Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Världsbanken förutspår endast svag tillväxt globalt – minsta lilla störning kan förstöra utsikterna

Från 2020
Mäklare vid börsen i New York följer med kursfallet.
Bildtext Mäklare vid börsen i New York. Världsbanken förutspår att den amerikanska tillväxten kommer att mattas av till 1,8 procent i år.
Bild: EPA/ JUSTIN LANE

Ekonomin i världen växer bara en aning mer i år jämfört med 2019 och riskerna kvarstår. Det förutspår Världsbanken i sin nya prognos för 2020. Bland annat kommer tillväxten i USA och Kina att vara måttlig, heter det i rapporten.

Världsbanken räknar nu med en global tillväxt på 2,5 procent – bara en tiondel mer än under 2019. Samtidigt skriver banken ner sin prognos för 2020.

I bakgrunden finns bland annat de gamla orosmolnen, bland annat det just nu lite lugnare handelskriget mellan USA och Kina.

Om konflikten blossar upp igen, kan det snabbt få negativa konsekvenser för hela världsekonomin, konstaterar Världsbanken.

Trögt nästan överallt

Så gott som alla, både I- och U-länder, kämpar med att få fart på ekonomin, konstaterar man i prognosen.

USA och Kina står för 40 procent av hela världens BNP och är därför centrala aktörer.

Den amerikanska tillväxten kommer att mattas av till 1,8 procent i år, mot 2,3 procent i fjol, förutspår Världsbanken.

Kina kommer för sin del för första gången sedan 1990 att åstadkomma en tillväxt under 5 procent, tror banken. Orsaken är bland annat minskad inhemsk efterfrågan och riskerna kring handelskonflikten.

I och för sig har många experter länge ansett att det är svårt att veta exakt på vilken nivå tillväxten i Kina är. Det här på grund av osäkerhet kring landets sätt att rapportera sina siffror.

Även euroområdet tampas med utmaningar, konstaterar Världsbanken. Dessa har bland annat att göra med den långsammare tillväxttakten i Tyskland och brexit.

Världsbanken räknar med att ekonomin i euroområdet växer med blygsamma 1,0 procent i år.

Fattiga förblir fattiga

Samtidigt ser det inte ut som att fler fattiga länder skulle lyckas kliva in i de rikare ländernas krets.

Ungefär 90 procent av uppsvinget inom de i nuläget mindre förmögna länderna härstammar från enbart åtta länder, konstaterar Världsbanken.

De här ekonomiskt relativt framgångsrika länderna 2020 är enligt prognosen Argentina, Brasilien, Indien, Iran, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien och Turkiet.

I övrigt kommer tillväxten i de mindre bemedlade länderna att ligga klart under långtidsmedeltalet och betydligt under den nivå som skulle uppfylla målen för att minska fattigdomen.

Källor: Världsbankens prognos, AFP

Diskussion om artikeln