Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lönefusk är vanligt inom transportbranschen – hård konkurrens från utlandet får företagarna att tumma på reglerna

Från 2020
En lastbilschaufför spänner fast gods på sin lastbil.
Bildtext “Transportföretagare är inte rädda för konkurrens, om vi alla skulle spela med samma spelregler”, säger lastbilsföretagaren Jan Ingman från Sibbo.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Många företag låter bli att betala övertidsersättningar och andra lönetillägg till sina chaufförer. Både företagarna själva och facket säger att lönefusket beror på grå ekonomi inom branschen och hård konkurrens från utländska transportbolag.

Svenska Yle har talat med chaufförer som berättar att de alltid bara får minimilön och aldrig övertidsersättningar eller tillägg för nattarbete eller söndagsarbete. Enligt det bindande kollektivavtalet ska tillägg betalas.

Chaufförernas arbetsgivare har sagt rent ut att företaget måste lägga lapp på luckan om de ska betala löner enligt kollektivavtalet. Det finns helt enkelt inte pengar för det.

Också transportföretagare som Svenska Yle har talat med bekräftar att de inte har möjlighet att betala alla lönetillägg. De skyller på hård konkurrens som pressar priserna och tvingar dem att ge för låga anbud.

Företagen som fuskar pressar priserna

Lastbilsföretagaren Jan Ingman från Sibbo är ordförande för Södra Finlands transportföretagare och har ett brett kontaktnät i branschen.

Han känner till att många företagare kämpar med dålig lönsamhet och att det tyvärr också går ut över de anställda.

– Det är både utländska och finländska företag som inte riktigt sköter allt enligt lag och paragraf. De pressar priserna. Sedan är det lätt hänt att man börjar göra olagligheter för att man ska klara sig i konkurrensen. Då är man snabbt på fel väg, säger Ingman.

Två män lastar stora rullar med plast på en truck.
Bildtext Jan Ingman transporterar främst byggnadsställningar. Han kör mellan olika byggarbetsplatser i huvudstadsregionen och lagret i Nurmijärvi.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Ingman har hört alla möjliga historier om hur företagare försöker pruta på lönerna för att verksamheten ska vara lönsam. Han betonar att det är fel, men ändå har han en viss förståelse.

– Jag förstår vissa bilister, om det är spänt läge så går det snabbt så här. Men det är inte rätt, chaufförerna ska ju också leva.

AKT utreder lönefusk varje dag

På Bil- och transportbranschens fackförbund AKT är lönetvister vardagsmat. Lönefusk finns inom alla branscher, men inom transportbranschen är det speciellt vanligt.

– Det är beklämmande vanligt. Lönen är en väsentlig del av omsättningen och därför är det där man försöker spara, säger avtalssekreterare Jyrki Halvari.

Jyrki Halvari
Bildtext Jyrki Halvari berättar att transportföretagen hittar på olika sätt att försöka kringgå kollektivavtalet. Ett sätt är att erbjuda lite högre timlön, men inte betala några tillägg alls.
Bild: Yle / Linda Söderlund

AKT har tio distriktskontor runtom i Finland och där jobbar man med lönefusk varje dag. Mycket kan lösas regionalt mellan facket och arbetsgivaren, medan svårare fall kommer till huvudkontoret i Hagnäs i Helsingfors.

– För oss är det dagligt jobb. Det handlar om flera hundra fall per år, och drygt femtio fall går årligen till rätten, säger Halvari.

Dessutom finns det sannolikt ett mycket stort antal fall som aldrig kommer till fackets kännedom.

“Svårt att konkurrera med gamla östländer”

Jan Ingman är noga med att påpeka att den hårda konkurrensen inom transportbranschen inte endast beror på utländska chaufförer och utländska företag - faktum är ändå att deras andel i Finland har ökat lite år för år.

Transportföretagarnas intresseorganisation SKAL gjorde en trafikräkning sommaren 2017. Den visade att nästan var tionde lastbil och långtradare var utländsk.

Chaufför kör sin lastbil.
Bildtext 90 procent av all godstransport i Finland sker med lastbilar och långtradare.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Mest är det fordon som fraktar varor inom EU och bilar registrerade i de baltiska länderna och i Polen. Andelen ryska bilar hade minskat något jämfört med den tidigare mätningen 2012.

– Det är ju internationell trafik som hämtar gods till Finland och de har rätt att ta med sig gods när de kör bort härifrån. Men det är svårt att konkurrera med vissa gamla östländer som har mindre kostnader för sina chaufförer, säger Ingman.

De internationella transportföretagen som kommer med varor till Finland får stanna här en vecka och köra tre transporter inom Finland. Det är EU-regler som tillåter sådan här cabotagetransport.

Inom branschen misstänker man ändå att många företag inte håller sig till reglerna, utan kör betydligt fler inrikestransporter, och det pressar priserna. Men myndigheterna har mycket svårt att kontrollera det här.

Vägavgifter kunde göra fordonskontrollen enklare

En annan sak som bekymrar företagarna är att vissa finländska företag anställer utländska chaufförer, men låter bli att betala lön enligt finskt kollektivavtal.

– Vem kollar det? Det finns inte resurser till det. Polisen, tullen och regionalförvaltningen borde sköta det, men det är helt omöjligt, säger Ingman.

En chaufför hoppar ut från sin lastbil.
Bildtext Jan Ingman tycker att kontrollen av transportbranschen fungerade lite bättre så länge rörliga polisen ännu var verksam.
Bild: Yle / Linda Söderlund

SKAL har tidigare föreslagit att alla som kör med tunga fordon ska betala en vägavgift. Avgiften skulle också gälla utländska transportföretag och då skulle det bli enklare att kontrollera hur länge deras fordon kör i Finland.

Sipiläs regering föreslog för några år sedan ett system med vägavgifter. Förslaget fick mycket kritik från flera håll och förverkligades sedan inte.

Diskussion om artikeln