Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ökad förståelse för hur samspelet mellan stora rovdjur och hjortdjur fungerar kan leda till större tolerans för vargen

Från 2020
En vargflock i snö.
Bildtext Illustrerande arkivbild. Flerartsförvaltningen är en del av den uppdaterade förvaltningsplanen för vargen där målet är att skydda vargen från utrotning.
Bild: Mostphotos/Felix Andre Skulstad

På Viltvårdsdagarna som ordnas i Åbo den här veckan diskuteras bland annat hur stora rovdjur och bytesdjur påverkar varandra samt också människans roll i sammanhanget.

Flerartsförvaltningen är en del av jord- och skogsbruksministeriets uppdaterade förvaltningsplan för varg där målet är att skydda vargen från att dö ut.

Med hjälp av flerartsförvaltningen får man reda på hur samspelet ser ut mellan exempelvis varg och björn (rovdjur) och älg och vitsvanshjort (hjortdjur). Hur påverkas till exempel hjortdjursstammarna av stora rovdjursstammar i ett visst område?

Ilpo Kojola, som är forskningsprofessor på Naturresursinstitutet Luke, säger att det finns många aspekter att beakta, också människan har en central roll i den här växelverkan mellan arter till exempel genom jakten.

- Till exempel om man tittar på älgbeståndet så inverkar älgjakten stort på det, säger Kojola.

En skäggig man i glasögon och mörk skjorta tittar in i kameran. I bakgrunden en affisch föreställande en gitarrist och en trummis.
Bildtext Ilpo Kojola.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Kojola berättar att exempelvis i östra Finland har älgbeståndet begränsats ganska kraftigt för att förhindra skador på skogen som en stor population av älgar medför. Samtidigt finns en ganska stor björnstam i området samt vargar som delvis livnär sig på älg. Ibland har det lett till att man har fått avstå från att jaga älgarna, för att rovdjuren ska ha tillräckligt med föda.

Det här har i sin tur lett till uppfattningen om att vargen dödar för mycket älgar och att inget blir kvar för människan att jaga. Men enligt Kojola är det faktiskt så att björnen också har ett starkt inflytande på just älgstammarna.

- Men jag har förstått att man förhåller sig mera positivt till björnen eftersom den också är ett uppskattat föremål för jakt, vilket vargen inte är, säger Kojola.

Genom att påverka björnbeståndet kan man minska på antalet älgkalvar som hamnar i björnarnas munnar. Det här skapar bättre förutsättningar för älgjakten vilket i sin tur kanske leder till att toleransen för vargen ökar, berättar Kojola.

En brunbjörn står vid en skogstjärn och i tjärnen syns en spegelbild av björnen.
Bildtext Med hjälp av flerartsförvaltningen kan man få reda på hur exempelvis björnen påverkar älgbeståndet.
Bild: Mostphotos

I flerartsförvaltningen granskas alltså också människans förhållande till de negativa samt positiva effekter som rov- och hjortdjuren innebär för människan.

Empiriska undersökningar i framtiden

Växelverkan mellan arterna kan granskas genom att medvetet minska på en viss art för att se hur det påverkar en annan arts population.

I det här skedet säger Kojola att man ändå inte konkret kommer att göra något sådant försök, utan i stället ska man utforma en matematisk modell där man förutspår dessa effekter.

- När det är klart kan man förstås sedan också göra empiriska undersökningar, säger Kojola.

Modellen kan sedan användas för att hitta det bästa och förnuftigaste sättet att utöka en viss arts bestånd utan att samtidigt försvaga en annan arts skyddsstatus.

Vad skulle då hända om stora rovdjur som björn och varg skulle försvinna helt?

- Det finns ju områden i Europa, exempelvis Brittiska öarna och Skottland, där det inte har funnits vargar på flera hundra år och där har människan tagit rollen som den starkaste jägaren, säger Kojola.

Varg i snöigt landskap.
Bildtext Vargen hör till den ursprungliga miljön i Finland, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola vid Luke.
Bild: Felix Andre Skulstad

- Inte har det blivit någon katastrof även om det inte finns varg där, men vi måste komma ihåg att vargen ändå hör till den ursprungliga miljön i Finland och att den har varit här en lång tid. Vargen är en del av naturens mångfald och av den orsaken ser jag vargen som värdefull att bevara.

I Egentliga Finland rör sig för tillfället sex vargflockar. Ilpo Kojola berättar att den första vargen kom till området 2006, så ur den synvinkeln handlar det om en ganska stor ökning av vargen under en kort tid.

Arbetsgruppen som ansvarar för förvaltningsplanen för vargen ska också varje år ordna två tillfällen där vargen diskuteras, så kallade ”vargforum” på olika håll i landet. Tillfällena ordnas i samarbete med regionala viltråd och tanken är uttryckligen att dessa tillfällen inte skulle koncentreras endast till huvudstadsregionen utan att hela Finland beaktas.

Viltvårdsdagarna ordnas 14-15 januari i Logomo i Åbo.

Diskussion om artikeln