Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det är inte ok med skrot på tomter i Hangö, säger stadsstyrelsen – "Vi kan våra processer, och tillämpar dem hela tiden", säger miljövårdschefen

Från 2020
Skrotbil
Bildtext Stadsstyrelsen vill att man tar tag i hur man får lagra till exempel gamla bilar på sina tomter eftersom de kan vara farliga för omgivningen. (Illustrationsbild - bilden är inte från Hangö).
Bild: Yle/Fredrika Sundén

En farlig brand vid en nedskräpad industrihall i centrala Hangö i somras blev en väckarklocka, säger stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP).

Han och resten av stadsstyrelsen efterlyser nu hårdare tag mot nedskräpade tomter.

Ekholm säger att det var han som tog initiativ i ärendet. Efter en brand på Ässjegränd i somras, där farlig rök bildades i grannskapet på grund av skräp på tomten, har han fäst uppmärksamhet vid andra potentiella objekt.

En man med mustasch. Han heter Torbjörn Ekholm.
Bildtext Torbjörn Ekholm är orolig över att tomter kan vara nedskräpade en lång tid utan att något händer.
Bild: Yle/Petra Thilman

Ekholm säger sig ha sett hur en annan tomt i centrum av Hangö har varit nedskräpad och att han inte förstår hur det får fortsätta så här.

Han lyfter fram bland annat bilvrak som ett exempel på problem.

- Det är ju en brandfara och miljöfara med de här skrotbilarna som säkert innehåller bränsle och olja. Men framförallt är de fula för grannarna att se på, säger han.

Ekholm säger att stadsstyrelsen nu enhälligt ställer sig bakom tuffare tag i den här typen av frågor.

”Staden har många möjligheter redan nu”

Ville Wahteristo, miljövårdschef i Hangö, säger att det finns flera metoder som staden redan nu tillämpar. Men att det naturligtvis kan vara bra att se över och diskutera praxis.

Läget är ändå inte så dramatiskt som det kanske nu verkar.

- På miljösidan tillämpar vi vid nedskräpning avfallslagen. På byggnadstillsynen tillämpar man markanvändnings- och bygglagen. Dessutom äger Hangö stad en stor mängd tomter och har i egenskap av markägare möjlighet att ställa krav på hyresgästerna, säger Wahteristo.

Han säger att han själv under sina 17 år som miljötjänsteman både i Kimito, Raseborg, och nu senast i Hangö, flera gånger har tillämpat de möjligheter lagen ger honom.

Det samma gäller hans kollega inom byggnadstillsynen, säger han.

Under sina verksamma år har han ibland genom uppmaningar lyckats få tomtinnehavare att städa upp efter sig. Ibland krävs tuffare tag.

- Då blir man tvungen att ta till de tvångsmetoder lagen tillåter.

Ville Wahteristo
Bildtext Miljövårdschef Ville Wahteristo säger att det finns en hel del metoder att ta till för att få bukt på nedskräpning.
Bild: Veronica Montén

Wahteristo ser inte att läget i Hangö skulle vara svårare än annanstans och han tycker staden jobbar aktivt med att ta tag i de här sakerna.

- Om vi ska göra mera behövs i så fall mera resurser

Han säger att man nu i alla fall ska diskutera frågan med olika berörda tjänstemän för att påminna om möjligheterna och eventuellt trimma praxis ännu lite.

Tekniska nämnden och miljönämnden ska diskutera ärendena på sina möten den 15 januari och den 30 januari.

Ville Wahteristo säger ändå att han inte förväntar sig några större förändringar när det gäller hur staden agerar i den här typen av fall.

Diskussion om artikeln