Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Små, pinade torskar, med maskar i magen – forskare oense om fiskestoppet räcker för att rädda torsken i Östersjön

Från 2020
Uppdaterad 22.01.2020 15:23.
Sälkoloni på klippor mitt i havet.
Bildtext Den försvagade torsken drabbas av parasiter, maskar som sälen sprider.
Bild: Eva Pursiainen / Yle

Torskens framtid är hotad i Östersjön, det visar de sjuka individerna som fiskarna drar upp. Magra torskar, med vitaminbrist och maskar - eller parasiter i magen. På tio år har fångsterna, och även torskbeståndet rasat.

Forskarna är inte eniga om vad man borde göra för att rädda torsken. Att läget för torsken i Östersjön länge har varit akut är alla däremot rörande eniga om.

- Vi måste medge problemen och uppmärksamma torskens utsatta läge för att börja hitta lösningar, säger professor Lennart Balk vid Stockholms universitet.

Balk har forskat i torskens vitaminbrist. Balk hävdar att torsken har brist på vitamin B1 - eller tiamin - som är viktigt för alla, både djur och människor på lite olika sätt.

- Det här är ett livsnödvändigt ämne, betonar Balk till Svenska Yle. Det behövs i alla celler på många olika ställen dessutom. Bristen på B1 ger upphov till många olika problem innan djuren dör. Det här gäller också torsken.

Lennart Balk är forskare och har nya rön om torsken.
Bildtext Lennart Balk är bekymrad över torskens situation. Vi måste acceptera att den är utsatt och handla därefter, säger han.
Bild: privat

Balk vill via sin forskning visa att det råder tiaminbrist i torskens vitala organ såsom lever och hjärna. Tiaminbristen ökar kraftigt med åldern och storleken på torskarna. Torsken reagerar på vitaminbristen med att krympa, förklarar Balk.

Östersjöprofessorn vill bredda perspektivet: Torsken utsatt från många håll

Professor Erik Bonsdorff känner till Balks forskning om torsk och vitaminbrist.

- Man kan inte räkna bort vitaminbrist och parasiter som stressfaktorer för torsken, säger han. Det här är ändå inte grundproblemet för torskens del, betonar han.

Han betonar att rovfisket, övergödningen och klimatet är de övergripande orsakerna till att torsken mår dåligt i Östersjön.

- De flesta forskare forskar i sin egen, separata nisch. Jobbar man med vitaminbrist så vill man gärna att den frågan syns mest i vetenskaplig litteratur och medierna.

erik bonsdorff
Bildtext Erik Bonsdorff är prisbelönad för sitt arbete till förmån för Östersjön. Han är också en av dem som valts till "Årets professor".
Bild: Yle/Nina Bergman

Han säger också att ifall man ser på ekosystemet ur ett bredare perspektiv (vilket är hans perspektiv som forskare), så ser han vitaminbrist och sjukdomar hos torsken som en aspekt på den totala stressen torsken upplever just nu.

- Vi säger inte olika saker utan betonar olika detaljer ur forskningsspektret, betonar Bonsdorff.

Vitaminbristen skadar torskens immunförsvar

Professor Lennart Balk säger att hans forskning visar hur torskens vitaminbrist skadar fiskens immunförsvar. Torsken är därför mer utsatt för bakterier, virus, svamp och parasiter, än tidigare.

Torsken har också drabbats av en parasit som sprids av sälar. Vi har fått se maskar i magen på uppsprättade torskar, i bland annat svenska medier.

- Det är fråga om en nematod, bekräftar Balk. Djur med tiaminbrist angrips av den här parasiten, så även torsken.

När immunförsvaret försvagas drabbas torsken av nematoden, något som enligt Balk inte skulle drabba friska torskstammar.

Döda havsbottnar, ingen mat och inga lekplatser

Professor Erik Bonsdorff betonar att det som driver torsken mot undergång är:

  • övergödningen av Östersjön
  • döda bottnar, ingen mat
  • överfiske
  • klimatförändringen
  • stress och sjukdomar

Bonsdorff betonar också att vi har fiskat bort för många stora torskar ur Östersjön. Därför tvingas torsken till könsmognad alltför tidigt.

- I stället för att få äta bottendjur och växa till sig till 35-40 cm, bli vuxen och börja leka, så tvingas torsken börja leka vid väldigt liten storlek och samtidigt konkurrera med vuxna torskar om födan. .

Han säger att processen till könsmognad kräver mycket energi av fisken och då blir de mera utsatta för extra stress.

Bildtext Mängden fångad torsk har minskat till en tredjedel från år 2010-års nivå. Måttet är ton.

Torsken har fiskats sedan urminnestider

Torsken är vid sidan av laxen en av Östersjöns stora rovfiskar.

- Den är en toppredator, som också finns i de stora världshaven, i Nordatlanten och Nordsjön. Den är en av de mest fiskade matfiskarna sedan medeltiden.

Torsken är en viktig fisk i havets ekosystem men också för människan. Den är relativt okänd i Finland, då den kräver en relativt hög salthalt för att klara sig. Efter saltpulser via de danska sunden har den siktats mer också i Östersjöns östra och nordliga delar, till exempel i de åländska vattnen.

Svår fråga att besluta att sluta fiska torsk

EU-kommissionen förlängde i höstas fiskeförbudet av torsk i östliga Östersjön, således även i finska vatten.

Fiskeförbudet av torsk har lett till att fiskare tvingas lägga ner sin verksamhet. Svenska Yle rapporterade senast om Nicklas Holmström på Åland.

- Det här är en svår fråga, kommenterar Lennart Balk. Torskens sjukdomar försvinner inte om man slutar fiska den.

Han tillägger ändå, att ju fler torskar det finns därute - desto större är chansen att de kan hålla kvar populationen i området.

Svårt för dem som har stort ekonomiskt intresse av torsk

― Erik Bonsdorff

Att helt sluta fiska torsk är särskilt svårt för länder som Sverige och Polen, som har haft ett enormt torskfiske i Östersjön. I Finland kan torskfiskarna räknas på ena handens fingrar.

- Vårt torskbestånd i Östersjöns östra del är genetiskt värdefullt, ett eget bestånd, som avviker från Nordsjön och västra Östersjötorsken. Kollapsar beståndet förlorar man något evolutionen byggt upp, befarar Bonsdorff.

Han säger att man inte ska vänta sig att torsken repar sig snabbt.

Norge fick torsken tillbaka - New Foundland förlorade den

Norge satte stopp för torskfisket i Barents hav - och beståndet räddades för norrmännen var ute i tid. Landet har ett livskraftigt, stort sill- och torskfiske i Barents hav i dag.

I Nordamerika, utanför New Foundland, där man fiskat torsk sedan tidig medeltid har det gått tvärtom. Ingen lyssnade på forskningens varningar. Fiskeförbudet infördes för 20 år sedan men torsken har inte kommit tillbaka.

- Däremot fiskar man hummer numera i de vattnen, men inte torsk.

Täktbukten i Hangö.
Bildtext Stora beslut krävs ifall vi vill hålla kvar torsken, säger forskare.
Bild: Yle/Minna Almark

Bonsdorffs prognos för den östliga Östersjötorsken är att beståndet inte inom överskådlig framtid repar sig till ett sådant bestånd att man igen kan fiska och ta upp torsk. Tyvärr.

- Det sista vi ska förlora är ändå hoppet. Vi ska inte tro att det barkar åt h-vete. Om vi vågar sätta in riktigt hårda åtgärder och inte alls fiska torsk - så finns det en liten chans att jag har fel, säger han.

- Man ska inte tro att det går på en natt för det kan ta 10-20-30 år för torskbeståndet att repa sig i våra vatten. Vill vi ha kvar torsken måste vi vara färdiga för det här, summerar Erik Bonsdorff.

Diskussion om artikeln