Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Salutorget i Åbo får innovativt värmesystem med solkraft, men går Åbo på en ekonomisk mina igen?

Från 2020
En illustration över en upplyst paviljong i trä och glas på Salutorget i Åbo.
Bildtext Illustrerande bild av hur Åbo Salutorg ska se ut.
Bild: Schauman Nordgren Architects

Salutorget i Åbo ska i framtiden värmas upp med solenergi, så att det hålls is- och snöfritt året om.

Stadsstyrelsen i Åbo godkände på måndagen avtalet med Tori Energia, men det satt hårt åt. Det krävdes tre omröstningar, där ordförandes röst varje gång avgjorde.

Systemet går ut på att Tori Energia tar tillvara solenergi, som kan sparas och användas då det är snöigt och isigt på Salutorget.

Parkeringen under Åbo salutorg byggs vintern 2020.
Bildtext Parkeringsbygget under Åbo salutorg 13.1.2020.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Avtalet gäller i 25 år och kostar Åbo stad 4,13 miljoner euro, vilket betalas ut i år och nästa år.

– Det är fint med ett innovativt system, men kontrakten är inte de ekonomiskt bästa för staden. Många frågor är ännu öppna, eftersom alla saker inte är inkluderade i avtalet, säger stadsstyrelsemedlemmen Mikaela Sundqvist (Gröna), som ställde sig kritisk till avtalsförslaget.

Ingen konkurrensutsättning

I den första omröstningen röstades det om remittering.

Samlingspartiet och SDP ville godkänna avtalet, medan De gröna, Vänsterförbundet, Centern och Sannfinländarna ville remittera ärendet så att staden skulle ha kunnat konkurrensutsätta Salutorgets värmesystem.

Omröstningen slutade 7–7, varför ordförandes röst avgjorde. Stadsstyrelsens ordförande Lauri Kattelus (Saml) bestämde alltså att ärendet skulle behandlas vidare.

Lauri Kattelus.
Bildtext Lauri Kattelus.
Bild: Yle / Kalle Mäkelä

Stadsfullmäktige behöver inte besluta om saken

I den andra omröstningen röstades det om ärendet skulle föras till stadsfullmäktige för avgörande.

Jaakko Lindfors (VF) ansåg att det var ett så stort ekonomiskt beslut att fullmäktige borde få avgöra saken.

Jaakko Lindfors.
Bildtext Jaakko Lindfors.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Samlingspartiet och SDP röstade för att fortsätta behandla ärendet, medan de fyra andra partierna röstade för Lindfors förslag.

Omröstningen slutade 7–7, så ordförandes röst avgjorde också denna gång. Stadsstyrelsens ordförande Lauri Kattelus bestämde alltså att ärendet skulle behandlas vidare.

Avtalet godkändes efter tredje omröstningen

I den tredje omröstningen ansåg de fyra andra partierna att förslaget skulle förkastas, så att staden på nytt skulle ha berett ärendet från början.

Också denna tredje gång slutade omröstningen 7–7, vilket innebar att ordförandes röst avgjorde. Med Kattelus röst godkände stadsstyrelsen alltså avtalet.

Frågan hade behandlats i stadsstyrelsen redan i tre månader.

"Vi borde lära oss av våra misstag"

– Jag anser att helheten borde ha varit bättre förberedd. Nu godkände vi ett kontrakt med en summa, trots att vi vet att det blir tilläggskostnader exempelvis för torgytans stenar, för de finns inte med i avtalet, säger Sundqvist.

Sundqvist jämför Salutorgets uppvärmning med utgifterna för Åbo stadsteater, en renovering som kostade mer och mer ju längre projektet framskred. Renoveringen skulle kosta drygt 25 miljoner euro, men den ursprungliga kostnadskalkylen överskreds med 20 miljoner euro.

Åbo stadsteater och statens ämbetshus speglas i Aura å.
Bildtext Renoveringen av Åbo stadsteater kostade slutligen 45 miljoner euro.
Bild: Linus Hoffman/Yle

– Vi borde lära oss av misstag som gjorts tidigare. Det är jättesvårt att säga nej till andra utgifter efter att man satt igång ett projekt.

Enligt Sundqvist har man godkänt avtalet, men gett öppna kort åt värmebolaget.

– Jag är rädd att Salutorgets värmesystem blir otroligt dyrt i längden. Men jag önskar att jag har fel i mina misstankar, säger Sundqvist.

Närbild på Mikaela Sundqvist.
Bildtext Mikaela Sundqvist.
Bild: Yle/Marie Söderman

Diskussion om artikeln