Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Aktivistgränden och Vattenfabriksgränden – över 40 brandgator namnges i Vasa

Från 2020
Vattenfabriksgränd
Bildtext Vattenfabriksgränden, mellan Korsholmsesplanaden och Tegelbruksgatan.
Bild: Yle/Anna Wikman

Båtskrapargränden, Aktivistgränden och Körsångsgränden är några av de över 40 nya gatunamn i Vasa som snart kan tas i bruk. Det är fråga om de hittills icke namngivna brandgatorna i centrum och Vöråstan som nu ska få namn.

En arbetsgrupp har gett namnförslagen, baserat på den aktuella platsens historia.

- Staden har som mål att utveckla brandgatorna och också lyfta fram dem, säger planläggningsarkitekt Emma Pitkäjärvi vid Vasa stad.

Kan bli lättrafikleder

En del av det arbetet är således att se till att brandgatorna får namn. I framtiden kan det möjligen också bli aktuellt att ha brandgatan som adress, men i första hand har staden andra planer.

- Flera av brandgatorna kunde passa som gång- eller lättrafikleder eller för rekreation, säger Pitkäjärvi.

Källarmästargränd
Bildtext Källarmästargränd
Bild: Yle/Anna Wikman

Gamla adressböcker som källa

Arbetet med att namnge brandgatorna har pågått i flera år. Förutom folk från planläggningen har arbetsgruppen också haft flera historieintresserade Vasabor som medlemmar.

Som källmaterial har använts till exempel gamla adressböcker från Vasa och olika företags- och föreningspublikationer.

- Vissa av brandgatorna var rätt lätta att namnge, säger Pitkäjärvi.

Sålunda återfinns till exempel Fångvaktargränden ovanför fängelset mellan Kaserngatan och Korsholmsesplanaden, Ångkvarnsgränden invid det som idag är Academill och Skyddskårsgränden mellan Verkstadsgatan och Berggatan vid platsen för det numera rivna Valkolinna.

Redaktörsgränd
Bildtext Redaktörsgränd
Bild: Yle/Anna Wikman

Alma Skog får en egen gata

Andra brandgators namn är inte lika självklara. Aktivistgränden, i kvarteret som omgärdas av Skolhusgatan, Museigatan, Kyrkoesplanaden och Biblioteksgatan, föreslås kallas så efter hovrättsrådet Alma Skog som bodde i kvarteret.

Skog var en självständighetsaktivist i början av det förra seklet och var bland annat med om att grunda Lotta Svärd-rörelsen.

Brandgatan mellan Korsholmsesplanaden och Tegelbruksgatan på avsnittet mellan Handelsesplanaden och Rådhusgatan föreslås få namnet Vattenfabriksgränden.

I kvarteret verkade en av de största andelslagsaffärerna i Vasa, med egen lemonadtillverkning - och just vattenfabrik är en äldre benämning på en fabrik som tillverkar läskedrycker.

Husbyggargränd efter K.E. Nyman

Husbyggargränd
Bildtext Husbyggargränd
Bild: Yle/Anna Wikman

I samma del av staden men ett kvarter söderut föreslås brandgatan som idag heter Tegelbruksgränd få namnet Husbyggargränden.

Namnet syftar på de fem sju våningar höga punkthusen som byggdes där i början av 1960-talet av byggfirman K.E. Nyman. K.E. Nyman var en föregångare inom elementbyggnadstekniken och när byggföretaget var som störst hade man egna betongfabriker på fyra håll i landet. K.E. Nyman gick i konkurs i början av 1990-talet.

Efter att stadsstyrelsens planeringssektion har behandlat ärendet på tisdag (14.1) ska namnförslagen läggas fram till allmänt påseende.

Stentryckerigränd
Bildtext Stentryckerigränd
Bild: Yle/Anna Wikman

- Om man har ett bättre namn på någon av brandgatorna tar vi gärna emot förslag, säger Emma Pitkäjärvi.

Båtskrapargränden då? Det namnet föreslås helt enkelt eftersom flera av brandgatorna i centrum och Vöråstan historiskt sett har använts för vinteruppbevaring av båtar och träbåtar ska som bekant skrapas och målas på våren. Båtskrapargränden ska enligt förslaget finnas mellan Träskgatan och Storalånggatan.

Diskussion om artikeln