Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Här kombineras religion och livsåskådning - "Intressantare att få veta mer om andra religioner"

Från 2020
Uppdaterad 09.01.2020 09:51.
Kulosaaren yhteiskoulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppitunti
Bildtext I Kulosaaren yhteiskoulu har niorna gemensamma lektioner i så kallade åskådningsämnen
Bild: Juha Kivioja / Yle

En majoritet av finländarna skulle vara beredd att slopa skild undervisning av religion och livsåskådning i grundskolan. I Helsingforsskolan Kulosaaren yhteiskoulu läser eleverna så kallade åskådningsämnen tillsammans under hela högstadiet och delas in i grupper endast under några kurser i åttan där religionerna fördjupas.

Det ökar toleransen, menar såväl elever som lärare.

- Eleverna får bekanta sig med olika synvinklar genom varandra. Målet är att de på det viset lär sig att tolerera och uppskatta olika tankesätt, säger Niilo Mähönen, lärare i religion och livsåskådning.

Kulosaaren yhteiskoulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja Niilo Mähönen
Bildtext Niilo Mähönen välkomnar nytänkande i Finlands religionsundervisning.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Kulosaaren yhteiskoulu i Helsingfors är en internationell skola där undervisningen går på finska och engelska. Modellen med så kallade åskådningsämnen har varit en del av skolans undervisning sen år 2013. Målet är att ge eleverna en bred allmänbildning genom olika kulturer, religioner och åskådningssätt.

En grupp i stället för fem

I Niilo Mähönens klass samlas idag knappt tjugo nior som representerar islam, katolicism, evangelisk-luthersk och ortodox tro, samt livsåskådningselever. I de flesta andra skolor skulle de sitta i fem olika utrymmen med fem olika lärare. Här sitter de tillsammans och fördjupar sig i etiska frågor, så som abort och eutanasi.

För niondeklassaren Oliver Pirhonen kändes tanken med gemensam åskådningsundervisning främmande till en början. Idag, två år efter, är det tvärtom.

- Vår modell är kanske den bästa, eftersom man samtidigt lär sig om de andra. Vi med religion lär oss om livsåskådning och de som tidigare har läst bara livsåskådning, lär sig om våra religioner, säger Pirhonen.

Oliver Pirhonen Kulosaaren yhteiskoulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppitunnnilla
Bildtext Oliver Pirhonen gillar Kulosaaren yhteiskoulus modell.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Samma tanke delas av de flesta finländare. I Yles senaste enkät frågade Taloustutkimus 1000 finländare vad de anser om tanken att den nuvarande religions- och livsåskådningsundervisningen skulle slås ihop till ett mera allmänbildande ämne där man läser om olika världsreligioner. 70 procent säger ja till tanken.

För lärare Niilo Mähönen känns det som en naturlig väg att gå.

- I ett allt mer mångkulturellt Finland är det allt svårare att motivera varför man skulle dela in eleverna enligt deras livsåskådning, säger Mähönen.

Han hoppas att Finland ska gå samma väg som Storbritannien och Sverige där man har ett gemensamt ämne för alla.

- Inte delar man in eleverna i samhällslära heller i barn från vänster- och högerfamiljer. Alla ryms bra under samma tak. Varför skulle inte samma regel fungera med religioner också, frågar Mähönen.

I Brändö kombineras religion och livsåskådning - "Intressantare att få veta mer om andra religioner" - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln