Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibboborna får vänta på att Jontas idrottspark öppnar - besvär och polisanmälan påverkar byggandet

Från 2020
Två personer med ishockeyspel
Bildtext Rose-Marie Backström hann sitta ner vid ishockeyspelet på Yle Östnylands redaktion på vägen till polisen i Vanda, här tillsammans med dotter Daniela.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Sibbo har godkänt detaljplanen för idrottsparken, men nu har ett besvär lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol. Rose-Marie Backström som vill investera i idrottsparken har gjort en polisanmälan om saken.

På torsdag var Rose-Marie Backström på väg till polisen i Borgå tillsammans med sina två döttrar.

- Polisstation är öppen från måndag till onsdag märkte vi sedan, så vi åt sushi med döttrarna och nu är jag på väg till Vanda för att göra en polisanmälan, säger Rose-Marie Backström.

Hon står bakom planerna på en ny idrottspark i Sibbo. Hennes familj äger mark i Hangelby och har redan länge försökt utveckla fastigheten.

I november godkände Sibbo kommunfullmäktige en ny detaljplan som skulle göra det möjligt för Backström att bygga Jontas idrottspark. Ett besvär har lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol.

- Jag måste säga att det känns jättetungt, kommenterar Rose-Marie Backström besväret.

Kvinna i zebrarandig blus
Bildtext Det har varit en jättetung process, säger Rose-Marie Backström.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt Rose-Marie Backström ville en person som äger grannfastigheten pressa henne till att köpa den. Samma person som ville få henne att köpa upp grannfastigheten har nu gjort besväret. Backström har gjort en polisanmälan om saken eftersom hon ser det som utpressning.

- Då jag inte gick med på att köpa har de lämnat in ett besvär, det enda som kommit in om planen. Det kommer säkert att förkastas av rätten, men vi måste sitta och vänta. Eftersom rätten har långa köer kan det ta upp till ett år.

Yle Östnyland fick inte tag på grannen som lämnat besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Illustration över hur Jontas idrottspark planerats.
Bildtext En illustration som visar hur Idrottsparken skulle byggas. Grannen norr om den kommande idrottsparken har lämnat in besväret.
Bild: Sibbo kommun.

I besväret tar grannen upp att detaljplanen skulle vara emot generalplanen och att den skulle vara lagstridig. Personen vill att förvaltningsdomstolen förkastar fullmäktiges beslut.

Motiveringen till att planen skulle vara lagstridig är att beredningen inte varit opartisk, att detaljplanen inte beaktar grannarnas situation och egendomsskydd tillräckligt bra.

Buller, trafik och högre mark

De konkreta punkter som tas upp i besväret är buller och trafik, vilket minskar på trivseln i området. Först under byggnadsskedet och sedan när parken står klar och kunderna kommer dit för att sporta.

Marken ska höjas med tilläggsjord, eftersom det inte annars går att bygga på de låglänta åkrarna vid Hangelbybäcken.

I besväret undrar grannen om konditionssalen kommer att torna upp sig över granntomten. Vad om marken höjs med flera meter och konditionssalen har stora fönster som ser över grannen precis bredvid, frågas det i besväret.

Rose-Marie Backström säger att marken inte kommer att höjas på den plats konditionssalen kommer. Det är marken närmare Hangelbybäcken som måste höjas.

Kvinna i zebrarandig blus
Bildtext Backström konstaterar att idrottsparken skulle bli en verksamhet som hennes barn kan jobba med i framtiden.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Backström betonar att planerna undersökts noggrant av kommunen före detaljplanen godkändes.

- Vi har gjort alla undersökningar som bara kan göras av en hel bunt med konsulter. Vi har verkligen undersökt allt som har med naturen och med jorden att göra, säger Backström.

Hoppas fler ville prata öppet om sina bekymmer

Det här är inte första gången hon gör en polisanmälan.

Tidningen Östnyland rapporterade i höstas om att hon gjort en polisanmälan, när någon delade ut anonyma lappar som motsatte sig idrottsparken.

Backström tycker det är konstigt att så få vill prata direkt med henne om sådant som bekymrar dem.

- Vi har haft en hel del träffar där man får komma och prata om planen. Jag har sagt på träffarna att “ni är hjärtligt välkomna, kom och prata med mig”. Vi vill gärna ta i beaktande både önskemål och annat man är orolig över under planeringsprocessen, men det har varit ganska tyst, säger Rose-Marie Backström.

Diskussion om artikeln