Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya tider för Åbolands sjukhus - personalen ska sprida svenskan på ÅUCS och hjälpa kolleger att våga tala svenska

Från 2020
Åbolands sjukhus i Åbo
Bildtext Personalen vid Åbolands sjukhus ska sprida kunskaper i svenska också i stamsjukhuset ÅUCS i Kuppis.
Bild: Yle/ Nora Engström

Åbolands sjukhus är nu formellt en del av Åbo universitets centralsjukhus, ÅUCS. För patienterna innebär det konkret att man i fortsättningen inte längre får en remiss till Åbolands sjukhus, utan remissen gäller hela ÅUCS.

- Läkaren som skriver remissen till specialsjukvård kan alltid önska att patienten ska vårdas vid Åbolands sjukhus, men om sjukdomen så kräver så vårdas patienten förstås vid stamsjukhuset, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Åbolands sjukhus sett från gatan.
Bildtext Åbolands sjukhus har hittills varit noga med att alla ska kunna tala svenska som jobbar vid sjukhuset.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Virolainen konstaterar att sjukhusledningens avsikt inte är att förhindra någon från att få vård vid Åbolands sjukhus.

- Men specialsjukvården är i dag väldigt specialiserad. Om vi har en svenskspråkig patient från en svenskspråkig kommun så är det självfallet patientens sjukdomstillstånd som ska avgöra var hon eller han ska vårdas, säger Virolainen och nämner till exempel cancer som en sjukdom som inte kan vårdas vid Åbolands sjukhus.

Virolainen preciserar att om Åbolands sjukhus kan erbjuda den vård som behövs så ska patienten självfallet få sin vård där, men om sjukdomen kräver vård som bara finns vid stamsjukhuset i Kuppis så är det där patienten ska vårdas.

Personalen ska rotera för att förbättra språkkunskaperna också på stamsjukhuset

Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts planer ska personalen vid både Åbolands sjukhus och vid stamsjukhuset rotera i fortsättningen.

- Systemet är frivillig och vi kommer inte att tvinga någon att byta arbetsplats, men vi hoppas att det ska leda till bättre kunskaper i svenska också på stamsjukhuset, säger Virolainen.

T-sjukhuset, ÅUCS
Bildtext Personalen från till exempel T-sjukhuset kan få träna på sin svenska vid Åbolands sjukhus.
Bild: Yle/ Nora Engström

Systemet är redan i bruk i viss mån och Virolainen säger att fusionen med stamsjukhuset inte kommer att innebära någon utbredd cirkulation av personalen.

Virolainen förklarar att personal från stamsjukhuset som i dag inte vågar använda svenska i det konkreta vårdarbetet kan få komma till Åbolands sjukhus under en kortare period för att skaka av sig rädslan för att tala svenska.

Personal från Åbolands sjukhus kunde istället arbeta på stamsjukhuset. Till exempel finns det konkreta planer på att skapa en egen svenskspråkig hematologisk mottagning på stamsjukhuset, alltså en mottagning för blodsjukdomar. Den mottagningen kunde skötas av personal från Åbolands sjukhus, förklarar Virolainen.

- Vi har många Vasabor som behöver den typens vård i Åbo, säger Virolainen.

Under sommaren då verksamheten vid Åbolands sjukhus krymper kan personalen jobba vid stamsjukhuset i stället.

- Vi vill föra språkkunskaperna vid Åbolands sjukhus till stamsjukhuset, säger Virolainen.

Virolainen tror inte att det finns någon risk för att rotationen skulle försvaga svenskan vid Åbolands sjukhus.

- Om en skötare tillfälligt flyttar bort från Åbolands sjukhus och ersätts av en person från stamsjukhuset som inte riktigt vågar använda sin svenska och man lyckas uppmuntra honom eller henne att använda sina passiva svenska kunskaper i det verkliga vårdarbetet, så är det definitivt de svenska patienterna som vinner på detta arrangemang, säger Virolainen.

Åbolands sjukhus får ny verksamhet i vår

Inom de närmaste veckorna kommer man att välja en chef, en geriatriker och en sjukskötare till den nya palliativa avdelningen som ska grundas vid Åbolands sjukhus.

- Det är ju först nu då fusionen med stamsjukhuset är förverkligad som vi kan börja fatta konkreta beslut som gäller Åbolands sjukhus, säger Virolainen.

Virolainen säger att man sannolikt kommer att öppna en ny neurokirurgisk poliklinik vid Åbolands sjukhus under våren.

Där skulle patienter som drabbats av till exempel hjärntumörer få hjälp. Själva operationerna skulle också i fortsättningen skötas vid stamsjukhuset men bland annat förberedelser inför operationer och annan poliklinisk vård kunde ges vid Åbolands sjukhus.

- Några nya operationssalar kommer vi inte att bygga i Åbolands sjukhus, säger Virolainen.

Diskussion om artikeln