Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många djur gynnas av mild vinter – likaså blågrönalger

Från 2020
Uppdaterad 13.01.2020 13:58.
Golfaaja salon golfkentällä 2. tammikuuta 2020
Bildtext Det går till och med fortfarande att spela golf på vissa håll. Bild från Salo den 2 januari 2020.
Bild: Kalle Mäkelä / Yle

Vintern såhär långt har varit ovanligt varm med plusgrader dagtid så gott som hela tiden. För djur och natur är det varma vädret mestadels positivt, säger biolog Vincent Westberg.

- I och med att det är snöfattigt och varmt så är det ingen panik. Fåglar och insekter som är i farten hittar föda. Så på det sättet är det positivt. Men slår det till med en ordentlig köldknäpp nu så har de inget skyddande snötäcke. Små däggdjur och gnagare tar skydd av sånt. Det är lite tvetydigt.

Finns det någon som lider av situationen?

- Djur som får skyddsfärg till vintern, till exempel skogsharen är nu en vit fläck. Det är negativt, de blir lätt byte för rovdjur. Och gnagare som annars kan frodas och bygga upp förråd under snötäcket, de kanske lider.

Vincent Westberg framför en vit skärm med text på.
Bildtext Vincent Westberg.
Bild: YLE/Jukka Tyni

Om så här milda vintrar blev mera en regel än ett undantag skulle nog också en del av växtligheten lida. Granar och andra barrträd som trivs på nordliga breddgrader fick det tuffare medan lövträd skulle gynnas.

Påverkas björnen och igelkotten av det milda vädret?

- Björnen sover ganska tungt, men det är klart att den kan vakna tidigare än normalt. Men det kan också ha med dess fettreserver att göra. Samma sak skulle jag säga när det gäller igelkotten. Men blir det nu riktigt varmt här kan man nog ett tu tre se en igelkott och blir det då plötsligt kallt kan det vara tråkigt för den.

Växterna påverkas framförallt av ljuset

När det gäller olika trädgårdsväxters reaktioner på rådande vinter finns det risk för att vissa växter kan börja sin växtperiod lite väl tidigt.

Det bror på hur förädlade växterna är. Naturväxter har däremot en inbyggd klocka som framförallt påverkas av ljuset. Så även om en del av växterna kanske börjar knoppas väldigt tidigt slår de inte ut i förtid.

- Den begränsande faktorn är ändå ljuset och det ökar ju inte oberoende av vilken klimatförändring vi har.

Att vi har det så snöfattigt är förstås bra med tanke på översvämningsrisker. Men å andra sidan kan snöfattig vinter också ge en mycket torr vår som i sin tur påverkar växtligheten på många sätt.

gräs som är fruset
Bildtext Snöfattig och bar mark längs kusten ända till Uleåborg.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Vi har inte heller någon tjäle att tala om och det påverkar också framförallt vattendragen.

- Det rinner en hel del näring ut nu då det är vatten i dikena och det är inget växttäcke på de flesta åkrar. De mottagande vattendragen får ta emot en hel del näring och organiskt material. Och det finns ingen som tar hand om näringen nu så den finns där på våren när all produktion kommer igång. Då kan det bli algblomningar och annat i stället.

Flyttfåglarna kan påverkas

Om det sedan plötsligt blir kallt och vintrigt senare under vintern så är djuren i regel bra utrustade för att klara snabba förändringar.

- De har kunnat äta sig feta och mätta så de har i regel bra energireserver ifall det kommer en ordentlig köldknäpp. Men om köldknäppen kommer sent så är det klart att den kan bromsa upp vårens ankomst.

Om vintern fortsätter så här mild kan det bland annat påverka en del av flyttfåglarna. De som flyttar från andra sidan jordklotet påverkas inte nämnvärt, men nog de som flyttar från Sydeuropa och vars flytt brukar följa snöranden.

- De påverkas nog och vi har ju fåglar kvar här som ännu inte har flyttat bort utan de väntar på vintern som till exempel sångsvanarna. Och det kan hända att de inte flyttar alls.

Kaksi joutsenta lentää taivaalla
Bildtext Svanarna kanske inte alls flyttar som de brukar.

Att vintern är så isfri påverkar också andra djur än sjöfåglar som inte ids flytta. Sälarna till exempel kan få det besvärligare om de inte har någon is att använda sig av.

- De kan ha svårt att föröka sig. De brukar vilja använda isen och packisen att föra sina kutar på. Men det kan ha en positiv inverkan på produktionen i havet i och med att det inte finns något istäcke som hindrar det lilla ljus som kommer. Då kommer planktonproduktionen igång ganska tidigt.

Enligt långtidsprognoserna finns det ingenting som tyder på att vädret skulle bli klart kallare åtminstone under januari. Enligt Europeiska centret för medellånga väderprognoser verkar också februari att bli varmare än normalt för årstiden.

Diskussion om artikeln