Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Olli Muurainens bolag har inte sålt en enda bruksbostad i Fiskars - oenighet gällande priset fällde köp i fjol

Från 2020
Röd bruksbostad i Fiskars.
Bildtext Dyra renoveringar och arrende kan avskräcka invånare från att köpa bruksbostäder i Fiskars.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Det har gått över ett år sedan Olli Muurainens bolag Billnäs bruk öppnade upp för hyresgäster att köpa en del av bruksbostäderna i Fiskars. Tillsvidare har inte en enda bostad sålts.

I december 2018 informerade Billnäs bruk att hyresgäster under senare år har visat intresse för att köpa en bruksbostad eller ett helt hus. Trots det har alltså inga bostäder sålts hittills.

Under fjolåret fortsatte långtgående diskussioner om försäljning av ett helt hus med en grupp hyresgäster, berättar Petri Hiltunen, Billnäs bruks kommersiella direktör.

- Men det ledde ändå inte till någon affär.

I första hand vill ägaren sälja bostäder till de nuvarande hyresgästerna.

I december 2018 meddelade Billnäs bruk att de inte säljer mer än ett hus med bruksbostäder per år. Nu säger Hiltunen däremot att det inte finns några regler som är huggna i sten.

- Nu har vi ännu inte sålt en enda bostad, och väl så. Om det finns fler köpare med allvarliga intentioner, kan man överväga fler affärer per år.

Dyra renoveringar och arrende kan avskräcka

Pekka Palsanen är ordförande för byaföreningen i Fiskars. Han känner till de här diskussionerna mellan hyresgäster och Billnäs bruk om ett eventuellt köp av ett hus med sju till åtta bostäder i Fiskars.

Det var ändå ganska stor skillnad mellan det pris hyresgästerna var beredda att betala och det ägaren ville ha för huset, berättar han.

Pekka Palsanen i Fiskars bruk
Bildtext Pekka Palsanen misstänker att arrendet i framtiden kan stiga mycket för den som köper en bruksbostad.
Bild: Yle / Monica Slotte

Marken är inte till salu, utan enbart husen. Arrendet skulle för det här huset ha varit i storleksklassen 10 000 euro per år, uppskattar Palsanen, vilket uppfattades som högt.

Ett fastighetsförmedlingsbolag hade i sin värdering kommit fram till att huset är värt ungefär hälften av vad säljaren begärde, och i värderingen ingick dessutom marken, säger Palsanen.

Men vem vet hur mycket arrendet sedan i framtiden skulle stiga, ifall jag köpte bostaden

Byaföreningens ordförande Pekka Palsanen ser tre orsaker till varför byborna inte är intresserade av att köpa bruksbostäder i Fiskars.

För det första ingår marken inte i köpet, för det andra står dyra renoveringar av bostäderna för dörren och för det tredje är arrendet högt.

Pekka Palsanen bor själv i en av Billnäs bruks hyresbostäder i Fiskars. Han har inte frågat ägaren vad hans bostad kostar.

- Men vem vet hur mycket arrendet sedan i framtiden skulle stiga, ifall jag köpte bostaden.

Billnäs bruk säljer bruksbostäder passivt

Billnäs bruk tar inte själv initiativ till att sälja bruksbostäder i Fiskars, och är inte heller i övrigt aktivt i saken, förklarar Petri Hiltunen.

- Vi svarar på frågor av intresserade.

Han kan inte säga hur många hus med bruksbostäder som Billnäs bruk på långsikt kommer att sälja. Det kan vara allt från inga till flera.

Billnäs bruk har inte för avsikt att sälja marken som bruksbostäderna står på. Husen säljs med så långvarigt arrende som köparna önskar, berättar Hiltunen.

rödmyllade gamla hus
Bildtext Bruksbostäderna i Fiskars är 48 till antalet.
Bild: Yle / Monica Slotte

Nästan alla 48 bruksbostäder i Fiskars har varit uthyrda hela tiden under år 2019. Uthyrningsgraden för året var 95,5 procent.

Bruksägaren Olli Muurainen köpte bruksbostäderna i Fiskars och Billnäs av Raseborgs stad år 2015.

Han motiverade köpet av de kulturhistoriskt värdefulla bostäderna med att han behöver bostäder för dem som ska jobba i Billnäs nya evenemangscentrum.

År 2017 löste Muurainens bolag in marken för bruksbostäderna.

Diskussion om artikeln