, och om det dessutom finns möjlighet att förädla de branscher och sektorer som redan nu är starka i Finland.

- Vi har många företag som klarar sig bra men som kan klara sig ännu bättre och har visat tecken på att ha vad som krävs. Men eftersom vi är ett litet land ska vi satsa på våra styrkor och också ha mod att välja bort sådant där vi inte kan vara med.

Diskussion om artikeln