Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snart kan hotellbygget på Fabriksudden i Hangö komma i gång - nygammal detaljplan på målrakan

Från 2020
Uppdaterad 16.01.2020 11:20.
En gräsplan och ett träd. I bakgrunden ett flervåningshus och klippor,
Bildtext Området har diskuterats flitigt.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Nu tar Hangö nya tag gällande planen för Fabriksudden. Om den nya detaljplanen godkänns kan man också börja göra parkplanen och bygga hotell på området.

Många svängar kring detaljplanen för Fabriksudden

Det tidigare förslaget till detaljplan från 2017 förkastades av Helsingfors förvaltningsdomstol. Nu finns det en ny plan till påseende. Den presenterades på en invånarträff den 8 januari, och fram till sista januari finns det möjlighet att lämna in anmärkningar.

På det stora hela motsvarar den planen från 2017, men man har tagit i beaktande de kommentarer som Helsingfors förvaltningsdomstol kommit med.

- Det var inte bara frågan om att växelverkan enligt dem inte gått enligt lagen, utan det var också frågan om att de byggnader som finns där nu inte hade byggytor omkring sig. De är nu definierade i den nya planen, förklarar Kukka-Maaria Luukkonen.

En kvinna med mörkt hår och glasögon ser mot kameran.
Bildtext Kukka-Maaria Luukkonen hoppas detaljplanen godkänns.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

På halva tomten har Regatta Resorts byggt bostadshus.

Förvaltningsdomstolen reagerade på att det området inte definierats tillräckligt noggrant. Det skulle alltså ha inneburit att man i teorin kunnat riva de nya byggnaderna och bygga lite hur som helst på området.

I den nya planen har den delen av tomten reserverats för fast boende.

Efter att detaljplanen varit till påseende behandlas eventuella anmärkningar. Olika myndigheter och andra aktörer ska också få säga sitt.

- Vi hoppas att planen godkänns, konstaterar Luukkonen.

Det är stadsfullmäktige som har sista ordet.

Staden ser gärna en plan för området

Staden är angelägen att få en uppdaterad plan kring Fabriksudden eftersom området är binder samman udden med innerstaden. Ett enhetligare område anses också bidra till Hangös livskraftighet och främja stadens och Östra hamnens image.

Planområdet gränsar till Hangö nationalstadspark, men det finns ingen natur inom området som är skyddad. Området ligger inte heller nära något grundvatten.

Området har ändå väckt många och starka känslor ända sedan staden inledde sitt samarbete med Regatta Resorts år 2013.

Lång tvist

Diskussionen har präglats av två sidor. De som anser att byggprojektet bidrar till både mer turister och mer pengar till staden, och de som upplever att ett företag tror att de kan styra och ställa hur som helst, sluter hemliga avtal och kringgår löften om badinrättning för alla och hotell.

Det var ursprungligen affärsmannen Harry "Hjallis" Harkimo som 2010 kom till Hangö och skulle bygga bostäder och hotell. Det blev bostäder på den så kallade Grandtomten men inget hotell på Fabriksudden.

Sedan dess har en rad olika företag tagit över projektet. Regatta Resorts är det femte företaget som står bakom byggplanerna på Fabriksudden.

Spat och tre bostadshus står färdiga på området. I Regatta Resorts plan ingår också att bygga ett svithotell på Fabriksudden. De har också tvistat om en tomt på Drottningberg med det lokala företaget Chyde Invest där det ska byggas bostäder.

Mera byggyta och högre hus

I den nya planen finns drygt 800 kvadratmeter mera byggyta. Det betyder att markägarna kan bygga det hotell de planerat. Parkeringen ska också ske inom det här området.

Byggnaderna får också bli snäppet högre än i den gällande detaljplanen. Högsta tillåtna höjd för yttertak är 20 meter.

På tomten finns även Damernas simhus som används av vinterbadarna. I nuläget går en bilväg ända fram och det finns parkering vid huset. Det är något som många invånare varit angelägna om att bevaras.

Vägen till simhuset bör vara bredare

Vägen till simhuset finns också med i detaljplanen. Då planen diskuterades i tekniska nämnden på onsdagen (15.1) tog man ställning till om vägen borde bli ännu bredare än den är i planen.

I planen är den sex meter men borde enligt beredningen vara åtta meter bred för att rymma såväl fordon som fotgängare och cyklister. Dessutom ska bredden vara tillräcklig för belysning och plogbilar.

En röd stuga på en klippa vid havet.
Bildtext Damernas simhus används av Hangös vinterbadare.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

En annan gata som varit ämne för diskussion är Havsgatan. Den stängdes av för biltrafik efter många och långa diskussioner år 2016. Orsaken var att staden i ett avtal med Regatta Resorts kommit överens om att gatan skulle bli en gågata.

I planförslaget är Havsgatan inte utmärkt som gågata. Det betyder att den i framtiden kan öppnas för motortrafik eller förbli en gågata.

Efterlängtat stråk kan förverkligas

Om detaljplanen får grönt ljus kan tjänstemännen sätta i gång med parkplanen på Fabriksudden. Till den hör det omdebatterade promenadstråket.

I fjol uttryckte många sin besvikelse då det utlovade tillgängliga promenadstråket var omöjligt att utnyttja om man rör sig med rullstol eller rollator.

En gräsplan och stenar vid ett vitt flervåningshus.
Bildtext Många vill promenera på udden.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Det har ändå alltid varit tänkt som en tillfällig lösning tills parkplanen blir klar, menar jordbyggnadschef Jukka Takala.

- Det var så många som gick där så vi drog en tillfällig stig, berättar han.

Det stråk som nu utmärkts i detaljplanen är bara riktgivande. I parkplanen kan man sedan bestämma exakt hur stigen ska gå.

- Ifall det finns någon sten på vägen så kan stigen gå runt den istället för att man ska behöva spränga, berättar han.

Tillgänglighet och vinterunderhåll för stigen

Fullmäktige har reserverat 20 000 euro för stigen och Takala säger att förhoppningen är att man inte behöver överskrida det. Man måste ännu ta ställning till material som används och hur tillgängligheten förverkligas.

Man med glasögon och blå kragskjorta sitter på en stol och ser in i kameran.
Bildtext Jukka Takala säger att det finns mycket att ta i beaktande när det gäller promenadstigen.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Det finns nog klara direktiv att följa, men tillgänglighet innefattar också till exempel synskadade. För att äldre ska kunna vila bör man placera ut bänkar, förklarar Takala och understryker att tillgänglighet alltså inte bara innebär att det ska gå att ta sig fram med rullstol eller rollator.

Det har även lagts fram önskemål om att man ska kunna cykla längs med stråket.

Vinterunderhåll är en annan sak man måste ta ställning till.

Nicole Hjelt och Marica Hildén tar sig en titt på Fabriksudden i Hangö

8:40

Diskussion om artikeln