Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hastighetsbegränsningar ska få slut på störande skakningar från ryska godstransporter på Hangö-Hyvingebanan

Från 2020
Ryska tågvagnar som transporterar kol från Sibirien till Hangö.
Bildtext De ryska tågvagnarna är konstruerade på lite annat sätt än de finländska vagnarna. Det handlar framförallt om boggierna, alltså de hjulförsedda underreden under vagnarna, som leder till problemen.
Bild: Yle/Maria Wasström

Trafikledsverket föreslår att man inför hastighetsbegränsningar för tunga ryska godståg på Hangö-Hyvingebanan på totalt fyra sträckor. Orsaken är de skakningar transporterna orsakar och som stör invånarna i området.

Problemen med skakningarna uppstod då ryska antracittransporter inleddes till Koverhar hamn i höstas.

I Lojo berörs två sträckor på totalt 4,5 kilometer. Den ena är mellan Tynnisåsen och Virkby.

En karta med vit bakgrund och ljusgråa streck för vägar, ett tjockare rött streck för en huvudväg och sedan ett svart streck för järnväg. På järnvägslinjen har en strecka målats med ljusblå färg i ett fält längs med sträckan.
Bildtext En karta som visar sträckan i Virkby som berörs.
Bild: Trafikledsverket.

Den andra går mellan Gruotila och Gunnarla.

En karta med vit bakgrund och ljusgråa streck för vägar, ett tjockare rött streck för en huvudväg och sedan ett svart streck för järnväg. På järnvägslinjen har en strecka målats med ljusblå färg i ett fält längs med sträckan.
Bildtext En karta som visar sträckan i Gunnarla som berörs.
Bild: Trafikledsverket

I Vichtis är det aktuellt med begränsningar i Nummela och Ojakkala. Det handlar om totalt cirka en kilometer.

Begränsningen gäller tåg som väger över 3 000 ton. När man har valt områdena som ska få sänkta hastigheter har man beaktat hur många människor som bor inom en radie på 300 meter från banan.

Också på andra håll i Finland införs liknande begränsningar på vissa sträckor. Det berör områden kring Björneborg och Muhos i Norra Österbotten

Tester

Trafikledsverket har utfört omfattande utredningar och testkörningar för att förstå fenomenet och komma fram till lösningar.

I Björneborgstrakten utförde man de mest omfattande testkörningarna man någonsin har gjort i Finland.

Det har visat sig att problemen är störst i områden med tjock och mjuk jordmån, till exempel med ett tjockt lager lera. I de här områdena känns skakningarna särskilt i hus i två våningar med trästomme.

Problemet ligger i konstruktionen

De ryska godstågen är konstruerade på ett annat sätt än de finländska och det leder till skakningar.

I de ryska vagnarna är boggierna, alltså det det vridbara ­vagnsunderredet med hjul, nära ändan på vagnarna och har en stor massa som inte är fjädrad.

I de inhemska godsvagnarna är boggiernas ofjädrade massa mindre, tågen kortare och lasten lättare. Det leder till mindre problem med skakningar.

Testkörningar visar att problemet är just boggiernas konstruktion och inte i vilket skick vagnarna är.

Sänkt hastighet snabb lösning

Trafikledsverket har förhandlat om saken med den ryska parten, men i praktiken har det visat sig att det enda sättet man kan minska på skakningarna på kort sikt är hastighetsbegränsningar för de tyngsta transporterna.

Mätningar visar att då hastigheten sänks från nuvarande 60-70 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen så minskar skakningseffekten betydligt.

Kran som lastar antracit i Koverhar hamn.
Bildtext Problemen uppstod i samband med transporterna av antracit till Koverhar hamn.
Bild: Yle/Maria Wasström

Målet är att införa hastighetsbegränsningarna i slutet av mars då tidtabellerna för reguljärtrafiken ändras.

Både trafikidkarna och de berörda kommunerna ska få uttala sig om hastighetsbegränsningarna innan slutgiltigt beslut i frågan fattas.

Du kan läsa pressmeddelandet på finska på Trafikledsverkets hemsida.

Diskussion om artikeln