Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Soites medlemskommuner betalar ytterligare 6,6 miljoner

Från 2019
Mellersta Österbottens centralsjukhus.
Bildtext Personal på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Soites medlemskommuner får ytterligare en faktura på 6,6 miljoner euro att betala. På nyårsafton godkände fullmäktige tilläggsbudgeten för 2019.

Kommunerna som är medlemmar i Soite hamnar att punga ut ytterligare 6,6, miljoner för vården under år 2019.

Soites fullmäktige höll ett extrainsatt möte på nyårsaftonen och klubbade igenom tilläggsbudgeten. Fullmäktige var ändå nöjda över att de nu fick utförlig information om hur extrautgifterna uppkommit.

Men det förekom även klagomål på att man väntat så länge med att reda ut saken.

I början av december återremitterade fullmäktige ärendet för ny beredning. Samtidigt måste tilläggsbudgeten godkännas under detta verksamhetsår och därför blev det ett nyårsmöte.

Pekka Puolimatka föreslog att ärendet igen skulle återremitteras, men hans förslag fick inget understöd av de övriga fullmäktigeledamöterna.

För lite information

Under mötets gång stod det klart att det största missnöjet beror på att ledamöterna anser att de fått för lite information, och alldeles för sent. På nyårsafton innehöll föredragningslistan information om vad som gjort vården dyrare än budgeterat.

- Vi ville se specifikationer på kostnaderna för de olika vårdenheterna, och det fick vi nu. Men man funderar ju varför vi inte fick den här informationen redan första gången vi diskuterade en tilläggsbudget, säger Riitta Rahkola.

Perhos representant Tapio Peltokangas är av samma åsikt. För att kunna diskutera en eventuell tilläggsbudget behöver man noggranna specifikationer över hur kostnaderna uppkommit.

Flera områden över budget

Bland annat är det rehabilitering och neurologi samt dejourering och diagnostisering som dragit över budget. Inom handikappservicen har klienterna blivit fler och allt fler behöver boendeservice.

Tilläggskostnader har också uppkommit på grund av att stödet till närståendevårdare stigit och att hemsjukhuset breddat sin verksamhet.

Under mötet höjdes kritiska röster som påtalade att centralsjukhusets kostnader fortsätter att växa medan servicen på landsbygden krymper. Vd Minna Korkiakoski-Västi påminde då om att specialsjukvården sparat in 2,8 miljoner euro genom att bilda nya enheter.

Porträtt av Minna Korkiakoski-Västi
Bildtext Minna Korkiakoski-Västi.
Bild: Soite

Ny hälsovårdscentral i Karleby en stötesten

De planerade välfärdscentralerna som ska få ett större tjänsteutbud än vanliga mottagningar väckte omfattande diskussion på mötet. Toholampis representant Ilkka Piispanen ville veta om tjänstemännen fortsatt att planera för välfärdscentraler fastän fullmäktige beslöt att dra in anslagen för planering av dessa.

I praktiken handlar frågan om man huruvida man ska bygga en helt ny hälsovårdscentral i Karleby. Planen var ett nybygge som i första skedet skulle inrymma hälsocentral, tandvård och vuxenrehabilitering. Soite hade redan hunnit lämna in en ansökan till ministeriet innan fullmäktige satte stopp för projektet.

Det är speciellt de övriga medlemskommunerna som inte vill vara med och betala för en ny hälsocentral i Karleby.

Under mötet ville fullmäktigeledamöterna veta om man till exemel kunde använda missbrukarcentralen Porttis utrymmen istället för att bygga nytt.

Vd Minna Korkiakoski-Västi och styrelseordförande Veikko Laitila säger att det handlar om personalens välmående. Soite är ansvarigt för hur personalen mår och en del av de anställda mår dåligt av inneluften i hvc-byggnaden.

Veikko Laitila, styrelseordförande i Soite.
Bildtext Veikko Laitila.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Att de anställda ändå orkar arbeta vidare beror till stor del på att de blivit lovade en bättre arbetsmiljö inom de närmaste åren.

Bollen ligger nu hos styrelsen som på sitt första möte efter nyår ska ta beslut om hur man går vidare med planeringen. Korkiakoski-Västi ser det som en möjlighet att Karlebyborna skulle få tandvård ute i kommunerna. Men det är ingen lösning som fungerar i längden.

Måste sluta bråka

Styrelsemedlem Antti Hietaniemi anser att välfärdscentralen är en stor fråga som måste få sin lösning i samförstånd och enighet. Även Kaustbys representant Kai-Erik Känsälä lyfte fram vikten av att man kan dra åt samma håll och beklagade att situtationen blivit så här.

- Vi bygger inte upp någonting genom att förstöra för varandra, även om någon kan få kraft av sådant beteende. Vi måste gå tillbaka till de värderingar vi hade när Soite grundades, en uppbyggande linje som ger oss goda resultat, istället för att bråka, säger Känsälä.

Text: Sari Vähäsarja Yle Kokkola, översättning: Mikaela Löv

På andra språk

Diskussion om artikeln