Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle utvecklar sina webbtjänster transparent – bekanta dig med hur rekommendationer och nyhetsautomation fungerar i Yles tjänster

Från 2020
En mobilitelefon på bordet där Yle Arenans radiosida syns. På bordet ligger också ett par knapphörlurar och några pussebitar.
Bild: Jussi Nahkuri/Yle

Yle bygger sina webbtjänster för finländare utgående från transparens och en etiskt hållbar grund.

Opinionsnämnden för massmedier rekommenderar att mediebolagen berättar hur de använder personanpassning och nyhetsautomation i sina tjänster.

På Yles webbplats kan finländare nu bekanta sig med hur Yle använder personanpassning och nyhetsautomation i sina tjänster, exempelvis på Yles webbplatser, på Arenan eller i appen Nyhetskollen.

Utvecklingen av Yles tjänster följer alltid Yles verksamhetsprinciper och principer för dataskydd.

“Vi vill öppet berätta på vilket sätt de metoder för rekommendationer som Yle använder sig av påverkar det innehåll som visas för finländarna. För oss är det viktigt att Yles webbtjänster byggs upp på etiskt hållbara grunder. Målsättningen är att våra användare alltid har tillgång till den bästa informationen i fråga om hur de kan påverka rekommendationerna, berättar Jaakko Lempinen, som ansvarar för tillämpning av artificiell intelligens på Yle.

“Målsättningen med utvecklingen av artificiell intelligens inom nyhetsverksamheten är att hjälpa finländarna förstå och journalisterna att förklara världen bättre. Exempelvis hjälper metoder för nyhetsautomation journalister att fokusera på att analysera mer komplicerade helheter. Samtidigt kan vi maskinellt skapa nyhetsinnehåll som vi annars inte skulle hinna producera manuellt”, säger Jarno Koponen, som ansvarar för rekommendationer och artificiell intelligens vid Yle News Lab.

Yle använder personanpassning i sina tjänster så att varje finländare kan hitta intressant innehåll att titta på, lyssna på eller läsa i bolagets breda och mångsidiga utbud. Rekommendationerna kan bland annat basera sig på användarhistorik eller hur mycket andra användare använder Yles innehåll.

Nyhetsautomationen har som uppgift att underlätta arbetet för Yles redaktörer och automatiskt skapa av redaktionen på förhand definierade webbinnehåll. Roboten Voitto genererar till exempel artiklar om europeiska fotbollsligor utifrån statistik och spelhändelser i matcher.

På andra språk