Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vill främja digitaliseringen

Från 2020
Närbild på dator och smarttelefon.
Bildtext Människors vardag ska underlättas med den nya myndigheten.
Bild: Yle / Laura Mainiemi

Myndigheten bildades när Befolkningsregistercentralen och magistraterna gick samman.

Den nya myndigheten vill främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till uppgifter och tillhandahålla tjänster för befolkningen.

Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster.

De här stödtjänsterna för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Målet är ett smidigare samhälle

Målet för myndigheten är att göra Finland till ett smidigare samhälle.

Myndigheten inledde verksamheten 1.1.2020 i och med sammanslagningen av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Myndigheten samarbetar aktivt genom nätverk och genom deras arbete vill de stärka tilliten i samhället.

Gäller hela Finland

Över 900 personer sysselsätts av myndigheten och verksamheten är utspridd på 36 orter i landet.

Verksamhetsmodellen är riksomfattande, alltså kan medborgare uträtta sina ärenden vid vilket verksamhetsställe som helst.

Diskussion om artikeln