Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De digitala lösningarna inom vården har kostat miljarder, men var det värt det? Chefsläkare: Pengarna kunde ha hjälpt patienterna mer på annat sätt

Från 2020
Symbolbild föreställande en blodtrycksmätare och en hög med sedlar.
Bildtext Hur borde pengarna användas för att utveckla vården på bästa sätt?
Bild: Ismo Pekkarinen / All Over Press

När vården satsar stort på digitala lösningar, som de så kallade Kantatjänsterna, betyder det miljonbelopp som också kunde användas på andra sätt, säger chefsläkaren Erik Qvist.

Chefsläkare Erik Qvist på det privata vårdbolaget Pikkujätti har använt databasen för individuella hälsoärenden, Kanta, förhållandevis lite i sitt arbete, bland annat för att företaget vårdar barn och unga som ofta har akuta problem.

Tjänsten är mera relevant för patienter med långvariga sjukdomar som vårdas på flera olika ställen.

- Läkare kan använda sig av Kanta för att undvika att göra samma sak flera gånger, och för att tolka anteckningar och resultat för patienten, säger Qvist.

Erik Qvist är barnläkare.
Bildtext Barnläkaren Erik Qvist undrar om pengarna för digitaliseringen går till rätt adress.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

"Inte särskilt väl strukturerad"

Qvist säger att den digitala tjänsten ofta är svår att använda och uppgifterna i den inte särskilt välstrukturerade. Det samma konstaterar allmänläkare Annika Kolster i Esbo.

- Våra enskilda kommentarer till exempelvis laboratorieresultat skapar inlägg på användarens sidor som är svåra att hitta för dem. De följer inte någon logisk eller kronologisk ordning, säger Kolster.

Kunde pengarna, eller en del av dem, användas för sjuk- och hälsovården på ett sätt som skulle ge större nytta för patienten?

― Erik Qvist, chefsläkare

Mina Kanta-sidorna lanserades av Folkpensionsanstalten för tio år sedan för att hjälpa patienten hålla sig ajour med sina vårdärenden och spara vårdpersonalens tid.

Den digitala tjänsten används idag av allt fler för att förnya recept elektroniskt och läsa sin vårdjournal.

Mina Kanta-sidorna gör patienten mera delaktig i vården, men får hen också ett större ansvar över att tolka anteckningar och resultat?

- Det kan bli enklare för patienten att ha all information på ett ställe, men jag tror att de som är aktivt intresserade av de här frågorna är få och de flesta människor behöver en yrkesmänniska som tolkar informationen. Jag tror inte det förändras i stor utsträckning, säger Qvist.

Enligt Mari Holmroos, kundrelationsansvarig vid FPA, är det tänkt att Mina Kanta-sidorna ska göra det lättare för patienter att se information om sig själv.

– Om läkare eller vårdare använder ett svårt språk när de skriver en patientjournal är det klart att patienten inte kan tolka informationen utan hjälp av en yrkesperson, men det finns också en funktion som gör det möjligt för läkaren att förhindra att uppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna innan hen har diskuterat med patienten.

print screen av patientdataarkivet
Bildtext Kanta är hela intranätet där Mina Kanta-sidorna ingår.
Bild: Yle

Enligt Holmroos har det visat sig att det kan vara lite ologiskt hur resultat från laboratorieprov eller liknande visas i Mina Kanta.

– Informationen lagras på basis av datumet för besöket. Det betyder att det datum då läkarbesöket skett är det datum där all information om det besöket samlas. Under ett besök kan det alltså samlas information om flera olika saker. Ett bra exempel är just laboratorieprover. Provresultaten skrivs in under det datum då undersökningen ordinerades och inte enligt det datum då proven togs eller resultaten blev klara.

Varför är systemet uppbyggt så?

– Det som syns på Mina Kanta-sidorna baserar sig på vad som sparas och arkiveras av läkaren eller någon annan anställd. Informationen om besöket överförs sedan automatiskt så att det blir synligt för patienten på Mina Kanta-sidorna.

Det krävs samarbete

En annan orsak till att Kanta lanserades var att det skulle bli lättare för personalen att komma åt patientdata som lagrats vid en annan hälso- och sjukvårdsenhet.

– Vi är ett av få länder i hela världen där patientdata finns tillgänglig både för patienten och personalen inom social- och hälsovården. Systemet har också lett till att det inte är nödvändigt att arkivera några papper eftersom allting finns tillgängligt i ett system.

Det krävs ändå att patienterna och yrkespersonerna kan använda tjänsten, säger Holmroos.

– Trots att Kanta ska göra det lättare för både personal och patienter kräver det att systemet används på rätt sätt. Både att personalen vid hälso- och sjukvårdsenheter kan använda systemet men också att de kan berätta och ge råd till sina patienter om hur tjänsten ska användas, säger Holmroos.

Om läkare eller vårdare använder ett svårt språk när de skriver patientrapporten är det klart att patienten inte kan tolka informationen utan en yrkeskunnig

― Mari Holmroos, FPA

Ett annat stort IT-projekt är Apotti som ska förbättra kommunikationen inom sjuk- och hälsovården.

Qvist tror inte att någon vill tillbaka till tiden då allt arkiverades i fysiska mappar, men noterar att det är stora pengar som går till digitaliseringen av vården.

- Det är ju väldigt stora kostnader som utvecklingen, digitaliseringen och Kantaprojektet medför. Prislappen torde röra sig om flera hundra miljoner och sammanfattningsvis med andra projekt är det miljardbelopp. Kunde pengarna, eller en del av dem, användas för sjuk- och hälsovården på ett annat sätt som skulle ge större nytta för patienten?

För att kunna svara på den frågan efterlyser Qvist mera forskning i hur patienterna gynnas av de digitala lösningarna.

Vad är Kanta, Mina Kanta-sidorna och Apotti?

I Kanta lagras de uppgifter som har antecknats om dig inom hälso- och sjukvården och på apoteken, i framtiden även inom socialvården.

Kanta är med andra ord ett intranät som ska göra det enklare för personalen inom social- och hälsovårdstjänsten att få fram information om en patient, skriva recept och helt enkelt kunna utföra sitt arbete.

Mina Kanta-sidorna är en webbtjänst för medborgarna som visar vilka uppgifter hälso- och sjukvården antecknat om en patient och hans eller hennes medicinering.

På Mina Kanta-sidorna kan du se dina egna hälsouppgifter och recept, begära att få ett recept förnyat samt spara din donationsvilja och ditt livstestamente.

Apotti å sin sida är ett system som integrerats i Kanta för att hålla reda på klient- och patientdata. Det är helt enkelt bara ett program som har byggts in i Kanta.

Organisationer använder sina egna databaser, som till exempel Apotti. Dessa uppgifter registreras automatiskt i Kanta och det som är tillgängligt för patienten kan läsas på Mina Kanta-sidorna

Diskussion om artikeln