Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Allt mer finns på nätet – men finns det nät att tillgå i Östnyland?

Från 2020
Uppdaterad 14.01.2020 16:05.
Vessönet och Borgå Energi gräver ned kablar i Sondby
Bildtext Optisk fiberkabel installeras på Vessö 2015.
Bild: Yle/Sune Bergström

De flesta i Östnyland har tillgång till 4G, men ställvis fungerar mobilnätet dåligt. I Sibbo är det dessutom få områden som har fast bredband.

Vi lever allt mer på nätet. Vi ser också på tv via nätet, via strömningstjänster. Det här kräver kapacitet, som inte alltid finns.

På många håll i Östnyland är invånarna beroende av nätuppkopplingar via mobilnätet.

Familjen Wickholm i Hangelby berättar om dåliga nätförbindelser. I stora delar av sydöstra Sibbo är mobilnätet opålitligt.

På Elisa Network Services säger vice vd Sami Rajamäki att området där Wickholm bor har dålig hörbarhet.

- När vi kollade upp läget i Söderkulla märkte vi att ingen operatör har basstationer som skulle vara optimalt placerade i förhållande till det objektet.

Mobilskärm visar testresultat på nätförbindelsen.
Bildtext Uppkopplingen är svag i Wickholms kök som ligger på husets östra sida.
Bild: Yle/Leo Gammals

Elisa ska försöka förbättra signalen i området, lovar Rajamäki.

- Terrängen mellan basstationerna är kuperad. Radiosignaler går inte lika snabbt genom jord eller tät skog som de går via bara luften. Det är ett krångligt område, säger Sami Rajamäki på Elisa Network Services.

Problem på andra håll i Östnyland också

När Yle Östnyland skrivit om tillgången till internet har det kommit många kommentarer från publiken.

I kommentarerna till artikeln om Sibboborna som har problem med nätet är det flera som talar om att mobilnätet inte uppnår de hastigheter som lovats.

På Facebook påtalas problem med mobilnätet i Gammelby, Fagersta, Labby i Lappträsk och holmarna i Sibbo.

En lyssnare skriver att telefonen fungerar dåligt i Malmgård, Lovisa, men nätuppkopplingen går via bredband som funkar bra.

Kunde bredband vara lösningen

Transport- och kommunikationsverket har på sin webbplats en karta som visar var det finns bredband.

Det är intressant att se att Sibbo utanför tätorterna inte har fast bredband medan det i Lovisa och Liljendal finns större områden med bredband.

Sibbo har ett lågt antal hem som har fast bredband

På telefonbolagen säger experterna att det är dyrt att dra optisk fiberkabel till glesbygden.

- Vi bygger ut nätet med optisk fiberkabel men det finns platser där mobilnät fungerar bättre. Vi försöker betjäna kunderna så väl som möjligt, säger nätverkschef Sami Siiki på Telia.

För dem som bor i glesbygden och vill ha fast bredband lönar det sig att slå ihop sina påsar.

- Det finns områden som är mer glest bebodda där det skapats fiberkabelandelslag eller motsvarande och då kan vi gå med, säger Siiki på Telia.

5G är framtidens melodi

Också på Elisa ser man det som för dyrt att dra optisk fiberkabel överallt i glesbygden. Vice vd Sami Rajamäki vid Elisa Network Services berättar att bolaget letar efter nya tekniska lösningar.

- I år har vi bland annat testat en teknologi som använts mycket i Sverige, mikrokanalisering. Då läggs fiberkabeln i marken med en teknik där asfalterings- och grävarbetena är mindre omfattande än med traditionell teknik, vilket gör installationen billigare, säger Sami Rajamäki på Elisa.

Elisa satsar också på det nya 5G-nätverket, men när 5G når varje by kan Rajamäki inte säga.

Mobiltäckningen ökade måttligt 2019

Mobiltäckningen ökade måttligt under det första halvåret 2019, enlig Transport- och kommunikationsverket Traficom.

I slutet av juni 2019 hade 93 procent av hushållen i Finland tillgång till mobilnät där hastigheten från nätet till användaren är 100 Mbit/s. 99 procent av hushållen i Finland hade ett mobilnät på 30 Mbit/s.

Ser man geografiskt på mobilnätet i Finland hade bara 18 procent av Finlands landareal ett mobilnät på 100 Mbit/s.

Dataanvändning i mobilnät ökade till 34 gigabyte i månaden per finländare under det första halvåret 2019. Det är 21 procent mer än året innan.

I Borgå har flest tillgång till 4G med 100 Mbit/s

Ser man kommunvis på mobilnätet i Östnyland har 99 procent av hushållen ett 46-mobilnät med hastigheten 30 Mbit/s.

När det gäller det snabbare nätet på 100 Mbit/s finns det fler skillnader mellan kommunerna. Borgå har den bästa täckningen, 96 procent av hemmen har där 100 Mbit/s.

Lägst är andelen i Mörskom där 70 procent av hemmen når den hastigheten.

Här gäller det att komma ihåg att det är fråga om maximala hastigheter. När många använder mobilnätet och det blir stor belastning kan hastigheten vara sämre. Samma gäller om det finns strukturella hinder i vägen.

Diskussion om artikeln