Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre tar influensavaccin bland vårdpersonal i Jakobstadsregionen – vid Vasa centralsjukhus ökar vaccinationstäckningen

Från 2020
Sjuksköterska går i korridor
Bildtext På samtliga områden i Österbotten arbetar man långsiktigt för att få upp vaccinationstäckningsgraden inom vårdpersonalen.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Vaccinationstäckningen har sjunkit från 72 procent till 65 bland vårdpersonalen i Jakobstadsregionen. Vid Vasa centralsjukhus har man ännu sämre siffror, men där pekar trenden uppåt och fler vaccinerar sig.

Jakobstadsregionen är känd för att ha en kritisk inställning till vaccin och det kan också synas i de här siffrorna, berättar Marjo Orava överskötare för primärhälsovårdens öppenvård.

Vaccinationstäckningen bland sjuk- och hälsovårdens personal har sjunkit till 65 procent, jämfört med 72 procent förra året. All personal vid högriskenheter har däremot vaccinerat sig.

Vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad hoppas man få upp vaccinationstäckningen till 80 procent. Också vid äldreboendena hoppas man få ett bättre skydd bland personalen.

– Vi måste jobba med det här, säger Orava.

Trenden den motsatta vid VCS

Vid Vasa centralsjukhus är trenden den motsatta. Där har vaccinationstäckningen ökat de senaste åren, även om den fortfarande behöver bli bättre, berättar infektionsöverläkaren Juha Salonen.

Vid VCS anges siffrorna för läkare och övrig vårdpersonal skilt för sig.

Bland läkarna är vaccinationstäckningen 83 procent och bland vårdpersonalen 58 procent. Siffrorna är sämre i jämförelse med andra centralsjukhus i landet.

– Men det har varit mycket lägre, ungefär 30 procent för fyra år sedan, säger Salonen.

Infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus.
Bildtext Juha Salonen.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Salonen säger att de strävar efter en täckning på åtminstone över 80 procent.

– Förstås skulle över 90 procent vara riktigt bra. Därför är vi ganska nöjda redan nu eftersom flera enheter har fått över 90 procents vaccinationstäckning.

Bland högriskenheter är siffrorna bättre och bland annat intensiven, onkologiska och polikliniken har över 90 procent.

Informationskampanjer har förbättrat läget

Att siffrorna blir bättre vid VCS säger Salonen att beror på deras informationskampanjer.

– Vi har haft informationsföreläsningar och försökt berätta varför det är viktigt för personalen att ta influensavaccin, så de inte ska smitta patienter. Riskgrupper med svåra grundsjukdomar kan få svår influensa. Det kan vara livsfarligt, säger Salonen.

– Influensa kan smitta före man fått symptom själv. Influensa kan också ge ganska lindriga symptom, så man kan inte alltid veta att man fått influensa och då kan man smitta andra personer.

En person blir vaccinerad i armen.
Bildtext Bland annat för att skydda patienter med svåra grundsjukdomar bör vårdpersonal vara vaccinerad mot säsongsinfluensan.
Bild: imago images / Fotoarena/ All Over Press

Salonen säger att ifall de hade mer resurser kunde de också göra mer informationskampanjer i Jakobstad för att förbättra läget där.

Högre vaccinationstäckning i Karleby

Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, har 92 procent av läkarna och 72 procent av sjukskötarna vaccinerats. Siffrorna är på samma nivå som förra året, och inom Soite är man nöjda.

Vid Närpes hälsovårdscentral har man inte fört någon statistik över hur stor andel av personalen som vaccinerat sig, men enligt ansvariga hälsovårdaren Carola Antfolk är det på samma nivå som tidigare.

Diskussion om artikeln