Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Din bils registreringsskylt fotograferas till nytta för butiker, utan att du vet om det - bryter det mot lagen?

Från 2020
Uppdaterad 16.01.2020 17:12.
Kamera som registrerar bilarnas registerskyltar.
Bildtext Dataanalysföretaget Nodeon Finlands kamera invid Hyväntuulentie i Kotka sommaren 2019. Kameran registrerade vilka alla registreringsskyltar som passerade.
Bild: Thomas Freundlich

Ingen vet hur många aktörer som köper uppgifter om var bilar kommer ifrån. Ideapark är en av kunderna.

När du anländer med bil till köpcentret Ideapark i Seinäjoki så registrerar en kamera automatiskt bilens registreringsnummer.

Kameran är uppsatt av dataanalysföretaget Nodeon Finland. Företaget kollar med Transport- och kommunikationsverket Traficom på vilket postnummerområde ägaren bor, och säljer sedan uppgifterna i sammanfattad form till köpcentret.

– Vi siktar på att få veta på vilka geografiska områden vi ska rikta reklam, säger Ideaparks vd Petri Häli till Svenska Yle.

Köpcentret kan få veta hur många kunder som anländer med bil från olika postnummerområden. Det som avgör är alltså var bilen hör hemma.

Ideapark i Seinäjoki.
Bildtext Köpcentret Ideaparks parkeringsplats.
Bild: Ideapark

Ideapark har redan fått sådana här uppgifter. Bland annat att man har lockat mer än 100 000 besökare från Österbotten, vilket Svenska Yle berättade om förra veckan.

Köpcentret har planer på att fortsätta spårningen tills vidare. Häli ser fram emot att få uppgifter om besökare på sportlovet och på påsken.

Liknande analyser av registreringsskyltar förekommer på många håll i landet men det är oklart på vilka alla ställen. Ingen har heller koll på vilka alla som köper sådana här uppgifter.

Traficom uppskattar ändå att det varje år är minst tiotals aktörer – allt från företag till kommuner – som köper uppgifter om hur bilar rör sig, av tre dataanalysföretag som Traficom har avtal med.

Ett annat fall som fick uppmärksamhet var Nodeon Finlands övervakning av trafiken nära hamnen i Kotka i fjol somras. Staden ville ta reda på varifrån deltagarna i evenemanget Kotkan meripäivät kom.

Kotkabon Thomas Freundlich anmälde den här datainsamlingen till dataombudsmannen, och fallet är inte avgjort än.

Porträtt på Kotkabon Thomas Freundlich.
Bildtext Thomas Freundlich.
Bild: Pekka Kurtz

Freundlich är oroad över trenden där både kommersiella och offentliga aktörer vill samla in mer och mer data om oss medborgare, utan att det alltid finns laglig grund för det.

– Datainsamling sker på allt fler områden och i det långa loppet väljer folk att acceptera det. Det är inte nödvändigtvis en bra utveckling. I alla fall skulle det behövas offentlig diskussion om spelreglerna, säger han.

Traficom överlåter uppgifter om registreringsskyltar i stora mängder åt gången "för ändamål som har samband med transporter". Det möjliggör att kommuner till exempel kan dra slutsatser om hur vägnätet borde utvecklas i framtiden.

Myndigheten säljer datamaterialet för 30 euro per sökning. Varje sökning kan innehålla många registreringsnummer.

Kamera som registrerar bilarnas registerskyltar.
Bildtext Kamera som känner igen registreringsskyltar.
Bild: Thomas Freundlich

Men när uppgifterna sedan säljs vidare i statistisk form – utan personuppgifter – så betonar till exempel dataanalysföretaget Nodeon Finland på sin webbplats att det är "ganska så värdefull information för att kunna rikta reklam".

Kunden som beställer datamaterialet av dataanalysföretaget kan till exempel få veta hur många bilar som kommer från varje postnummerområde, men de kan inte se vilka registreringsnummer som har passerat kameran.

Företag får ta del av statistiska data

Frågan är om den kommersiella användningen följer reglerna. Dataanalysföretaget Nodeon Finland självt säger att användningen är okej enligt det avtal man har med Traficom.

Den biträdande dataombudsmannen Anu Talus, som är en av dem som övervakar dataskyddet i Finland, kan inte kommentera det nu aktuella fallet, för hon har inte ännu tagit ställning till den liknande spårningen i Kotka som anmäldes i somras.

Men Talus säger på en allmän nivå att användningsområdet ska vara det samma när uppgifterna säljs vidare. Det gäller så länge det är personuppgifter som överlåts.

Men när det är statistisk data, såsom i det här fallet, så finns det ingen begränsning med hänvisning till dataskyddsregler – för här ingår alltså inte personuppgifter.

Biträdande dataombudsman Anu Talus.
Bildtext Den biträdande dataombudsmannen Anu Talus.
Bild: Kai Widell

Många känner inte till spårningen

Vid Ideapark är det dessutom inte särskilt tydligt att det spåras. Det finns ingen skylt, utan det står bara om saken på Ideaparks webbplats.

Köpcentrets vd tycker att det är tillräckligt, men Traficom antyder att det inte är det.

– Att ha en skylt som informerar om datainsamlingen i närheten av kameran kan vara ett bra sätt att informera tillräckligt. Då kan alla bilister som passerar kameran se det, säger Hannu Parkkisenniemi som är chef för informationstjänster på Traficom.

Den biträdande dataombudsmannen Anu Talus betonar också att det ska vara tydligt, enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Men förhandstillstånd behövs inte för att få spåra bilar så här, preciserar hon.

– Det viktiga är att de bilister som berörs faktiskt får veta att deras fordons registreringsnummer används så här direkt när uppgifterna samlas in. Och de måste också informeras om att de har rätt att förbjuda hanteringen.

Talus säger att om det här inte har förverkligats i praktiken så har man brustit i informationsplikten.

– Om det är så att folk inte har fått tillräcklig information så ska vi gå igenom rutinerna med det aktuella dataanalysföretaget och se till att det blir tydligt i framtiden, säger Parkkisenniemi.

Dataanalysföretaget svarar

Nodeon Finland informerar på sina webbsidor om att man kan förbjuda dem från att samla in data om en själv.

Direktör Timo Majala på dataanalysföretaget säger i ett uttalande att företaget inte självt är rätt instans att avgöra hur tydliga de borde vara i sin information.

Han tillägger att man kontinuerligt utvecklar sin verksamhet och att man är mån om att följa reglerna.

Majala påpekar också att företaget tar bort personuppgifterna ur sina register efter att man har analyserat dem för en viss kund.

Förbjud spårningen via myndigheten

Om du vill kan du förbjuda att ditt fordons registreringsskylt spåras så här, genom att förbjuda Traficom att lämna ut uppgifter "för ändamål som har samband med transporter".

Det kan du göra via Traficoms webbplats eller myndighetens telefontjänst på numret 029-534 5100.

– Så länge förbudet är i kraft kan dataanalysföretagen inte koppla ihop registreringsnumret med vilket område ägaren bor på, säger Hannu Parkkisenniemi på trafikmyndigheten.

Dataombudsmannens byrå kommer småningom att ta ställning till Nodeon Finlands datainsamling i Kotka, utgående från Kotkabon Thomas Freundlich anmälan.

Det väntas ge ännu större tydlighet i hur dataskyddsreglerna ska tolkas när det gäller hantering av fordonsdata.

16.1.2020 kl. 17.12: Nyheten uppdaterades med information om att förhandstillstånd inte behövs för att få spåra bilars registreringsskyltar.

Diskussion om artikeln