Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kommunerna ger inte upp gällande Östersundomplanen - dödläget påverkar planeringen av Majvik och utvecklingen av Sibbostrand

Från 2020
Uppdaterad 14.01.2020 19:43.
Östersundom
Bildtext Östersundom är sig likt ännu dryga tio år efter det att Helsingfors annekterade området av Sibbo.
Bild: YLE/Josefine Klemets

Helsingfors, Vanda och Sibbo ger sig inte om planerna för att kunna bygga ut Östersundomområdet i Helsingfors.

De tre kommunerna har lämnat in en ansökan om besvärstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) - det här efter att förvaltningsdomstolen förkastat kommunernas gemensamma generalplan av miljöskäl.

Om besvärstillstånden beviljas och ärendet dessutom får grönt ljus av HFD är det förstås Helsingfors som skulle ha den största nyttan av ett positivt domslut.

Staden annekterade Östersundomområdet av Sibbo för drygt tio år sedan och har planer på att bygga en stadsdel med uppemot 100 000 invånare på sikt.

De gröna värdena ett hinder

Stötestenen för planen är den närliggande nationalparken Sibbo storskog samt Natura-områden.

Enligt förvaltningsdomstolen strider generalplanen mot landskapsplanen eftersom det inte finns tillräckligt med plats för de naturområden som finns inritade i landskapsplanen.

Landskapsplanen har däremot fått grönt ljus av förvaltningsdomstolen, men den har Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i sin tur lämnat in en begäran om besvärstillstånd om.

Om HFD godkänner besvärsansökan, och om man också efter det skulle döma till förmån för kommunerna, skulle det för Sibbos del innebära att kommunen kan börja utveckla Majvikområdet på ett starkare sätt.

- Majvik är en del av Östersundomplanen och är inte egentligen en tvistefråga. Den del av planen som finns på Sibbosidan finns det nämligen inga besvär mot, säger Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

Processen med Östersundomplanen har påverkat Sibbostrand

Trots det kommer inte Sibbo kommun vidare i sin planering av Majvik eftersom dödläge råder med Östersundomplanen.

Närliggande Sibbostrand påverkas däremot inte av Östersundomplanen. Planen för Sibbostrand har laga kraft även om området i princip ligger på samma område som Majvik.

- Det att byggbolagen inte har kommit åt att bygga ut Sibbostrand enligt planen beror i mycket hög grad på att Östersundomplanen inte har framskridit, säger Grannas.

Men för tillfället är det alltså inte klart om Högsta förvaltningsdomstolen ens tar frågan till rättslig prövning.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.
Bildtext Kommundirektören i Sibbo, Mikael Grannas.
Bild: Yle / Hanna Othman

Nej till behandling skulle kräva revidering av planen

Om det går så att HFD inte går in för att behandla ärendet, innebär det enligt Grannas att Östersundomplanen behöver revideras.

Är det då fortfarande lönt för Sibbo att sätta tid och resurser på att delta i planeringen av Östersundomområdet tio år efter annekteringen?

- Planen är fortfarande viktig för oss – inte minst på grund av dimensionen med Majvik. Dessutom är vi en del av utvecklingen av östra Helsingfors, vilket också Borgå är, så det är ingen idé att hoppa av kälken, säger Grannas.

Helsingfors, Vanda och Sibbo vill att Östersundomplanen behandlas i HFD eftersom man anser att naturvärdena i området kan skyddas även om området byggs ut.

Begäran om besvärstillstånd för både generalplanen och landskapsplanen beräknas vara behandlade först i slutet av innevarande år.

Hufvudstadsbladet var först ute med nyheten om att Helsingfors, Vanda och Sibbo ansöker om besvärstillstånd för Östersundomplanen hos HFD.

Ändring i artikeln 13.1. 2020 klockan 15:00: en grafik med felaktig rubricering har tagits bort

Diskussion om artikeln