Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen får två nya vattentorn - se hur en 8 miljoner liters cistern lyfts till 50 meters höjd

Från 2020
Två års vattentornsbygge på en minut - se hur Sandkulla vattentorn reses upp - Spela upp på Arenan

Två nya vattentorn byggs som bäst i Kyrkslätt och i Vanda. De ersätter gamla torn som varit i dåligt skick och löpte risken att rasa i framtiden. Tornen väntas bli klara i år.

- Vi granskade skicket på det gamla tornet i Sandkulla i Vanda och konstaterade att det inte är lönsamt att reparera, säger Arto Mettinen, projektchef vid Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Han förklarar att HRM sett över sina torns skick extra noggrant sedan ett vattentorn i Jyväskylä rasade 2012.

Det vattentornet var konstruerat av betongelement.

Det gamla vattentornet i Sandkulla skiljer sig på många sätt från tornet i Jyväskylä - men även det består av betongelement.

- Det innersta tornet byggdes 1962. Sedan under åren 1976-1977 byggdes ett yttre torn runt det. Tornet består i princip av betongelement, som är hopsnörda med vajrar som går genom metallrör, säger Mettinen.

Ett vattentorn. I framgrunden en bilväg.
Bildtext Så här ser det gamla tornet i Sandkulla ut.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Också i Kyrkslätt har man haft ett liknande vattentorn som det i Jyväskylä.

- Tornet var av samma modell. Vi kom fram till att det inte lönar sig att reparera det gamla tornet, säger vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits.

Ett vattentorn intäckt i vitt plast. I framgrunden ser man en man som jobbar med att bygga tornet.
Bildtext Här reser sig Kyrkslätts nya vattentorn.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Kyrkslätts gamla vattentorn byggdes 1973. Det revs under fjolåret, och det nya tornet byggs på dess plats. I Vanda står det gamla tornet fortfarande kvar, på andra sidan vägen från det nya tornet.

Hur bra känner du till regionens vattentorn? Gör vårt quiz!

Cisternen steg 20 centimeter i timmen

Bägge tornen ska bli klara under den senare hälften av 2020.

Vattentornet i Sandkulla skulle enligt de ursprungliga planerna bli klart redan till sommaren 2019.

- Vi räknar nu med att få det klart i juni, säger Mettinen.

Ett vattentorn i vidbild. På marken sysn flera bilar och maskiner som ser ut att jobba med att bygga tornet.
Bildtext Cisternens väggar har små hål. Under dem finns lampor som lyser upp tornets fasad då det är mörkt.
Bild: Helsingforsregionens miljötjänster/ Hannu Bask

Vattentornets cistern lyftes under december i fjol. Arbetet skulle egentligen ta kring tio dagar, men tog en månad, på grund av stark blåst. Den tunga cisternen kunde lyftas endast 20 centimeter i timmen även då väderförhållandena var gynnsamma.

- Härnäst ska vi installera diagonala stödbalkar under cisternen. Sen ska tornet ännu få en mellanvägg och ett tak, säger Mettinen.

Kyrkslätts torn ska bli klart till hösten 2020.

"Vattentorn behövs lika mycket som förut"

Både Mettinen och Arosilta-Gurvits säger att vattentorn behövs precis lika mycket som förut. De tror inte att tornen kommer att ersättas av pumpar i framtiden.

- De finns till för att försäkra att alla kan få vatten, även då det är elavbrott. De jämnar också ut trycket i vattennätet, säger Arosilta-Gurvits.

Vattentornen fylls varje natt, och under dagens lopp rinner vattnet ut till närliggande hushåll.

En man står utomhus. Vädret ser kallt ut. Han skådar ut mot sin vänstra sida.
Bildtext "Det nya tornet i Sandkulla blir medelstort jämfört med våra andra torn", säger projektchef Arto Mettinen från Helsingforsregionens miljötjänster. I bakgrunden syns vattentornen i Ilmala. De är regionens största vattentorn.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Det nya vattentornet i Sandkulla är lite större än det gamla. Det gamla rymmer 6,7 miljoner liter vatten.

- Det nya rymmer 8 miljoner liter. Det är ett medelstort vattentorn jämfört med våra andra torn, säger Mettinen.

Kyrsklätts nya torn är lite mindre, och ska rymma 2,3 miljoner liter vatten. Det är ändå rejält större än det gamla tornet, som endast rymde en miljon liter.

- Kommunen har blivit större och kommer ännu att växa i framtiden, säger Arosilta-Gurvits.

De största tornen i regionen är de två tornen i Ilmala i Helsingfors, som rymmer 20 miljoner liter var.

Nu rivs vattentornet på Drumsö. Det ska vara borta vid årsskiftet.
Bildtext Drumsö vattentorn revs 2015. Innan det lades många förslag fram på nya sätt att använda det gamla tornet. Bland annat föreslogs att det skulle byggas bostäder i det. I slutändan blev tornets öde ändå rivning.
Bild: Johanna Minkkinen/YLE

Skulle man kunna använda det gamla tornet i Sandkulla till något annat i stället för att riva det?

- Det är nog i alltför dåligt skick. Alternativa sätt att använda gamla vattentorn diskuteras ofta. Det är ändå få planer som blir av på grund av att det skulle kosta så mycket att bygga om tornet, säger Mettinen.

Hur ser det ut inuti det tomma vattentornet?

- Det ser ungefär ut så som man tänker sig. Det är förstås ganska imponerande, när man är inuti ett så stort tomrum, säger Mettinen.