Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hagahemmet i Ekenäs flyttar till Gammelboda 21-22 januari

Från 2020
Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Bildtext Äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs har kommit till vägs ände, säger chefen för äldreservice i Raseborg, Kirsi Ala-Jaakkola.

Datumen för flytten av de 49 invånarna på äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs har nu slagits fast. Tisdagen och onsdagen den 21 och 22 januari går flyttlassen till Esperi Cares lokaler i Gammelboda.

De äldre bor i två våningar i Hagahemmet och de två våningarna flyttar på olika dagar, berättar Kirsi Ala-Jaakkola, chefen för äldreservice i Raseborg.

Det bor 29 klienter i den övre våningen medan det i nedre våningen och på serviceboendet finns totalt 20 klienter.

Extra personal har kallats in

Själva flytten av sakerna sköter en flyttfirma om, berättar Kirsi Ala-Jaakkola. Personalen hjälper till att packa; anhöriga har informerats och är välkomna att hjälpa till om de vill.

De äldre transporteras i huvudsak med hjälp av invalidtaxi. Det kan också finnas klienter som måste transporteras liggande.

Målet är att sängarna åker först i väg så att de äldre sedan har en plats att vila på när de anländer till den nya platsen.

Vi trä byggnad med skylt där det står Esperi. I bakgrunden flera andra byggnader.
Bildtext De nya lokalerna är byggda år 2018 och har inte använts.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

För att klara av flytten, och så att det finns tillräckligt med personal både i Gammelboda och i Hagahemmet samtidigt, har extra personal kallats in, berättar Ala-Jaakkola.

Bland annat kommer hon själv vara på plats åtminstone den ena av dagarna. Alla chefer vid boendeenheterna har kallats in liksom ledig personal inom hemvården.

Nödvändig flytt

Flytten av de äldre har väckt en del protester i Ekenäs. Det har också lämnats in besvär mot flytten.

Kirsi Ala-Jaakkola konstaterar ändå att flytten nu sker i grevens tid.

- Ett varmvattenrör har sprungit läck så vårdpersonalen har varit tvungen att bära in vatten med hinkar till två rum. Liknande vattenläckage har uppstått tidigare. Det förekommer problem med patientalarmet, brandalarmet slår på med jämna mellanrum och hissen går inte längre att reparera, säger hon.

Esperi Cares lokaler i Gammelboda är nybyggda, från år 2018. De funkar bra och är trevliga, säger Ala-Jaakkola.

- Den har till exempel en innergård med staket runt så de äldre kan vistas fritt ute och vara trygga.

Vit byggnad med mörgrå detaljer intill en inhägnad. Innaför staketet ett vitt litet hus. I bakgrunden skog.
Bildtext Ala-Jaakkola berömmer inhägnaden vid innergården i det nya äldreboendet.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Nybygge i centrum

Det är inte meningen att vistelsen i Gammelboda ska vara för evigt.

Raseborgs stad planerar ett nytt äldreboende i centrum av Ekenäs, i första hand på en tomt för våningshus vid Liljedahlsgatan. Staden äger tomten sedan tidigare.

Det är frågan om en större helhet där också nya regelrätt bostadshus, som är hinderfria, kunde byggas intill.

Fullmäktige har reserverat 100 000 euro i årets budget för planeringen av projektet. Målet är att helheten ska stå klar senast den sista juni år 2024.

Diskussion om artikeln