Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undervisningsminister Andersson om religions- och livsåskådningsreform: ”Jag skulle gärna utreda hur en sådan i praktiken kunde förverkligas”

Från 2020
Li Andersson eduskunnassa 24.10.2019
Bildtext Li Andersson är glad över att diskussionen om religions- och livsåskådningsundervisningen förs.
Bild: Pekka Tynell / YLE

Undervisningsminister Li Andersson (VF) är överraskad att en så stor del av finländarna vill ersätta den nuvarande religions- och livsåskådningsundervisningen i skolorna med ett helt nytt ämne. Hon är glad att diskussionen förs, men i nuläget finns inga planer på en så stor reform.

En enkät som Yle låtit göra visar att 70 procent av finländarna tycker att religions- och livsåskådningsundervisningen i grundskolan borde ersättas med ett ämne där eleverna får bekanta sig med alla religioner, oavsett vilket samfund de hör till.

Undervisningsminister Li Andersson tycker att andelen är överraskande stor.

– Det påvisar att finländarna förstår vikten av att vi har en bred förståelse för olika kulturer, religioner och livsåskådningar i en tid då olika människor, kulturer, religioner och språk lever sida vid sida i hela världen, säger hon.

Utreder gärna – men Andersson är inte blind för utmaningarna

Andersson gläder sig över diskussionen och säger att hon som undervisningsminister gärna skulle vara med och utreda hur en sådan reform i praktiken kunde förverkligas.

– Redan nu finns det skolor där man har testat att förena en del av religion- och livsåskådningsundervisningen till ett ämne och därtill erbjudit olika helheter. Det här kunde vara ett intressant utgångsläge att fortsätta diskussionerna från, säger Andersson.

Men det finns utmaningar med att kombinera religion och livsåskådning.

– En utmaning är att både religionsundervisningen och livsåskådningen är viktiga ämnen i sig, så frågan är hur man kan kombinera dem på ett jämlikt sätt.

Det finns också de som anser att elever som hör till en minoritetsreligion skulle lida av att ämnena förenas.

– Det är viktigt att beakta de problem som lärare har fört fram. Till exempel att det är problematiskt att elever separeras beroende på vilket trossamfund de tillhör. Å andra sidan är det inte heller önskvärt att ansvaret för religionsundervisningen överförs till trossamfunden eller hemmen. Det är viktigt att även elever som tillhör minoritetsreligioner ska få kunskap om sin egen religion i skolan enligt de grunder som finns i läroplanen.

Mindre ändring på gång

För tillfället finns det inga planer på att utreda någon större reform gällande religion- och livsåskådningsundervisningen. Däremot förbereds en mindre ändring som skulle göra livsåskådning valbart för alla elever, också för dem som tillhör ett trossamfund.

– Det är en mycket mindre reform, men en som skulle öka jämlikheten mellan både elever och de olika ämnena. Jag hoppas att regeringen kunde driva igenom den i snabb takt, säger Andersson.

Själv hoppas Andersson att framtidens undervisning i religion och livsåskådning ska vara mångsidig.

– Det är viktigt att undervisningen är bred. Att alla elever får möjlighet att mångsidigt bekanta sig med de olika världsreligionerna, att man tar tag i frågor om etik och moral, en kulturell allmänbildning. Det här är något som alla medborgare behöver i dagens värld, oberoende om man hör till ett trossamfund eller inte.

Diskussion om artikeln