Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Få naturskolor trots ökat intresse för friluftsliv och miljön: "Det finns behov av mera naturfostran på svenska i Östnyland"

Från 2020
Man framför en enorm stapel fällda träd.
Bildtext Bernt Nordman från Natur och miljö ser ett behov av mera miljöfostran också i östra Nyland.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Östnylands enda naturskola finns i Borgå, men behovet av undervisning om och i naturen ökar. Natur och Miljö samarbetar gärna om det finns intresse.

Den svenskspråkiga miljöorganisationen Natur och miljö har fyra naturskolor i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Men ingen i Östnyland.

År 1986 grundade organisationen landets första och äldsta naturskola, Uttern. Verksamheten är i dag fokuserad på västra Nyland och huvudstadsregionen, men kunde också omfatta delar av Östnyland.

Vi har ingen naturskola, men Borgå stad har sedan länge tagit sitt ansvar i den här frågan. Så det finns en tvåspråkig naturskola i Borgå, säger verksamhetsledare Bernt Nordman.

Borgå naturskola - Porvoon luontokoulu har en motsvarande verksamhet som miljöorganisationens naturskolor.

– Vår strategi är att vi fyller på i de kommuner där det av en eller annan orsak inte finns svenskspråkig verksamhet. Men just i Borgå finns det, säger Nordman.

Östnyland är en stor region och frågan är om en naturskola i Borgå räcker för att nå barn och unga även i Sibbo, Lovisa och Lappträsk.

I synnerhet om man beaktar det ökande intresset för miljö- och klimatfrågor som fått många att både aktivera sig och oroa sig för miljön.

nuoria osoittamassa mieltään eduskuntatalolla
Bildtext Barn och unga har också deltagit i miljödemonstrationer de senaste åren.
Bild: Marja Väänänen / Yle

– Nej, det stämmer nog att det finns luckor där. Det finns nog behov av mera ute-undervisning och mera naturskolverksamhet på svenska också i östra Nyland. I samband med att Sibbo storskog eller nationalparken inrättades hade vi diskussioner med kommunen som nog visade intresse, säger Nordman.

Sibbo kommun har fortfarande ingen egen naturskola. Den närmaste är Vanda naturskola som ligger intill nationalparken.

Däremot önskar Sibbo en egen miljöpedagog i miljöprogrammet 2011 - 2025.

Grön flagg i Lovisa

Lovisa stad har inte heller en egen naturskola, men till exempel läsåret 2015–2016 fick Tessjö skola i Lovisa hissa Grön Flagg för första gången.

Grön Flagg är en internationell utmärkelse för högklassig miljöfostran. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete där eleverna är i fokus.

Egen läroplan för miljöfostran

Inom ramen för läroplanen i de finländska grundskolorna ska barn och unga lära sig om sin närmiljö, hållbart leverne och klimatfrågor.

Skylt på Sibbo storskogs nationalpark
Bildtext Sibbo storskog blev nationalpark 2011. Närmaste naturskola finns i grannkommunen Vanda.
Bild: Yle/Stefan Härus

Det sker i bland annat läroämnen som omgivningslära, biologi och geografi. Naturskolorna producerar eget läromaterial som används vid temadagar och på lägerskolor.

Natur och miljö har också en egen läroplan, som stöder verksamheten i svenskspråkiga skolor och daghem.

Borgå naturskola riktar sig i första hand till grundskolans lägre klasser, årskurserna 1–6, men naturskolor borde kanske också rikta sig till de högre klasserna där elever engagerar sig minst lika mycket i miljöfrågor.

– Vi utvidgar gärna vår verksamhet och ställer upp om vi kan komma överens om en finansieringsmodell.

Nordman framhåller att det kan krävas både offentlig och privat finansiering för att det ska lyckas.

– Det är professionell verksamhet, vi har avlönad personal och avancerad utrustning, men vi är nog intresserade, säger Nordman.

barn på utflykt i skog
Bildtext Naturskolan Uttern på skogsvandring. Arkivbild.
Bild: Nanette-Marie Forsström/Outhouse Media

Östnyland hör i princip till naturskolans Utterns revir, men enligt Nordman har man endast ordnat enstaka naturskoldagar under den senaste tiden.

– För många år sen hade vi ett ännu mera mobilt koncept som vi kallade Naturskolan på hjul och då kunde vi göra längre turnéer till östra Nyland. Men Borgås naturskola sköter fint om Borgå, säger Nordman.

Ökad verksamhet i regionen skulle samtidigt kräva en nyanställd pedagog med inriktning på östra Nyland.

Samarbete med medlemsföreningar

Intresset för att ge ut i skog och mark ökar stadigt. På flera håll i östra Nyland råder det till och med brist på parkeringsplatser för alla besökare som söker sig till skogar, motionsbanor och badstränder.

I Östnyland verkar också scouterna, marthorna, 4H, idrottare och andra ideella föreningar som nyttjar naturen på litet olika sätt.

Natur och miljö har tre östnyländska medlemsföreningar, men kan de erbjuda invånarna en lämplig naturfostran?

– Våra lokalföreningar fungerar på helt ideell basis. Det är alltså volontärverksamhet som ofta drivs av personer som är i arbetslivet till vardags. Naturskolverksamheten försiggår under en skoldag så det är nog svårt att kombinera de här två.

Fågelskådning i Katrinedals naturskyddsområde i Åbo
Bildtext Fågelskådning på naturskyddsområde på våren. Arkivbild.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Bernt Nordman menar att det nog finns en del synergier inom ramen för vissa undervisningshelheter.

– Om vi till exempel ordnar en naturskoldag på våren med fågeltema kan vi kanske locka med någon fågelentusiast från vår lokalförening som berättar för barnen om fåglar och dess beteenden.

Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening r.f., Svartbäckbygdens naturskyddsförening och Sibbo naturskyddare är lokalföreningar till Natur och miljö.