Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Omkring tusen influensafall i Svenskfinland – efter nyårshelgen klarnar läget

Från 2020
En läkare i vit rock håller i en arm, i den ena handen har hen en vaccinationsspruta.
Bildtext Omkring 900 000 finländare har vaccinerat sig mot influensa i år. Den äldre befolkningen är utsatt, gamla människor utvecklar inte antikroppar mot influensavirus på samma sätt som yngre.
Bild: YLE/Jessica Edén

Influensan är på kommande men antalet insjuknade, diagnosticerade personer är ännu lågt, omkring 2 000 i hela landet. I Svenskfinland är antalet kring tusen, 500 i Helsingforsområdet, 300 i Egentliga Finland och omkring 100 i Österbotten.

Överläkare Hanna Nohynek har koll på statistiken just nu. Hon arbetar som överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd THL med bland annat vaccinationer på sitt bord.

– Vi får bara in statistik från den offentliga sjukvården, den privata sektorn har vi inte insyn i på samma sätt, förklarar hon. De fall som bekräftats med laboratorieprov kommer både från den offentliga och privata sidan, säger hon.

Hur många fall av influensa vi faktiskt har i Finland just nu klarnar ändå efter helgen, när folk söker sig till läkare.

Hanna Nohynek är överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd THL.
Bildtext Hanna Nohynek är överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd THL. Hennes område är infektionssjukdomar och vaccinationer.
Bild: Yle/Anna Savonius
Influensan når Svenskfinland långsamt - Spela upp på Arenan

900 000 finländare har vaccinerat sig

Vaccinationstäckningen är sällan så hög som hälsomyndigheterna skulle önska. Tillsvidare har närmare en miljon finländare vaccinerat sig mot säsongsinfluensan, säger överläkare Hanna Nohynek vid THL.

– Siffran kunde vara högre, säger Nohynek.

Hon säger också att det är svårt att förutse hurudan influensa som dominerar i år, det finns alltför få fall för att kunna dra slutsatser.

– Just nu har vi mest influensa av typ A och mindre av B-influensa. Vilkendera typen som kommer att spridas i större utsträckning i Finland går ändå inte att fastslå ännu.

Mycket beror på hur influensaviruset hittar fram till ovaccinerade personer

― Hanna Nohynek, THL

Virusen i influensa typ A muterar ofta och det grumlar bilden. Om viruset muterar tillräckligt för att vaccinet inte mera fungerar är också en viktig fråga med tanke på hur många som kommer att insjukna.

– Dessutom beror en influensaepidemi på hur influensavirusen hittar fram till dem som inte är vaccinerade, fortsätter Nohynek.

I år testar man ett influensavaccin med fyra virustyper, två av typ A och två av typ B.

Skillnaden till tidigare vaccin är den att årets vaccin i testsyfte innehåller fyrfaldig mängd av alla antigener, det är alltså fråga om en starkare dos.

Den här dosen har testats på 30 000 seniorer, för att öka på deras influensaskydd. Övriga finländare har fått sedvanlig dos, således med fyra virustyper.

Efter influensasäsongen kan myndigheterna sedan bedöma om de träffade rätt i sina försök att förutspå vilka virus, som dominerar i Finland just denna vinter – och hur vaccinationen lyckades beakta det här.

B-viruset muterar inte lika mycket som A-viruset

Hanna Nohynek förklarar att B-viruset är stabilare än A-viruset. B-viruset förändras – eller muterar – inte heller lika mycket som A-viruset.

– Influensaviruset A3 bekymrar oss. Äldre personer bildar inte så mycket antikroppar mot just den här virustypen. De hör också till riskgruppen.

Hon betonar att det samtidigt är just äldre personer som skulle behöva vaccinskyddet här. Bara hälften av den äldre befolkningen i Finland låter vaccinera sig mot influensa.

Den som haft influensa har lägre tröskel att vaccinera sig

Vaccinationsbenägenheten beror också delvis på huruvida man har haft influensa.

– Vet man hur det känns att vara sjuk i influensa så är tröskeln lägre att vaccinera sig. De som upplever att influensan inte berör dem låter således bli att vaccinera sig.

En grupp för sig är de som funderar över vaccin och deras trygghet överlag. De låter bli att vaccinera sig även mot säsongsinfluensan.

Vaccinets tillgänglighet är också avgörande för huruvida man tar vaccinet eller inte.

– Är det lätt att vaccinera sitt barn i samband med ett rådgivningsbesök till exempel, så tar föräldrarna det. Öppettider påverkar också vaccinationsbenägenheten, särskilt i familjer med många barn, där föräldrarna redan jobbar.

A-viruset aktivt i Egentliga Finland

Antalet diagnosticerade fall av influensa är ännu lågt. Vid THL ser man att A-viruset är dominerande i Egentliga Finland (läs Åboland). Det är fråga om drygt 300 fall.

Jämfört med samma tid i fjol är influensafallen lite fler i år. 2018 startade influensaepidemin ändå senare och den blev mycket svagare än under 2016-2017.

– Det är inte ännu för sent för att vaccinera sig, betonar THL:s Hanna Nohynek.

Influensan farlig för riskgrupper

Influensan ligger bakom omkring 20-60 dödsfall per år i Finland, skriver THL på sin webbplats. Sjukdomen kan vara särskilt allvarlig för seniorer, över 65 år och för personer med en kronisk grundsjukdom, såsom till exempel astma.

I Europa beräknas 4-50 miljoner personer insjukna i influensa årligen. De flesta smittade har inga symtom medan andra drabbas hårt. 15 000-70 000 personer beräknas dö i influensa årligen, enligt THL.

Artikeln uppdaterat med en audiofil från Arenan kl. 14.30./AS

Diskussion om artikeln