Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Känner du oro för någon äldre person? Vem som helst kan lämna en orosanmälan

Från 2020
Uppdaterad 04.01.2020 14:23.
En yngre person håller en äldre person i handen.
Bildtext Vem som helst kan lämna en orosanmälan ifall det är uppenbart att någon inte kan ta hand om sig själv.
Bild: Mostphotos

Antalet orosanmälningar över nätet har ökat under de senaste åren. Oftast är det en anhörig, grannar eller vänner som gör en orosanmälan. Hur ska du gå till väga ifall du är oroad över en ålderstigen persons välmående?

I sju år har privatpersoner kunnat lämna in en anmälan om äldre personer som inte är kapabla att ta hand om sig själva. Kommunen måste då utreda personens vårdbehov och behov av stödtjänster.

Orosanmälan hittas på kommunernas och städernas hemsidor

Du kan lämna en orosanmälan ifall du är orolig för en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att klara sig själv i vardagen.

En orosanmälan om en äldre person kan lämnas in per telefon, e-post eller på nätet. Ifall man så vill kan den lämnas in anonymt.

I flera regioner lämnas de flesta anmälningar in på nätet. Stora regionala skillnader förekommer vad beträffar orosanmälningar. Ett stort problem är att det inte alltid är alldeles lätt att hitta information om orosanmälningar om äldre personer på städernas och kommunernas hemsidor.

Vem som helst kan lämna en anmälan

Trots att det ofta är anhöriga som gör orosanmälningar kan vem som helst göra en. Till exempel ett butiksbiträde som ser samma åldring handla samma varor flera gånger om dagen, eller personal som jobbar på bank och misstänker att något inte står rätt till hos en ålderstigen kund.

Ifall en äldre person verkar ha svårt att klara sig själv eller riskerar att skada sig på något sätt finns det skäl att lämna in en anmälan.

Bristfällig data om orosanmälningar

Ett problem med anmälningarna är att det inte samlas in uppgifter om dem, så någon tydlig data finns inte.

– THL har lovat att inkludera dem i nästa kommunundersökning så att vi ska få riksomfattande data om fenomenet, säger Satu-Kirsikka Taiveaho, vd för organisationen Suvanto rf.

Finländarna känner till barnskyddsanmälningar, medan orosanmälningar fortfarande känns som ett främmande begrepp.

De blir däremot allt vanligare, i och med att de ålderstigna i Finland blir allt fler. I fjol fördes en riksomfattande kampanj för att öka medvetenheten om orosanmälningar.

Ifall den äldre personen inte vill ha hjälp finns det litet att göra. Efter en gjord orosanmälan kontaktar myndigheterna personen anmälan berör för att utvärdera servicebehovet.

Eftersom alla klienter har självbestämmanderätt kan de också tacka nej till en bedömning av servicebehovet.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel om ämnet.

Diskussion om artikeln