Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

15 nya tvåspråkiga nödcentralsoperatörer betjänar hela landet – "nu blir det bättre svenskspråkig betjäning"

Från 2020
Uppdaterad 08.01.2020 09:15.
Studerande i sal.
Bildtext Tolv av de femton som nu utexaminerats har fått jobb på Vasa nödcentral.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Från och med nu utlovas bättre betjäning på svenska för den som ringer till nödcentralen. 15 nya tvåspråkiga nödcentralsoperatörer har utexaminerats vid landets första tvåspråkiga utbildning för nödcentralsoperatörer.

Den tvåspråkiga utbildningen ordnades i samarbete mellan Räddningsinstitutet i Kuopio, Vasa nödcentral och yrkesskolan VAMIA. Utbildningen har varit skräddarsydd för att få tvåspråkiga operatörer till Vasa nödcentral.

Tolv av de femton som nu utexaminerades har fått jobb i Vasa.

- Till en början är det ettåriga anställningar men småningom lediganslås flera tjänster här, säger biträdande chef Kai Paldanius vid Vasa nödcentral.

Han säger att behovet av tvåspråkiga nödcentralsoperatörer har varit stort både vid Vasa nödcentral och nationellt.

- Vi är glada över att få fler tvåspråkiga operatörer till Vasa. Det blir två anställda till per arbetsskift som kan betjäna på svenska, så det blir bättre svenskspråkig betjäning hädanefter.

Man i blå skjorta vid skrivbord.
Bildtext Kai Paldanius.
Bild: Yle / Anna Kurtén

De nya tvåspråkiga operatörerna väntas också förbättra den svenskspråkiga servicen i hela landet, eftersom nödsamtal oavsett ort kan förenas till en operatör som talar svenska.

- Om en nödställd person till exempel i Kervo eller Åbo ringer till nödcentralen och de svenskspråkiga operatörerna råkar vara upptagna kan man förena samtalet till den svenskspråkiga linjen. Då svarar vi till exempel i Vasa, säger Kai Paldanius.

- 95-96 procent av nödsamtalen kommer från vårt eget område. Resten kommer från andra områden.

De tvåspråkiga nödcentralsoperatörerna tar emot nödsamtal på både svenska och finska.

"Intensiv och effektiv utbildning"

Aarne Wallius är en av de nyutexaminerade nödcentralsoperatörerna som nu börjar jobba vid Vasa nödcentral. Det känns spännande, säger han.

- 1,5 år gick jättefort. Den första höstterminen var vi i Vasa och det var egentligen bara då vi fick utbildning på svenska. Annars har utbildningen gått mest på finska, säger han.

En del av utbildningen har genomförts vid Räddningsinstitutet i Kuopio. Där fick studerandena öva med simulator vilket det inte finns möjlighet till i Vasa. Studerandena gick också några kortare sessioner vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors.

Det har varit en intensiv, effektiv och systematisk utbildning, säger Wallius. Nu är han redo att börja jobba, eller rättare sagt att börja lära sig själva arbetet i praktiken.

- Grunderna borde vi ha i ryggmärgen men själva arbetet och hur det fungerar lär man sig egentligen först på jobbet, säger han.

Aarne Wallius hade redan från början tänkt att han skullle söka jobb på Vasa nödcentral eftersom han har familj i Vasa, så han är glad över att ha fått jobb på hemorten. Tre av kurskamraterna har fått jobb vid nödcentralerna i Åbo, Kervo och Uleåborg.

Man i ljusblå skjorta.
Bildtext Aarne Wallius.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Wallius och hans studiekamrater har nu en tre veckor lång inlärningsperiod på nödcentralen. De tar emot nödsamtal men är inte ensamma utan har sin utbildare som stöd hela tiden.

De går också ännu igenom en hel del anvisningar innan de självständigt börjar ta emot nödsamtal.

Jobbet som nödcentralsoperatör är psykiskt tungt och skiftena är tolv timmar långa, men det skrämmer inte Aarne Wallius.

- Det gäller att hålla huvudet kallt i alla situationer. Visst är det psykiskt tungt och man ska vara alert tolv timmar i sträck och kunna klara varje samtal lika väl, oavsett vem som ringer och i hurudant tillstånd. Det kräver ganska mycket. Men som tur finns det också möjlighet att prata om saker på arbetsplatsen. Det är så man kan avreagera sig.

Inga planer på fler utbildningar men önskemål finns

Bristen på tvåspråkiga nödcentralsoperatörer är fortfarande rätt stor nationellt sett, säger Kai Paldanius vid Vasa nödcentral.

I och med de nyutexaminerade operatörerna finns nu 37 tvåspråkiga nödcentralsoperatörer runtom i landet, men Paldanius uppskattar att det skulle krävas lika många till för att få ett jämnt täckande antal.

- Men det är redan bra att det finns lite fler på ett ställe. Det är också en sak vi granskar varje dygn, hur språknivån ser ut i hela landet och om den är tillräcklig.

Alarmcentralen vid Vasa nödcentral.
Bildtext Vasa nödcentral.
Bild: Yle/Kati Enkvist

Intresset för den tvåspråkiga nödcentralsutbildningen var väldigt stort. Det kom in långt över 300 ansökningar till 16 platser. I nuläget finns inga konkreta planer på fler tvåspråkiga utbildningar men Nödcentralsverket har uttryckt ett önskemål om saken, säger Paldanius.

- De har önskat att tvåspråkiga utbildningar skulle ordnas regelbundet eller till och med att alla utbildningar skulle vara mer tvåspråkiga. Men jag tror inte det lyckas om man inte ordnar det så här, att de är utlokaliserade på någon ort. Vi ska se hur det utvecklas i framtiden.

Både studerandena och Kai Paldanius är nöjda med utbildningen.

- De flesta klarade sluttesterna på en gång, vilket berättar någonting. Alla verkar vara motiverade.