Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Putin efterlyser snabba reformer och vill förändra Rysslands konstitution: Parlamentet ska få mer makt

Från 2020
I bakgrunden flera ryska flaggor, framför den en kostymklädd man som går och i förgrunden huvuden tillhörande en publik.  Rysslands president Vladimir Putin lämnar podiet efter sitt tal till nationen den 15 januari 2020.
Bildtext Rysslands president Vladimir Putin lämnar podiet efter sitt tal om läget i nationen den 15 januari 2020.
Bild: AFP / Lehtikuva

Då president Vladimir Putin höll sitt årliga tal om läget i nationen använde han den mesta tiden till att berätta om nya socialbidrag, bättre utbildning och högre löner för bland andra läkare.

Den stora politiska nyheten sparade presidenten till slutet av sitt över en timme långa tal.

Han meddelade att han vill se vissa förändringar i konstitutionen och att förändringarna ska förankras hos folket genom en folkomröstning.

Parlamentet ska få välja ministrar

Den viktigaste förändringen Putin vill se är överföring av makt från presidenten till parlamentet så, att parlamentet i framtiden ska utse ministrar. Presidenten kan sedan bara godkänna dem som parlamentet föreslår.

Den här förändringen ska enligt Putin ändå inte betyda att Ryssland blir en parlamentarisk republik, utan presidenten ska fortfarande ha den högsta maktpositionen.

Det betyder att presidenten fortsättningsvis är överbefälhavare över militären och också utnämner de högsta cheferna inom säkerhetsstrukturerna, alltså de olika polisiära och militära styrkorna.

Om Putin får som han vill, och det brukar han få, ska den som kandiderar för presidentposten i Ryssland ha bott i landet minst 25 år, och aldrig ha haft något annat medborgarskap.

Det handlar kanske om Putins framtid

President Vladimir Putin nämnde också den nuvarande lagen om att en person bara kan inneha presidentposten två på varandra följande perioder.

Jag anser att det inte är principiellt, men jag håller med, sa Putin.

I Ryssland diskuterar man livligt hur makten ska överföras på någon annan då Putins nuvarande presidentperiod tar slut år 2024.

Många tror att han på något sätt vill fortsätta att leda landet och bland spekulationerna har man talat om att landet skulle gå från att vara presidentstyrd republik till att införa parlamentarism.

En stor blå bakgrund med en dubbelörn och en man i en talarstol omgiven av ryska flaggor. I förgrunden huvuden tillhörande publiken. President Vladimir Putin talar om läget i nationen.
Bildtext Putin talar om läget i nationen.
Bild: AFP / Lehtikuva

Om det händer skulle antingen parlamentets talman eller premiärministern bli den mäktigaste politikern. I spekulationerna utgår man från att Putin då skulle inneha någon av de posterna.

De förslag han nu kom med är inte tillräckliga för en sådan utveckling, men de kan visa sig vara de första stegen på väg mot en radikal förändring.

Befolkningen minskar och nu vill Putin vända trenden

Den största delen av sitt tal använde president Putin till att berätta om viktiga förbättringar av socialbidrag och andra nya stödformer för familjer.

Bland annat ska alla familjer med barn i åldern tre till sju år få rätt till ett bidrag på 5500 rubel, cirka 73 euro. Det framgick inte om bidraget ska bli månatligt.

Putins innovation från 2005, moderskapskapitalet som har betalats ut till familjer som har fått sitt andra barn, moderniseras. Det betyder att kapitalet betalas redan då familjens första barn föds.

Kapitalet är en engångssumma som ska vara 466617 rubel (6 253 euro) för det första barnet och 616617 rubel (8 263 euro) för det andra eller följande barn. Den exakta summan beror på att kapitalets ursprungliga summa under åren har indexreglerats.

Skolluncher ska införas

En stor reform ska också genomföras i skolorna. Alla barn i klasserna ett till fyra ska få rätt till en gratis måltid i skolan. För att det ska bli möjligt måste många skolor byggas om och utrustas med kök och matsalar.

Under sitt tal beordrade president Vladimir Putin också många andra förbättringar inom socialvård, utbildning, hälso- och sjukvård samt förbättringar av vägar och bostäder.

Vårt lands öde avgörs av hur många vi är, sa presidenten i början av talet.

Ryssland befolkningsutveckling är problematisk, eftersom dödstalet är högre än födelsetalet. Nu är de rekordsmå årskullarna från 1990-talet i den ålder att de bildar familj och får barn. Födelsetalet väntas därför bli än lägre under den närmaste tiden.

Alla som har makt var på plats

I publiken under Putins tal i Manegen i centrum av Moskva satt alla parlamentsmedlemmar, regeringen, guvernörer, domare, kulturpersonligheter, religiösa ledare och överhuvudtaget alla som har någon viktig position i staten.

Talet visades också på sex storskärmar utomhus i Moskva, och på flygplatser och i metrotåg på många håll i landet.

Talet om läget i nationen är lagstadgat så, att presidenten årligen måste hålla det inför parlamentet och regeringen.

I år var tidpunkten för talet tidigare än vanligt. Enligt Putin valde han att tala så tidigt i år eftersom det nu krävs raska tag för att förändra landet till det bättre.

Diskussion om artikeln