Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Jag skulle överväga att sätta mitt barn på finskt dagis", säger Laura - få Helsingforsföräldrar beredda att ta emot en svensk dagisplats som ligger långt från hemmet

Från 2020
Uppdaterad 10.01.2020 08:40.
En kvinna står ute på kvällen utanför en lekpark. Hon ser in i kameran allvarsamt.
Bildtext Laura Simonen har kort väg att föra sitt barn till daghemmet.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Hälften av alla svenskspråkiga familjer i Helsingfors har erbjudits dagvårdsplats bara på finska. Det finns ett par lediga platser i grannkommunerna, men få föräldrar är färdiga att ta emot en dagvårdsplats längre bort.

Under de senaste åren har det blåst hårt kring den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen. Det råder personalbrist och Helsingfors stad har inte möjlighet att erbjuda en svenskspråkig dagvårdsplats till alla familjer.

Även om gruppstorlekarna har minskats och lönerna höjts är det fortfarande svårt att hitta personal till daghemmen.

- Det gäller nog att föra fram de goda sidorna och göra det mer attraktivt så att unga väljer att jobba inom småbarnspedagogiken. Vi har påbörjat jobbet men det handlar inte om snabba lösningar, säger Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors.

Fullsatt i alla närliggande kommuner

Familjer kan ansöka om en dagvårdsplats i grannkommunerna, men platserna är fyllda där också.

- I nuläget uppskattar vi att det inte skulle vara möjligt att placera barn från andra kommuner i de svenskspråkiga daghemmen i Esbo, eftersom det finns så få lediga platser, säger svenska bildningstjänsters förvaltningschef Mia Westerlund vid Esbo stad.

Man vill nog ha dagvårdsplats i sin egna kommun och i närheten

― Niclas Grönholm om att ta emot en dagvårdsplats i en grannkommun

Det är också fullt på de svenska enheterna i Vanda, bekräftar Lena Karlsson, direktör för småbarnspedagogik vid Vanda stad.

Även om Helsingfors också har en del barn från andra kommuner på sina daghem är det enligt Grönholm ovanligt att man söker om en daghemsplats i en annan kommun.

- Man vill nog ha dagvårdsplats i sin egna kommun och i närheten.

Sibbo meddelade tidigare att det i princip är fritt fram för Helsingforsbor att ansöka om en dagisplats i Sibbo. Också där handlar det om enstaka lediga platser.

- Vi har ett par lediga platser i Nickby. I Söderkulla är det däremot fullsatt. Vi har personal men vi har alldeles för få lokaler, säger Mervi Keski-Oja, direktör för småbarnspedagogik i Sibbo.

Enligt Grönholm lockar de svenskspråkiga platserna i Sibbo ändå inte Helsingforsborna.

- Vi har också försökt visa plats i Östra Helsingfors i Landbo till exempel, men intresset att flytta från andra delar av Helsingfors dit är inte så stort. Jag tror inte en sån lösning är så attraktiv för våra invånare.

- Den största orsaken är nog att de ligger så långt bort, fortsätter han.

Orimligt med en dagvårdsplats långt bort från hemmet

På tisdagseftermiddagen plockar föräldrar upp sina barn från ett daghem i Forsby. Alla de här barnen har fått en svenskspråkig dagisplats. Deras föräldrarna är ändå medvetna om situationen och är inte glada.

- Jag talar finska med barnen och min make svenska och jag vet att våra barns svenska inte skulle vara så stark om de skulle gå på finskt dagis, säger Anna Saarnisto.

- Jag jobbar också på dagis så jag är medveten om läget. Det är jättesynd, alla borde få plats, säger föräldern Laura Simonen.

En kvinna står utanför en lekpark med ett barn i var hand. Hon ser glad ut.
Bildtext Anna Saarnisto är glad över att Elvira och Edvin fått plats på svenskspråkigt dagis.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

De familjer som Yle Huvudstadsregionen pratar med bor alla relativt nära dagiset.

- Vi har ungefär åtta minuter att gå hit. Vi är nog lyckliga över det, säger Mikael, som endast vill figurera med förnamn.

- Vi bor riktigt nära dagiset. Jag tycker inte det är rimligt att barnens dagis skulle vara hemskt mycket längre än några kilometer bort, säger Simonen.

Flera säger ändå att de fått sätta mycket tid på att föra barnen till dagis.

- Vi bor i Åggelby men där fick vi inte plats. Vi fick först plats i Bocksbacka och vi har inte bil så det var besvärligt. Det är svårt att gå en lång väg med två små barn på morgonen, säger Saarnisto.

- I ett skede hade vi en pojke här och andra pojken i Åggelby. Det var en besvärlig situation, det tog ungefär en timme att föra barnen till fots varje morgon, säger pappan Hannu Niininen.

En man står utomhus med ett barn bakom sin rygg. Han ser in i kameran. Han ser glad ut.
Bildtext Hannu Niininen säger att sonen Ante är så pass gammal att de inte behöver oroa sig över dagisplatser i framtiden.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Tre av fyra familjer säger att det skulle vara ett stort problem redan om de fick en dagisplats längre bort i Helsingfors, till exempel i Landbo.

- Jag tror att vi skulle göra allt vad vi kan för att föra barnen till det dagiset - men vardagen skulle bli svår, säger Saarnisto.

Det är ändå endast Simonen som kan säga att hon skulle överväga att sätta sitt barn på finskspråkigt dagis i en sådan situation.

- Det skulle annars bli jättesvårt att föra henne.

- Jag hoppas att jag inte måste fundera på något sånt! Men det är svårt för barnen att få en tillräckligt stark svenska innan skolstarten om de går i finskt dagis, säger Niininen.

Pappan Mikael säger däremot att det inte skulle vara oöverkomligt med en dagisplats i Landbo.

- Jag tycker en halv timmes gångavstånd skulle vara rimligt. Men ifall vi fick en plats längre bort tror jag vi skulle fixa det, jag har själv bott på landsbygden och där är avstånden längre.

En man står med ett barn i famnen och ser in i kameran. De är utomhus och de har höstiga kläder på sig.
Bildtext Mikael, som endast vill figurera med förnamn, har bott på landsbygden tidigare. Om sonen Artur fick en dagisplats långt borta skulle det inte vara ett oöverkomligt problem.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Mer resurser

Vid årsskiftet grundade Helsingfors stad en så kallad specialgrupp där personal från både stadskansliet och de olika sektorerna jobbar med att lösa det kritiska läget både på kort och lång sikt.

- Det gäller också att påverka andra instanser som påverkar daghemsplatserna och att de skulle rikta resurser till universitetet och andra skolor som utbildar personal i småbarnspedagogik, säger Grönholm.

En aspekt av personalbristen är lönefrågan. I en intervju för Yle Huvudstadsregionen berättade studerande Linda Sundberg vid pedagogiska fakulteten att hon inte ser det som ett alternativ att jobba som småbarnspedagog på grund av att lönen inte räcker till.

I början av 2019 höjde Helsingfors, Esbo och Vanda lönerna inom småbarnspedagogiken. Barnträdgårdslärare får i dag 2 594 euro i månadslön i Helsingfors, 2 610 euro i Esbo och 2 550 euro i Vanda.

Den här artikeln är uppdaterad. 9.1.2020 kl. 13.35 har informationen om vad daghemmet heter och ett av barnens namn tagits bort med hänvisning till skyddande av privatlivet.

Diskussion om artikeln