Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadsstyrelse redo godkänna anbudet på 1,3 miljoner för att bli av med Knipnäs - förlusten på 2,8 miljoner knepigare

Från 2020
Ett stort och ståtligt gult hus som varit ett sjukhus och som nu hör till utbildaren Axxell.
Bildtext Huvudbyggnaden i Knipnäs har verkat som sjukhus och skola. Nu har staden svårt att få fastigheten såld till ett bra pris.
Bild: Yle/Marica Hildén

Raseborgs stad och utbildningsbolaget Axxell har redan en längre tid försökt göra sig av med den gamla sjukhusfastigheten Knipnäs i Ekenäs.

Målet har varit att bli av med både fastigheterna och skulderna, men det ser inte ut att lyckas.

I stället föreslår stadsstyrelsen nu ett arrangemang där man godkänner ett anbud för fastigheten på 1,3 miljoner euro.

Anbudet är inte helt utan villkor. Axxell och Raseborgs stad ska vara hyresgäster i Knipnäs ännu i fem år framöver.

Axxell ska betala 180 000 euro i hyra, det är bara 40 procent av dagens hyra.

Raseborgs stad, som håller till i snickeriet där staden ordnar sysselsättningsverksamhet för arbetslösa, ska betala 55 000 euro i hyra per år.

- Det är inget problem. Det har visat sig att staden behöver snickeriet för verksamheten. Det finns inga andra ersättande lokaler, säger stadsstyrelsens vice ordförande Mats Lagerstam (SDP).

Köparen är också intresserad av att få äga områden som angränsar till fastigheten, men det är inget absolut villkor.

Rosengården flyttar ut ur Knipnäs våren 2016.
Bildtext Områdena kring Knipnäs intresserar köparen som också vill att området ska planläggas för mera boende.
Bild: Yle/Marica Hildén

Ett villkor för köpet från köparens sida är däremot att den nya plan som är aktuell för områden ska godkännas. Den nya planen ska göra det lättare att bygga nytt på området.

Planen är tänkt att godkännas i vår.

Axxell och staden ägare

Knipnäs ägs till 85 procent av Raseborgs stad och till 15 procent av Axxell.

Raseborgs stad har ett hyreskontrakt med Axxell om Knipnäs. Kontraktet löper ända fram till den sista december 2035, men Axxell vill komma loss från hyresavtalet, som är ekonomiskt betungade.

Merparten av fastigheten är tom eftersom utbildningen har flyttat till Karis. Kvar i Knipnäs har Axxell bara administration och internatet.

Raseborgs stad har ändå hittills inte gått med på att frigöra Axxell från hyresavtalet på grund av de stora skulderna.

Men nu föreslås ett arrangemang genom vilket Axxell och Raseborg delar på skuldbördan och parterna blir av med Knipnäs.

Många tankar om lösningen

Hela skulden är 4,1 miljoner och då köpesumman är 1,3 miljoner blir skulden som blir kvar 2,8 miljoner.

I fastighetsbolaget Knipnäs kassa finns 390 000 euro som ska användas till att betala fastighetsmäklaren, men det som blir kvar kan användas för avbetalning av skulden.

Det ger en kvarvarande skuld på 2,4 miljoner.

Axxell är beredd att betala halva skulden för att slippa sitt dyra hyresavtal, alltså 1,2 miljoner euro.

Kvar blir då 1,2 miljoner euros skuld för Raseborgs stad att betala.

Raseborgs stad hade preliminärt planerat ta ut en extra dividend från Ekenäs Energi för att betala för halva den här skulden. Alltså 600 000 euro.

Ett kraftverk och elledningar.
Bildtext Elkunderna skulle ha bidragit till att betala bort skulden för Knipnäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Den andra halvan skulle man i praktiken ha lånat av Axxell som först skulle ha hostat upp 600 000 euro.

Staden skulle ha återbetalat pengarna genom att betala hyresunderstöd till Axxell de fem år Axxell hade fortsatt hyra fastigheten.

Här tyckte stadsstyrelsen ändå annorlunda.

Styrelsen sa i princip ja till att sälja Knipnäs, men när det kommer till arrangemangen med att betala tillbaka skulderna ville man inte blanda in Ekenäs Energi, säger Lagerstam.

Hela arrangemangsdelen remitterades och ska komma upp till behandling den 27.1 igen.

- Då ska stadsdirektören ha ett förslag alla politikerna kan godkänna.

Raseborgs stad får ta smällen i sitt resultat

Mats Lagerstam understryker att alla i styrelsen vill bli av med Knipnäs även om inget avtal är optimalt.

- Nuvarande anbudet är det bästa hittills.

Han säger sig vara förvånad över att diskussionen blev så omfattande kring just dividenden från Ekenäs Energi.

- Man tyckte det är orättvist mot Ekenäs Energis kunder som kanske upplever de har betalat för mycket för sin el om pengarna sedan går det något sådant här. Men alla pengar går ju egentligen till samma pott, säger Lagerstam.

Tanken nu är att staden tar en förlust på 1,2 miljoner euro i årets budget och försöker balansera ut det på bästa möjliga sätt.

- Stadsdirektören ska genast på tisdag kontakta Axxell och diskutera läget, säger Lagerstam.

Stadsstyrelsen beslutade också att ingen dividend uppbärs på den extraordinarie bolagsstämma som ordnas vid Ekenäs Energi den 16.1.

Efter att stadsstyrelsen har fattat slutligt beslut i frågan den 27 januari går ärendet ännu vidare till stadsfullmäktige som har sista ordet i frågan.

Diskussion om artikeln