Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny trend: Att låta sina pengar påverka samhället ansvarsfullt

Från 2020
Uppdaterad 23.01.2020 12:11.
En kostymklädd man håller händerna kring staplar med mynt med gröna kvistar växandes från dem.
Bildtext Människor ställer oftare krav på att deras pengar placeras hos dem som tar ansvar för miljön och sociala frågor i samhället.
Bild: Andrey Popov

Minns du debatten kring etiska placeringar? Hade man extra slantar att investera skulle det göras enligt ens egen ideologi: vad man stod för och vad man absolut ville ta avstånd från. Nu handlar allt fler med en ny valuta: ansvar.

Inför millennieskiftet hörde Kyrkans pensionsfond till de första som ville styra pensionsavgifterna från sina anställda till ansvarsfulla placeringar.

- Då ansågs det att kanske det här är kyrkans grej. Något bara kyrkan sysslar med. Inget som berör andra placerare, säger Magdalena Lönnroth, portföljförvaltare och chef för ansvarsfull placering vid Kyrkans pensionsfond.

Hennes kollega Ira van der Pals inflikar att de blev betraktade som tanter i blomsterhattar som inte riktigt förväntades begripa sig på finanser och hur pengar ska placeras för att ge avkastning.

Foto på Magdalena Lönnroth som står i ett mötesrum.
Bildtext När vi började med ansvarsfull placeringsverksamhet bemöttes vi av andra placerare med att det här är bara en grej för kyrkan, säger Magdalena Lönnroth, portföljförvaltare vid Kyrkans pensionsfond.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Det här är ansvarsfull placering

Börja räkna svanar och jordglober

På Nordea Funds – Nordeas nordiska fondbolag – säger vd Henrika Vikman att det kapital som förvaltas enligt principerna om ansvarsfull placering hela tiden ökar.

De flesta av hennes kunder är i någon mån intresserade av att placera ansvarsfullt eller hållbart, men Nordea vill ändå uttryckligen ställa frågan till kunderna om de är extra intresserade?

- 25 procent på nordisk nivå svarade "Ja!" på den frågan. Det tycker vi är ganska mycket.

Foto på Henrika Vikman som sitter uppflugen på en hög pall och jobbar på sin bärbara dator.
Bildtext Allt mer av det förvaltade kapitalet förvaltas enligt FN:s principer om ansvarsfull placering, säger vd Henrika Vikman.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Nyligen utkom en handbok, Vastuullinen sijoittaja, om hur institutionella placerare och privatplacerare kan bli ansvarsfulla placerare.

Boken finns än så länge enbart på finska. Magdalena Lönnroth är en av medförfattarna.

Människor påverkar samhället med sina konsumtionsbeslut och de påverkar också omgivningen när de fattar beslut om hur de placerar och investerar sina pengar.

- Som utgångspunkt kan man anta att all företagsverksamhet har påverkan på samhället. På sistone har trenden varit att pensionsfonder, förvaltare och fondbolag har fått draghjälp av speciellt unga, som är allt mer intresserade av hållbara teman. Det ställs mera frågor och krav på både bolagens och placeringsprodukternas ansvarsfullhet och tillsammans har de drivit på utvecklingen av ansvarsfull placering i Finland, konstaterar Lönnroth.

Hon ger en vink om att det på nätet finns gratistjänster som till exempel det oberoende analysföretaget Morningstar, som rankar placeringsfonder.

Primusarna får en bild av jordglober på sitt hållbarhetsbetyg. En nybörjare i hållbart placerande kan också hålla utkik efter Svanenmärkta fonder.

Är det ansvarsfullt att placera i snabbmode?

I höstas besökte Henrika Vikman Kina och Hongkong med en ESG-analytiker och en portföljförvaltare i släptåg. Fältbesöket skulle ge information om klädjätten H&M.

- Det räcker inte för oss att läsa bolagens rapporter för att avgöra om de uppfyller ansvarsfull verksamhet eller inte. Det är värt att fästa uppmärksamhet vid vad som utelämnas ur rapporterna. Träffa ledningen och föra diskussion med företaget, poängterar Vikman.

Klädinsamlingslåda i Ecomania i Borgå
Pieneksi silputtua tekstiilijätettä ja laatta kuitulujitettua komposiittia, jossa tekstiilijätettä mukana.
Jämförelse av två bilder: Att återvinna kläder inom snabbmode är ett sätt att tänka på miljön.
Bilder: Yle/ Carmela Walder (vänster), Mikko Savolainen / Yle (höger)

Under resan i Asien träffade hon H&M:s miljödirektör och det blev en diskussion om cirkularitet; hur man ska kunna göra snabbmode mer miljövänligt. Då handlar det om att till exempel återvinna gamla kläder.

- Aldrig kan man vara hundra procent säker, säger Vikman om huruvida det hon ser och läser om bolaget stämmer.

Hon tillägger att hennes arbetsgivare ändå har ett av Nordens största ESG-analytikerteam att tillgå och att det ständigt analyseras.

Företag har både goda och sämre delar i sin verksamhet. Ett företag kan ha utsläpp som påverkar miljön negativt, men samtidigt ha stor social betydelse för samhället, till exempel vara en stor arbetsgivare.

Vinnarna är de som bäst lyckas matcha kraven på ansvarsfullhet inom sin egen bransch.

Henrika Vikman säger att de som producerar fossila bränslen just nu är i hetluften på grund av klimatförändringen.

Graden av avkastningens betydelse

I och med klimatförändringen har en ny typ av ansvarsfullhet fått betydelse.

Det är den växande gruppen av människor som kompenserar för sitt ekologiska fotavtryck till exempel genom att kompensera flygresor.

- Ansvarsfull placering är inte välgörenhet, men som placerare sätter du själv målsättningen hur hög avkastning du förväntar dig. Som placerare har du möjlighet att beakta klimatförändringen i dina placeringsval, till exempel specifika klimatfonder eller enskilda bolag som man tycker jobbar för goda lösningar, säger Lönnroth.

Jorden i miniatyr  i en hand.  Man ser skog och moln och fåglar som flyger ovanför jordklotet-
Bildtext Det finns gratisverktyg på nätet som hjälper placeraren att hitta de hållbara placeringsalternativen.
Bild: Mostphotos

Henrika Vikman säger att det har en betydelse hur man röstar i den finansiella världen.

Föredrar man ansvarsfulla placeringar påverkar det de bolag som går miste om investeringar. De företagen måste ändra på sig eller så har de kanske inte en framtid.

Trenden har på sistone varit att placeraren förväntar sig, förutom avkastning, att få se hurdan påverkan hens placering har i samhället.

Rapporteringen om påverkan får hela tiden mer betydelse. Den har också betydelse för bolagets värde och vilka associationer som väcks, säger Lönnroth.

Diskussion om artikeln