Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vart tredje barn får influensavaccin - föräldrar vill öka tillgängligheten och låta vaccinera på dagis

Från 2020
En läkare som sprutar in vaccin, genom en spruta, in i armen på en patient.
Bildtext Vaccinering av fler barn mot influensa skulle ge större skydd mot den i samhället, anser läkare.
Bild: All Over Press

Att vaccinera barn har stor betydelse för skyddet mot smittsamma sjukdomar för hela befolkningen, det som kallas flockskydd. Familjerna efterlyser en enklare tillgång till vaccin för sina barn. Längre öppettider på rådgivningen och möjlighet till vaccinering på dagis hör till önskemålen.

I år har vart tredje barn vaccinerats mot säsongsinfluensa, enligt det nationella vaccinregistret. Den exakta siffran är 28 procent av barn under sju år.

- Andelen kunde vara större, sade överläkare Hanna Nohynek i en intervju för Svenska Yle nyligen.

Redan 2015 beställde THL en enkät och det visade sig att föräldrarna önskade större tillgänglighet av vaccin, fler platser och fler tider.

- Jobbar föräldrarna är det svårt att hinna låta vaccinera sitt barn på arbetstid. Ifall barnet kunde få vaccinet på dagis, kunde det öka barnvaccineringarnas antal, säger överläkare Hanna Nohynek .

Föräldrarna uppgav i THL:s enkät att de "önskar influensavaccinering i samband med ett vanligt rådgivningsbesök eller till och med på dagis."

Flexiblare öppettider behövs

Föräldrarna påtalade också barnrådgivningarnas öppettider. Många föräldrar jobbar utanför kontorstid och skulle uppskatta möjligheten till vaccinering kvällstid.

Det här har man experimenterat med i bland annat Helsingfors, där till exempel hälsostationen i Fiskehamnen håller öppet mellan 7–20 på vardagar, särskilt med tanke på rådgivning och vaccin.

I Helsingfors erbjöds skolelever i höstas vaccin mot säsongsinfluensa i skolan.

Barnläkare är "försiktigt positiv" till vaccinering på dagis

Svenska Yle bad barnläkaren och chefsläkaren för barn- och ungdomsläkarstationen Pikkujätti, Erik Qvist kommentera influensavaccineringarna för barn, samt siffran, att vart tredje barn får influensavaccin idag.

- All vaccinering bygger på att täckningen skulle vara möjligast hög. Är täckningen hög så minskar den naturliga förekomsten av sjukdomen.

Qvist tillägger att influensavaccinet inte är hundraprocentigt. Trots att man har fått vaccinet kan man insjukna.

- Men influensavaccinet skyddar mot allvarligare varianter av sjukdomen samt mot komplikationer, så man har alltid nytta av vaccinet ändå.

Erik Qvist är barnläkare.
Bildtext Erik Qvist är barnläkare och chefsläkare vid barn och ungdomsläkarstationen Pikkujätti.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

Hur kunde man höja antalet barn som får influensavaccin?

- Media har en stor roll här. Vi har erfarenhet av år, när det förekommit starka och långa epidemier med aggressivt influensavirus och det skrivs mycket om det, förklarar Qvist.

Influensa är en allvarlig sjukdom, den går inte att jämföra med en vanlig förkylning eller flunsa

― barnläkare Erik Qvist

Vaccinationsviljan ökar när det rapporteras mycket kring de här frågorna i media, betonar Qvist vidare. Sedan glöms vaccinationerna igen bort efter en längre tids tystnad i offentligheten.

- Vi behöver prata öppet om de här frågorna, säger Qvist. Influensa är en allvarlig sjukdom och den går inte att jämföra med en vanlig förkylning eller flunsa.

Barnläkare Erik Qvist medger att tillgängligheten av vaccin kan bidra till att familjerna inte låter influensavaccinera sina barn.

- Rådgivningarna och den offentliga vårdens öppettider kan vara ett problem. På den privata sektorn (där Qvist jobbar) kan man få vaccinet mot betalning, öppettiderna är liberalare och därmed är vaccinet tillgängligare, säger han.

Har influensavaccineringar varit en lukrativ nisch för den privata vården?

- De här vaccineringarna är inte en central del av verksamheten men vi erbjuder dem gärna. Alla har samma intresse - att minska på de svåraste influensafallen.

När vi frågar efter antalet vaccineringar privat, säger Qvist att det inte handlar om tusental, utan hundratals vaccineringar.

- Det är ändå småpotatis jämfört med den stora bulken av vaccinationer som utförs inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Barnläkaren Erik Qvist: Inte direkt negativ till influensavaccinering på dagis

På frågan hur Qvist ställer sig som läkare till att vaccinera mot influensa på dagis för att öka täckningen bland barn, svarar han så här:

- När man vaccinerar så finns det alltid en liten risk för komplikationer, den är liten men den finns. Det är ändå väldigt sällsynt med sådana reaktioner på vaccin.

Qvist säger att om man vaccinerar på dagis så måste det vara hälsovårdspersonal på plats som kan sköta eventuella komplikationer.

- Det här är viktigt med tanke på var en massvaccinering anordnas.

Men du har inte ett entydigt nej till dagisvaccinering?

- Inte har jag ett entydigt nej om det organiseras på ett sådant sätt att man tryggt kan göra det.

Erik Qvist påminner att all vaccinering bygger på frivillighet.

- Det är närmast med information och förståelse som man ökar på vaccineringstäckningen.

Influensavaccinet också delvis en ekonomisk fråga

― barnläkare Erik Qvist

Han sticker inte heller under stol att en högre vaccineringsgrad av barn också är en ekonomisk fråga.

- Föräldrar är mycket borta från jobbet på grund av sjuka barn. Om vi frånser de medicinska spörsmålen och konsekvenserna av influensa, så har vaccineringar stor ekonomisk betydelse.