Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kejsarsnitt allt mer populärt i och med ökad förlossningsrädsla

Från 2020
nakna babyfötter. En vuxen människas händer formade till hjärta runt de här små babyfötterna.
Bildtext Allt fler väljer kejsarsnitt framom vaginal förlossning på grund av förlossningsrädsla. Arkivbild.

De som lider av förlossningsrädsla har nu större chanser än tidigare att få föda med kejsarsnitt, trots att en del ännu upplever att de uppmanas till att föda vaginalt.

Allt fler önskar nu att föda med kejsarsnitt på grund av rädsla för att föda vaginalt.

Förlossningsrädsla är den vanligaste orsaken till planerade kejsarsnitt, berättar Hanna Rouhe, specialläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar vid Helsingfors universitetssjukhus HUS.

En annan vanlig orsak är att fostret ligger åt fel håll.

Antalet kejsarsnitt på grund av rädsla har utretts heltäckande sedan år 2013. Upp till 1,5 procent av förlossningarna var kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla. Redan då syntes en ökning på en halv procentenhet.

De senaste siffrorna finns inte ännu att tillgå, men Rouhe berättar att det blivit allt populärare att välja kejsarsnitt under de senaste åren.

– Antalet kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla har blivit fler överallt.

Under hälften är förstföderskor

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s statistik har antalet diagnoser för förlossningsrädsla ökat från någon procent till nästan tio procent under det senaste decenniet.

Trots att rätt många får diagnosen är det endast några få som i slutändan föder med kejsarsnitt, de flesta föder vaginalt.

Av de som är rädda är strax under hälften förstföderskor. Något fler har fött tidigare, och rädslan hänger vanligen ihop med tidigare erfarenheter och smärta.

Bättre attityder till förlossningsrädsla

Enligt Rouhe som utbildat vårdpersonal sedan 2008 har attityden till förlossningsrädsla hos läkare blivit bättre under de senaste åren. På olika diskussionsforum sprids lätt skräckhistorier om hur rädda kvinnor mer eller mindre tvingats föda vaginalt.

– Trots det kan ännu den typen av attityder förekomma, säger hon.

Det händer att läkare talar för ingående om alla risker med att föda med kejsarsnitt, och då känner inte patienten sig hörd.

Å andra sidan går en del läkare med på att göra kejsarsnitt mycket lätt. Första prioritet ska ändå vara att hjälpa patienten att komma över sin rädsla, också i fall där man trots allt väljer kejsarsnitt, menar Rouhe.

Fler risker med kejsarsnitt

I fall där barn föds för tidigt är det betydligt mer riskabelt att föda med kejsarsnitt. Därför går det inte alltid att lova mamman att det är möjligt att föda så, säger Rouhe.

– Ifall kvinnan fortfarande önskar föda med kejsarsnitt i slutet av graviditeten får hon det.

Komplikationer är vanligare vid kejsarsnitt än vid vaginal förlossning , också då kejsarsnittet är planerat, speciellt vad beträffar blödningar, infektioner och blodproppar, förklarar Rouhe. Omkring tio procent upplever någon form av smärta ännu långt efter operationen.

Att föda vaginalt är inte heller alldeles riskfritt, men betydligt färre känner smärta under en lång period efter förlossningen. Syrebrist hos fostret och bristningar hos kvinnan hör också till riskerna vid en vaginal förlossning. Oftast återhämtar sig kvinnan bra.

I fall där kvinnan är mycket stressad i och med obehandlad förlossningsrädsla är ändå kejsarsnitt ett bättre alternativ, säger Rouhe.

Källa: STT

Diskussion om artikeln