Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Det är onödigt att bilen står här och brummar varje vecka" - Svartåbo efterlyser mer flexibilitet i avfallshanteringen

Från 2020
Uppdaterad 22.01.2020 10:31.
En man som står vid ett avfallskärl, i bakgrunden ett småhus.
Bildtext Ett paket kaffe blir till kompost per månad hos Roger Wasström i Svartå, Raseborg. Ändå krävde myndigheterna värmeisolerad kompost för att han skulle få glesare soptömningsintervall.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Det gäller att få slut på onödigt sopbilskörande. Inom avfallshanteringen behövs flexibilitet, i stället för att strikt hålla sig till regler som inte är anpassningsbara. Det anser Roger Wasström i Svartå, Raseborg, som inte fick rätt att förlänga intervallet för soptömningen.

Avfallshanteringsbolaget Rosk´n Roll vill å sin sida vara effektivt och justerar gärna rutiner där det är möjligt. Men samtidigt finns lagstiftning som måste följas.

Det är riktigt onödigt att bilen står här och brummar varje vecka och har ingenting att tömma, säger Roger Wasström, där han står vid sitt sopkärl för blandavfall.

- Titta noga vad det handlar om, och inte bara i lagarna, säger han.

Roger Wasström ville för en tid på omkring ett år att hans blandavfallskärl skulle tömmas var fjärde vecka i stället för varannan vecka, eftersom hushållet då skulle komma att producera bara lite avfall.

Han ville också sluta använda kärlet för bioavfall eftersom han har nästan inget bioavfall alls, och det lilla han har komposterar han på egen gård.

- Ett paket kaffe i månaden blir till bioavfall, inte något mera.

Nej i domstolen

Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll gick ändå inte med på att förlänga tömningsintervallet.

Efter att nej av Rosk´n Roll förde Roger Wasström saken till Nylands avfallsnämnd, och då inte det hjälpte, fortsatte han till förvaltningsdomstolen. Behandlingen där avslutades efter att Wasström återkallade sitt besvär. Det enda Wasström fick ut av det hela var en domstolsräkning på 260 euro.

Wasström kunde inte vinna rättsprocessen, eftersom han inte har en värmeisolerad kompostbehållare, förklarar han.

För att kunna få förlängda tömningsintervall för avfallskärlen, måste man ha en värmeisolerad kompostbehållare som är skyddad mot skadedjur.

Dessutom måste man sortera återvinnbart avfall och farligt avfall noggrant och föra avfallet till mottagningsplatser för sådant avfall. Därtill krävs att mängden blandavfall är liten.

Men en värmeisolerad kompostbehållare fungerar inte, då den används bara lite, förklarar Roger Wasström, som numera är pensionär men som under sitt arbetsliv blev mycket insatt i hur komposteringen fungerar.

- Den lådan ska ha mat, den fungerar inte annars, och det får den aldrig av mig.

Utan kompostbehållare kommer sopbilen ofta

När det gäller kompostbehållaren, så finns det regler på lagnivå, förklarar transportchef Kaj Karlstedt på Rosk’n Roll.

Om man vill ha ett tömningsintervall på fyra veckor, måste man ha en kompostbehållare som är tät, ventilerad och värmeisolerad, berättar han.

Man som står vid Lojo återvinningscentrum (Rosk´n Roll)
Bildtext Kaj Karlstedt, transportchef på Rosk'n Roll.
Bild: Yle / Robin Lindberg

- Det kommer man inte förbi.

Onödiga soprallyn kan man tipsa om

Wasström tycker det är onödigt att grannens kärl för blandavfall inte töms samma vecka som hans. Kärlen står invid varandra och båda har tömning varannan vecka. Men sopbilen kommer varje vecka och tömmer det ena kärlet.

Rosk'n Roll har inga egna sopbilar utan avfallskärlen töms av transportföretag som väljs ut enligt anbud.

Efter intervjun tog Karlstedt reda på hur det ligger till med sophämtningen i Svartå. Det visade sig att lite längre fram längs samma rutt finns en fastighet som har tömning varje vecka, så då vinner inte sopbilen några kilometer även om de båda kärlen som står bredvid varandra skulle tömmas samtidigt. Men om någon upptäcker märkligheter mer hur sopbilarna kör, så är det bara att ta kontakt med Rosk´n Roll.

- Om det finns sådana iakttagelser, så tar vi gärna emot tips. För det kan ibland hända att man tittar lite slarvigt när man sätter in en ny kund på rutten, så att den sätts på fel vecka, så att säga.

Skriftlig ansökan om glesare tömningsintervall

Den som bor i småhus och vill ha avfallstömning mer sällan än varannan vecka, ska fylla i en ansökan, som lämnas in hos Nylands avfallsnämnd.

Utgångsläget är att ansökan godkänns, om alla uppgifter som behövs finns med i den, berättar Karlstedt.

Kan det vara möjligt med avfallstömning mer sällan än varannan vecka även för den som bor i radhus eller höghus?

- I regel kan små radhuslänga med upp till fem lägenheter ha förlängda tömningsintervaller.

Plastcontainrar har ökat mycket i Västnyland

Insamlingen av förpackningsplast för husbolag har växt snabbt i Västnyland under 2019, det vill säga insamling i containrar för enbart plastförpackningar. På ungefär ett år har Rosk’n Roll fått närmare tusen kunder, berättar Kaj Karlstedt.

Den 22 januari 2020 ska detta utökas även till Hangö.

Flerfackstjänsten lockar nästan ingen

Men däremot är det inte många västnylänningar som har beställt flerfackstjänsten, alltså kärl med fack för förpackningsplast, kartong, metall och förpackningsglas.

Avfallskärl för ett hushåll för plast, kartong, metall och glas.
Bildtext Kärl för plast, kartong, metall och glas.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Det här har varit möjligt i nästan ett år i hela Västnyland, förutom i Hangö. Men bara ungefär 200 kunder har beställt ett sådant kärl, som kan skaffas för ett hushåll, eller i större format till fler än ett hushåll.

I omkring ett års tid har det också varit möjligt på samma område att som en del av flerfackstjänsten också beställa ett kärl som tar emot bioavfall i ena facket och blandavfall i det andra.

Avfallskärl för ett hushåll för bioavfall och blandavfall.
Bildtext Kärl för bioavfall och blandavfall.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Men det är bara uppskattningsvis mellan 50 och 100 kunder som har ett sådant kärl.

Priset för att tömma flerfackskärlen är dyrare än priset på tömningen av ett vanligt blandavfallskärl, men helhetspriset beror mycket på hur ofta kärlen töms.

- Och man behöver inte spara soporna under diskbänken och sedan föra dem till ekopunkten. säger Karlstedt.

Tillfälligt avbrott i tömningarna av avfallskärl kan beviljas, om kunden av någon anledning är borta från hemmet. Dessutom går det bra att beställa en extra tömning, vid behov.

Mer flexibilitet i avfallshanteringen önskas: Det är onödigt att bilen står här och brummar varje vecka

6:25

Flerfackstjänst eller separata kärl för bioavfall? Få utnyttjar specialtjänster inom sophantering

7:01

14.1.2020: Artikeln uppdaterades med uppgiften om att Wasström återkallade sitt besvär i domstolen.

22.1.2020. Artiklen korrigerades med uppgiften att det har varit möjligt att beställa flerfackstjänsten i hela Västnyland förutom Hangö i nästan ett år (i stället för ungefär tre år). Artikeln korrigerades också med uppgiften att det är dyrare att tömma flerfackskärlen än blandavfallskärlen (i stället för den tidigare uppgiften att det är ungefär dubbelt dyrare att tömma två insamlingskärl med sortering i sex olika fack jämfört med tömningen av ett blandavfallskärl).

Diskussion om artikeln