Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Många brister som inte går att lösa i nya Almahemmet - ingen plats för smutstvätten som lagras på toaletten

Från 2020
Några äldre personer sitter vid ett bord i sina rullstolar i nya Almahemmets ljusa matsal.
Bildtext De nya lokalerna är ljusa och fräscha, men det finns både utrymmesbrist och andra problem.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Gamla Almahemmet intill hälsocentralsjukhuset i Kimito står nu till största del öde. Där huserar numera endast kökspersonalen och de saneringsarbetare som putsar de äldres personliga ägodelar.

- Det är inte gratis att flytta ett äldreboende. Jag vet inte vad slutnotan landar på men som tur är har vi folk utifrån som gör det här, det är ett massivt arbete, säger Katarina Forssell, tf förman vid Almahemmet.

De saker och möbler som man vill ha med sig från gamla Almahemmet ozoneras och dammsugs var för sig innan de kan tas in i de nya utrymmena - varje bok och varje tavelram.

Själva flytten av personal och klienter gick sist och slutligen bra, men Forssell ställer sig ändå frågande till hela processen.

Katariina Forssell sitter på en stol och talar med en vårdare ur Almahemmets personal.
Bildtext Katarina Forssell diskuterar nya Almahemets för- och nackdelar med en ur personalen.
Bild: Amanda Vikman/Yle

- Jag undrar till exempel varför man inte tog materialprover i utrymmena tidigare under de här åren. Senast direkt efter att hemvårdarna flyttade ut på grund av symptom, säger Forssell.

Arbetsprocessen för Almahemmet har varit oklar

Almahemmets öde har diskuterats sedan 2013, men när man sedan tog materialprover från fastigheten hösten 2019 kunde man konstatera att utrymmena är hälsovådliga att vistas i.

Beslut togs hastigt och flytten till Esperi Cares fastighet i Kimito centrum genomfördes bara några dagar efter det.

Kimitoöns fastighetschef Jonas Pomren började sin tjänst för ett par år sedan och han vet inte varför man inte gjorde en analys tidigare.

- Man kan göra en renoveringsplan på två sätt, antingen börjar man med att utreda vilka renoveringar som skulle behöva göras på fastigheten, och vad det skulle kosta. Efter det börjar man utreda fastighetens skick. Eller så gör man tvärtom och utreder fastighetens skick först, säger Pomren.

I fallet med Almahemmet gjorde man på det förstnämnda sättet, något som nu stått kommunen dyrt.

Almahemmet i Kimito, ett gult stort trähus med en bilparkering framför.
Bildtext Almahemmet har renoverats för närmare 800 000 euro det senaste decenniet.
Bild: Amanda Vikman/Yle

De senaste tio åren har närmare 800 000 euro lagts på diverse renoveringar och utredningar av den gamla fastigheten, hur kommenterar du det?

- Arbetsprocesserna har varit oklara för hela verksamheten. Jag vet inte om det helt enkelt tidigare konstaterats att en materialanalys inte har behövts, säger Pomren.

Undersökningen av materialproven kostar cirka 15 000 euro. Hannahemmet har också undersökts men de provsvaren är ännu inte färdiga.

Nya almahemmet fotat utifrån, ett enplanshus i trä med vita, svarta och gråa väggar.
Bildtext Almahemmets verksamhet flyttade in i Esperi Cares lokaler som har en kapitalhyra på 220 000 euro per år.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Hyran för Esperi Cares lokaler ligger enligt hyresavtalet på drygt 300 000 euro per år, inklusive driftskostnaderna.

Vad förflyttningen och saneringen av äldreboendet kommer att kosta vet Pomren ännu inte eftersom arbetet görs på timtaxa.

Smutstvätten en tickande bomb

Utrymmena i nya Almahemmet, eller Åker-Alma som vissa börjat kalla fastigheten, är ljusa och fräscha. Personalen gillar att avdelningarna har ett bättre samarbete nu och att alla klienter har en egen dusch på rummet.

- Men stora brister är ändå till exempel det som konstaterades tidigare, att lager- och personalutrymmen saknas, säger Katarina Forssell.

Dessutom förvaras nu smutstvätten i badrummets toalett vilket är problematiskt av många olika orsaker.

- Det är inte rätt att de äldres smutstvätt forslas ut genom matsalen som det är nu. Dessutom är toaletten varm vilket gör att det luktar och mikrober växer, säger Forssell.

Nya Almahemmets rymliga toalett med dusch och gråa och vita kakel på väggarna.
Bildtext En av de största fördelarna med de nya lokalerna är dusch i rummet.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Hon anser att det är en sak som påtalats och man har blivit lovad en container.

- Den behöver vi få så fort som möjligt. Men containern behöver också vara uppvärmd för vi kan inte skicka iväg djupfryst tvätt till tvätteriet.

Hur har personalen tagit flytten?

- Största omställningen var främst att ta i bruk de nya utrymmena. Personalen har på kort tid fått fundera ut nya arbetssätt vilket krävt mycket flexibilitet och kreativitet, säger Forssell.

Ett klientrum som används till lager, fullt med kartonger och redskap.
Bildtext På grund av brist på lagerutrymme används ett klientrum för ändamålet istället.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Hon ser att verksamheten i de nya lokalerna är en tillfällig lösning.

- Det finns så mycket brister och praktiska svårigheter med lokalen som inte heller på lång sikt går att lösa. Hyreskontraktet med Esperi är tre år långt, så vi utgår från att det är det som gäller, säger Forssell.

Uppdatering 14.1.2020 kl 9.32: Det var hemvårdarna och inte närvårdarna som flyttade ut ur gamla Almahemmets lokaler på grund av inomhusluftsproblem. Efter att beslut om Almahemmet fattats verkställdes flytten på några dagar, inte veckor.

Uppdatering 14.1.2020 kl 14.30: Kapitalhyran för Almahemmet är enligt hyresavtalet drygt 300 000 euro per år,

Uppdatering 14.1.2020 kl 16.15: Hyran för Esperi Cares lokaler ligger enligt hyresavtalet på drygt 300 000 euro per år, inklusive driftskostnaderna.

Diskussion om artikeln