Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Presidenten om hatretorik i nyårstalet: Finlands framgång står på spel - vi måste bemöta varandra bättre och förstå varandra

Från 2020
Uppdaterad 01.01.2020 14:09.
Republikens president håller nyårstal inför år 2020 - Spela upp på Arenan

President Sauli Niinistö känner en växande oro över att trakasserikampanjer och lögner i debattklimatet hotar samhällsfreden. Det traditionella nyårstalet innehöll stöd för statsministern, klimatåtgärder och EU. Men i utrikespolitiken är var och en sin egen lyckas smed. Ingen annan tryggar Finlands ställning, säger president Niinistö.

President Niinistö pekade på ett nytt fenomen i inrikespolitiken och parlamentarismen. Ingen regering under detta årtusende har suttit hela valperioden ut. Den tidigare, invanda rytmen att regeringen sitter hela perioden ut har förändrats.

Genomsnittet ligger på under två och ett halvt år. Men det beror inte på en bräcklig parlamentarism eller en orolig politisk situation.

- Det har inte uppstått ett politiskt dödläge, snarare tvärtom, påpekade presidenten.

En regering som avgått mitt under perioden har snabbt följts av en ny, med nästan samma program och sammansättning. Bortsett från att statsministern bytts ut.

Statsministern allt mer hotad: Behövs ro i kollegialt arbete

- Statsministern som person är hela tiden under lupp. Som statsrådets frontfigur är statsministern i fokus när det gäller att svara för lösningar som alla inte tycker om.

Trycket ökar om populariteten eller stödet samtidigt försvagas. Ett enskilt fel eller misslyckande kan bli avgörande, sa presidenten. Han efterlyste arbetsro och samarbete i politiken.

- Jag vill än en gång påpeka att statsrådets arbete är kollegialt. Beslut fattas och ansvaret bärs tillsammans. Detta gemensamma ansvar har fått mindre uppmärksamhet, ansåg presidenten. Men att komma ihåg det kan både minska statsministerns börda och vara till stöd i arbetet.

Hatkultur, trakasserier och lögner ska stoppas

President Niinistö uttryckte i sitt nyårstal en växande oro över hatkulturen, hur vi i Finland bemöter varandra. På spel står den viktigaste faktorn för Finlands framgång; att förstå varandra.

- Det handlar om respekt för varandra, i sista hand om upprätthållande av samhällsfreden. Och därmed om vår säkerhet, sa president Niinistö.

Han bekymrade sig över att finländare alltmer sällan försöker uppnå samförstånd när de är oeniga. När det inte längre finns en vilja att föra en äkta dialog, skapas utrymme för halvsanningar, även lögner.

Det är tillåtet att tvista om frågor. Det kan till och med rekommenderas, sa presidenten.

Men lagstiftningen är klar. Hets mot folkgrupp samt gärningar som kränker individens ära, frid eller integritet är redan nu straffbara. Det har inget samband med yttrandefriheten, än mindre med begränsningar av den.

“Alla konsumerande människor behövs mot klimatförändringen”

Niinistö målade upp klimatförändringen som ett stort hot. Men han ställde frågor om hur den kan åtgärdas. Finland är i täten med att ställa upp målsättningar.

-Det är bra. Men mål är inte ännu handlingar.

President Niinistö påminde om “Helsingforsprinciperna”. Under Finlands ledning kom över 50 finansministrar överens om att klimatpåverkan ska beaktas i alla budget- och investeringsprojekt. Också bland storföretagen sprider sig liknande idéer snabbt.

- Förändringen utgår från de stora: staterna och företagsjättarna. Men också vi snart åtta miljarder mer eller mindre konsumerande människor är en stor drivkraft, sa president Sauli Niinistö.

Inget om Nato, Trump eller Kina

Det var många frågor eller händelser från året som inte togs upp i presidentens nyårstal. Han nämnde inte sina möten med varken president Trump eller president Putin.

Finlands nyss avslutade EU-ordförandeskap berördes inte. Men EU-kommissionens beskrivning av geopolitiken fick beröm.

Finland har varit medlem i ett kvarts sekel. EU är fortfarande den viktigaste källan till ekonomisk välfärd och stabilitet för Finland, sa president Niinistö.

"Vi är vår egen lyckas smed"

Nato nämndes inte i talet, men det ligger i vårt intresse att den europeiska säkerhetsdebatten äntligen går framåt, sa president Niinistö.

Kravnivån för vår egen utrikespolitik stiger i en värld som blir allt mer komplicerad, sa president Niinistö.

- Finland gör sitt yttersta för fred, stabilitet och långsiktighet. I sista hand är dock var och en sin egen lyckas smed, sa president Niinistö. Det finns ingen annan som tryggar vår egen ställning.

“Ondska kan inte utplånas enbart med välvilja”

Presidenten nämnde inte senhöstens största politiska fråga om de finländare som hålls i al-Hol-lägret. Stycket i talet om tolerans och terrorism kan ändå läsas som en kommentar.

Finland är ett föregångarland när det gäller tolerans och öppenhet. Samhället måste se till att alla kan leva tryggt och i lugn och ro, sa presidenten.

- Men det finns också ondska i världen, och den kan inte utplånas enbart med välvilja. Om vi vill hålla fast vid det goda måste vi nogsamt värna om det. Detta har jag även menat med uttalandena om lagstiftningen gällande terrorism, sa presidenten.

I ett annat sammanhang nämnde han också individens okränkbarhet, oberoende av befolkningsgrupp. Minoriteternas rättigheter betonas också i Finland, med rätta, sa presidenten.

“Tack, servicesektorn: Vi har inte råd låta er utmattas”

President Niinistö passade på att hylla de anställda i servicesektorn, som han betecknade som ryggraden i vår samhällsstruktur.

Det är människor som i sitt arbete verkställer den demokratiska viljan. De utför ett arbete som är både professionellt krävande och psykiskt tungt.

- Alltför många av dem utsätts dagligen för trakasserier, hot, påtryckningar, till och med våld. I dag är de igen tvungna att möta dem som i går trakasserade dem.

Om de som har hand om omsorg, utbildning och säkerhet utmattas, riskeras hela samhällets funktion. Det har vi inte råd med, sa president Sauli Niinistö.

Artikeln har kompletterats med en länk till talet på Arenan och med en länk till hela texten på svenska.

Diskussion om artikeln