Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler och fler säger ja till cannabis, samtidigt vill många förebygga drogmissbruk – i fjol dog rekordmånga av droger

Från 2020
Man tänder en cannabiscigarett.
Bildtext Cannabis växer i popularitet bland finländarna och attityderna gentemot drogen är liberalare än tidigare.
Bild: EPA PHOTO BELGA/ETIENNE ANSOTTE/bb

Allt fler har testat på någon typ av drog – oftast cannabis – eller känner någon som använder droger. Samtidigt blir attityderna gentemot droger mer liberala, visar en färsk undersökning av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Samtidigt vill över hälften av finländarna ta i bruk nya medel för att undvika narkotikarelaterade skadeverkningar.

Undersökningen visar också att över hälften av dem som är yngre än 35 år har någon i sin bekantskapskrets som är droganvändare.

Attityderna gentemot droger är betydligt liberalare än tidigare, speciellt beträffande cannabis.

– Drogerna har blivit ett allt mer känt fenomen i det finländska samhället. Allt fler har personlig kontakt till droganvändning – antingen genom sina egna erfarenheter eller genom andras, säger forskningsprofessor Pekka Hakkarainen från THL.

Finländare öppna för narkotikarum

Drygt hälften av finländarna är helt eller delvis för ibruktagande av narkotikarum. För tillfället finns inte sådana i Finland.

Unga kvinnor förhåller sig positivast till narkotikarum. 60 procent av dem anser att det här hade varit ett bra alternativ. Över 45-åringar är mer reserverade.

Finländarna verkar vara redo att godkänna nya metoder för att minska narkotikarelaterade skadeverkningar

― Pekka Hakkarainen

Hälften av finländarna skulle också godkänna andra knep för att förebygga drogmissbruk och narkotikarelaterade skadeverkningar, såsom anonyma drogtest och naloxon vid opioidöverdos.

– Finländarna verkar vara redo att godkänna nya metoder för att minska narkotikarelaterade skadeverkningar, säger Hakkarainen.

Så gott som alla finländare (90 procent) godkänner också drogkontroller på arbetsplatsen.

Rekordmånga dog av droger i fjol

Användningen av droger har ökat under de senaste 10 åren. Statistik visar också att allt fler dör till följd av droger. I fjol dog rekordmånga i Finland av droger: 261 människor.

De drogrelaterade dödsfallen har ökat under de senaste tre åren.

Den vanligaste drogen i Finland är cannabis. Hälften av unga män i åldern 25–34 år uppger att de prövat på cannabis minst en gång.

Men cannabis finns inte med bland de 12 vanligaste drogerna i Finland som kopplas till dödsfall, enligt THL:s statistik som Svenska Yle fått ta del av. Den överlägset vanligaste drogen som kopplas till dödsfall är buprenorfin som kopplas till subutex.

En cannabisplanta omgiven av andra plantor.
Bildtext Cannabisanvändning bland unga kvinnor har ökat, men cannabis är fortfarande vanligast bland män.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Cannabisbruk är fortfarande vanligare bland män, men undersökningen visar att allt fler kvinnor – speciellt unga – använder sig av cannabis.

Samtidigt blir också andra droger vanligare. Till dem hör amfetamin, ecstasy och kokain, men attityderna gentemot dem är fortsättningsvis mer kritiska.

13.1.2020 kl. 15.35 Tillägg: Förtydligande om cannabis och dödsfall.