Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åklagaren: United Brotherhood organiserade en lukrativ knarkhandel i fängelser - omfattade rättegång inleddes i Åbo

Från 2020
Uppdaterad 07.01.2020 13:30.
Starrbacka fängelse i Åbo.
Bildtext Rättegången ordnas i Åbo fängelse i Starrbacka.
Bild: Yle/Linus Hoffman

En stor rättegång, där flera personer står åtalade för grova narkotikabrott i fängelser inleddes på tisdagen. Totalt är 20 personer åtalade.

Enligt åklagaren är en del av personerna medlemmar i den kriminella organisationen United Brotherhood, som organiserade insmugglingen och försäljningen av drogerna. Knarkhandeln har gällt främst Subutex- och Diapamtabletter.

Enligt åtalet har knarkhandeln pågått i fängelserna i Riihimäki och i Åbo under åren 2018 och 2019.

Åklagaren: Är frågan om en stor mängd tabletter

Åklagaren yrkar på strängare straff åt de personer som enligt åklagaren tillhör organisationen och som skötte knarkhandeln som en del av organisationens verksamhet.

Alla de här personerna bestrider åtalen till stora delar. En del av de åtalade bestrider även att de skulle vara medlemmar i United Brotherhood.

Enligt åtalet har det varit frågan om en lukrativ handel av en stor mängd tabletter, som kostar mer i fängelserna än utanför fängelsemurarna.

Narkotikan smugglades in på flera olika sätt

Enligt åtalet har narkotikan smugglats in på flera olika sätt, exempelvis i samband med familjeträffar i fängelset. I ett fall hittades Subutextabletter i en löpmatta i fängelsets gym, en annan gång hittades 98 tabletter i en fånge efter en familjeträff.

I en del fall hade narkotikan gömts på Åbo universitetscentralsjukhus och på en tandläkarklinik. Meningen var att en fånge skulle ta med sig narkotikan till fängelset i samband med ett läkarbesök.

Största delen av rättegången ordnas i Starrbacka fängelse i Åbo på grund av det stora antalet åtalade och för att flera av de åtalade sitter i fängelse. Publiken får följa med rättegången via videolänk vid Egentliga Finlands tingsrätt.

Åklagaren yrkar på fängelsestraff på upp till fyra år

Åklagaren yrkar på ovillkorliga och villkorliga fängelsestraff åt alla de åtalade. De strängaste straffen som yrkas är drygt fyra år.

United Brotherhood klassas av polisen som det mest skadliga av gängen inom organiserad brottslighet, eftersom gänget anses vara tungt beväpnat och militäriskt organiserat.

Under åren 2018–2019 genomförde polisen en omfattande operation mot United Brotherhood som resulterade i husrannsakningar och flera gripanden runtom i Finland.

Förundersökningen visar att ett flertal medlemmar misstänks för narkotikabrott, våldsbrott och ekonomisk brottslighet.

I morgon, onsdag inleds en rättegång där åklagaren och Polisstyrelsen yrkar på att United Brotherhood ska avvecklas och att organisationen ska åläggas ett omedelbart verksamhetsförbud.

Under helgen meddelade United Brotherhood och dess underavdelning Bad Union att de lägger ner sin verksamhet. Trots det kommer rättegången att inledas.

Diskussion om artikeln