Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Riksdagen är som en godisbutik och Västnyland vann jackpott genast efter valet – de tre västnyländska riksdagsledamöterna summerar fjolåret

Från 2020
Västnylands tre riksdagsledamöter, Riikka Slunga-Poutsalo (SANNF), Thomas Blomqvist (SFP) och Johan Kvarnström (SDP)
Bildtext Fjolåret var ett politiskt turbulent år, men de västnyländska riksdagsledamöterna verkar vara ganska nöjda med sina insatser så här långt. Året har bjudit på både spänning och överraskningar, både positiva och mer beklämmande.

Västnyland firade julafton nästan genast efter riksdagsvalet 2019. Kustbanan mellan Åbo och Helsingfors beviljades drygt 60 miljoner euro och Hangö-Hyvingebanan ska elektrifieras med byggstart redan i år.

- Om inte jackpott, så ganska nära, redan vid starten, kommenterar minister Thomas Blomqvist (SFP) vad den den relativt nya riksdagen betytt för Västnyland så här långt.

För Blomqvist betydde riksdagsvalet våren 2019 att han rivstartade sin fjärde period med regeringsförhandlingar.

Eftersom han då var ordförande för Svenska riksdagsgruppen var han också med i arbetet att utforma regeringsprogrammet.

En man står på gågatan i Ekenäs. Han tittar in i kameran och ler lite.
Bildtext Det har varit mycket mer jobb än väntat och en hel del resor till grannländerna men också till övriga europeiska länder på grund av att Finland har varit ordförandeland för EU. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, insåg i höstas att han inte hinner sköta sitt uppdrag som fullmäktigeordförande i Raseborg vid sidan av sitt ministerjobb.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- Det var spännande att delta i regeringssonderingar och att få vara aktivt med i alla svängar som resulterade i ett bra regeringsprogram.

För SFP blev slutresultatet att partiet, efter fyra år i opposition, återvände till regeringen.

Ganska snabbt utsågs Thomas Blomqvist till minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Något han fortfarande är trots ny regering, ny statsminister och vissa omplaceringar vad beträffar ministerportföljer så sent som i december.

Viktiga regeringsjobb görs i ministerarbetsgrupper

Har Västnyland då gynnats av att regionen har en minister och på vilket sätt märks det?

- Som minister sitter jag med i fyra ministerarbetsgrupper som bereder ärenden till riksdagen, förklarar Thomas Blomqvist och nämner främst den grupp som bereder social- och hälsovårdsreformen.

- Där är vi nu överens om att Nyland ska delas in i fem områden som för mig har varit viktigt och säkert också för många andra med svenska som modersmål, säger Thomas Blomqvist.

De övriga ministerarbetsgrupper som Blomqvist är med i har hand om frågor kring sysselsättning och företagsamhet, klimat- och energifrågor samt barn- och ungdomspolitik.

Dessutom leder Thomas Blomqvist i egenskap av jämställdhetsminister en grupp inom riksdagen som jobbar just med jämställdhetspolitik.

Riksdagsmännen jobbar i olika utskott

Tenalabon Thomas Blomqvist kan vid det här laget kallas veteran i riksdagssammanhang. Däremot är både Ekenäsbon Johan Kvarnström (SDP) och Lojobon Riikka Slunga-Potsalo (Sannf) nya i riksdagen.

Riikka Slunga-Poutsalo har ändå lång erfarenhet av rikspolitik i och med att hon har varit Sannfinländarnas partisekreterare.

- Det som är nytt för mig är att jag nu får delta i riksdagens utskottsarbete, säger Riikka Slunga-Poutsalo.

Riikka Slunga-Poutsalo i sin trädgård med en rosenbuske i bakgrunden.
Bildtext Ännu i somras hann Riikka Slunga-Poutsalo sköta om sin trädgård och ett växthus med tomat- och gurkodlingar. Om sitt första halvår i riksdagen säger Slunga-Poutsalo att hon föredrar att jobba framom att stå i plenisalen och prata.
Bild: Anna Hellberg / Yle

Hon jämför riksdagen och i synnerhet de olika utskotten med en godisbutik där det finns mycket att välja mellan och att det krävs självbehärskning för att man inte tar åt sig för mycket arbete.

Riikka Slunga-Poutsalo blev i höstas vald till ordförande för Folkpensionsanstaltens fullmäktige, ett organ som riksdagen utser och som har som uppgift att övervaka FPA:s förvaltning och verksamhet.

Hon berättar att Sannfinländarna har bildat en egen FPA-grupp i riksdagen som systematiskt gått in för att granska och reda ut missförhållanden.

Det kan gälla till exempel hur man beviljar olika stöd och hur FPA bemöter sina kunder och olika parter i ett ärende.

En stor del av Riikka Slunga-Poutsalos arbete går också till att hålla koll på underrättelseverksamheten.

Slunga-Poutsalo är vice ordförande i det nya underrättelsetillsynsutskottet som har som uppgift att övervaka den civila och militära underrättelseverksamheten och också skyddspolisens övriga verksamhet.

Järnvägstrafiken i Västnyland fortsatt het potatis

Ja och så ännu till järnvägstrafiken.

Alla västnyländska riksdagsledamöter nämner fullträffen eller jackpotten som Thomas Blomqvist kallar de pengar som kommer att användas till grundförbättring av kustbanan och elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

Kvinna i ljus jacka står framför ett tåg på en perrong. Hon ler mot kameran.
Bildtext Tågpendlaren Ann-Mari Berlin startade våren 2019 en namninsamling för kustbanan. Projekt "Rädda kustbanan" kulminerade i en träff i Helsingfors där många kommunala tjänstemän och beslutsfattare från Västnyland, Åboland och Huvudstadsregionen deltog. I jippot deltog också Thomas Blomqvist och Johan Kvarnström.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Riikka Slunga-Poutsalo vill inte rangordna vad som är viktigare, kustbanan eller den planerade snabba förbindelsen mellan Åbo och Helsingfors via Lojo.

Som Lojobo som i 20 år kört bil till jobbet i Helsingfors hoppas hon ändå att järnvägsbygget blir av.

- Tågförbindelsen skulle vara väldigt viktig för Lojo, men också för andra som planerar att flytta till Västnyland, eftersom tåget skulle göra det smidigt och snabbt att ta sig till och från jobbet.

Riksdagens tredje västnylänning, socialdemokraten Johan Kvarnström talar å sin sida varmt för fortsatt satsning på nuvarande kustbana.

- Det gäller att föra fram dess framtidsbehov, jobba långsiktigt, lobba för fler dubbla spår och utveckla kustbanan på riktigt.

Nykomlingen Kvarnström beklämd över respektlöshet i plenum

För Johan Kvarnström har det varit ett händelserikt år.

När han för ungefär ett år sedan ställde upp som en av socialdemokraternas riksdagskandidater i Nyland var det nog inte speciellt många som trodde på hans chanser att bli invald.

Knappast ens han själv.

Så insjuknade partikamraten Maarit Feldt-Ranta på nytt i cancer och drog sig ur vårens riksdagsval och Kvarnström fick många, i synnerhet västnyländska sosseröster. Så nu är han första periodens riksdagsledamot.

- Det har varit ärorikt och lärorikt, säger Johan Kvarnström.

Kvarnström sitter med i riksdagens miljöutskott och för hans del har fjolåret också varit en inkörningsperiod på riksdagen.

Trots det har Kvarnström hunnit med några skriftliga spörsmål; ett om förbättring och utvecklande av kustbanan och ett annat om hemförsäkring för personer med betalningsanmärkningar.

Han har till och med bett om ordet och hållit tre anföranden i plenisalen, det vill säga i den sal där riksdagsmännen möts och där riksdagens fattar sina beslut.

En mörkhårig man med skägg o glasögon står i en park. Kyrka i bakgrunden. (Ekenäs)
Bildtext Johan Kvarnström hemma i Ekenäs på jullov. I januari ska Kvarnström bland annat delta i Nordiska Rådets möte i Köpenhamn, något han ser fram emot.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Det som gjort Johan Kvarnström både överraskad och beklämd är att det finns riksdagsledamöter som inte visar respekt för riksdagen och talmannen som institution.

- De flesta visar respekt, men det som gör mig ledsen är de som i stället för att säga ärade talman eller arvoisa puhemies när de stiger upp för att tala väljer att säga arvoton eduskunta (värdelösa riksdag).

Ute i riksdagens korridorer och i riksdagens kafé och restaurang är politikerna trevliga oberoende av parti eller person, men Kvarnström önskar att debatterna i plenum skulle vara mer respektfulla och mindre hätska.

- Samhällsdebatten överlag har blivit råare, så också i plenisalen. Det har ofta varit väldigt osakliga anföranden.

En annan sak som riksdagsledamot Johan Kvarnström har reagerat över är videoklippen som läggs upp på sociala medier.

- En del utnyttjar det här i sin marknadsföring och pratar helt utanför det ämne som diskuteras i plenisalen. Men det här märks inte i videoklippet. Vissa stiger till och med upp och säger ”hej nu pratar jag till er på Facebook”. Då borde kanske någon ingripa, säger Johan Kvarnström.