Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ÖT skärper linjen för debattinlägg: "Det finns en gräns för vad som är anständigt"

Från 2020
Uppdaterad 16.01.2020 15:27.
Ann-Sofi Berger.
Bildtext Chefredaktör Ann-Sofi Berger.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Österbottens tidning avslutar den pågående debatten om homosexualitet och skärper samtidigt sin publicistiska linje för insändarmaterial. - Vi sätter helt stopp för debattinlägg som kränker människovärdet, säger chefredaktör Ann-Sofi Berger.

Österbottens tidning drar streck för den debatt om hbtq-personer som pågått en längre tid i insändarspalten. Samtidigt drar tidningen också upp linjer för framtida debattinlägg.

Det är inte första gången tidningen avslutar en debatt säger Ann-Sofi Berger, chefredaktör och ansvarig utgivare. Debatterna av den här typen slutar oftast med rundgång och det tillkommer inte något nytt.

- Det som är nytt är att jag fattar det publicistiska beslutet att vi helt och hållet sätter stopp för den här typen av debatter som går in på personliga egenskaper och faktiskt kan vara kränkande för människovärdet, säger Berger.

Debatten övergår i personliga påhopp

I onsdagens tidning skriver Berger att: "Österbottens tidning inte publicerar insändare som ifrågasätter människor enbart på grund av sexuell läggning och könsidentitet och kan uppfattas som kränkande".

- Jag uppfattar att vi tillåtit en debatt under en lång tid. Ämnet homosexualitet blossar upp då och då och debatten övergår till slut i personliga angrepp på enskilda människor som försöker försvara sig och sin sexuella läggning, säger Berger.

Ofta används argumentet att man inte har något emot personen som människa, utan att det är handlingarna man vänder sig emot säger Berger.

- Men i praktiken är det är ändå så att den man är hänger ihop med ens sexuella läggning. Det är inget som man väljer. Det är också en självklarhet för oss på Österbottens tidning.

Nu skriver man alltså inte längre i ÖT att det är okej att vara homosexuell, men inte att leva ut sin homosexualitet?

- Inte om det är enbart är ett angrepp mot människor och deras sexuella läggning. Det ska i så fall handla om sakfrågor som exempelvis kyrkans syn på homosexualitet, skrivet på ett sätt som inte är kränkande, säger Berger.

Berger säger att man från fall till fall kommer att avgöra vilka insändare som publiceras och att granskningen blir hårdare.

Innebär det att ni redan publicerat sådana insändare som inte kommer att vara godtagbara i framtiden?

- Så kommer det sannolikt att bli. I något skede av den här typen av långdragna debatter inser man att syftet närmast blivit att kränka, fast man lindar in sitt budskap, säger Berger.

Österbottens tidning den 15.1. 2020.
Bildtext Österbottens tidning den 15 januari 2020.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Låta olika åsikter höras

Berger säger att många läsare påtalat att tidningen redan tidigare borde ha stoppat flera insändare. Men samtidigt är tidningens uppdrag att låta olika åsikter höras, så länge de håller sig till sak.

- Men vissa ämnen gör att debatten blir mera sårande än uppbygglig för samhället, säger Berger.

Ann-Sofi Berger ser ingen generell risk att tidningen begränsar människors rätt att uttrycka sina religiösa åsikter. Alla insändare kommer att beaktas likvärdigt, men de som innehåller personliga påhopp kommer inte att publiceras.

Yttrandefriheten som slagträ

Det är intressanta och svåra tider gällande debattklimatet säger Berger. Många använder yttrandefrihet och religionsfrihet som slagträn och tror att man får säga vad man vill om man drar de korten.

I sista hand är det lagstiftningen som reglerar hur man får uttrycka sig säger Berger. Det kan vara fråga om hatpropaganda och en straffbar handling.

- Som en aktör i samhället har Österbottens tidning och alla andra nyhetsmedier som uppgift att visa var vår gräns går. Det finns en gräns för anständigheten, säger Berger.

Berger säger att redaktionen fått ta emot många reaktioner och kommentarer under onsdagen. Och åtminstone hittills är reaktionerna positiva.

- Hittills har beslutet fått ett positivt mottagande, men vi väntar och ser. Alla åsikter är givetvis välkomna, vi är i en ständig dialog med våra läsare och fattar inte våra beslut i en bubbla, säger Berger.

Värna om människovärdet

Berger är inte orolig för att tidningen ska stöta bort exempelvis mera konservativa läsare. Varje dag fattar redaktionen beslut om att publicera material som kan uppfattas stötande för än den ena, än den andra. Man kan inte vara alla till lags säger Berger.

Men att dra upp tidningens publicistiska linje är inget man gör lättvindigt. Det kräver noggrann eftertanke.

- I just det här fallet anser jag att vi måste sätta ner foten och visa var vi står. Vi måste också värna om människovärdet, säger Berger.

Inte bara ett teologiskt sätt att se på ÖT:s nya linje

Det finns många sätt att se på ÖT:s linjedragning. Det anser Patrik Hagman som är universitetslärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi.

Ur ett praktiskt perspektiv förstår han att tidningen nu sätter ner foten eftersom debatten bara snurrar på, som han uttrycker det. Hagman tror inte att debattörernas ståndpunkter är något som kommer att ändras under en överskådlig framtid.

Men han vidhåller samtidigt att det finns principiella frågor som är knepiga, det utan att han på något sätt vill försvara eller kommentera debatten.

- Det är klart att när man börjar dra gränser för hurudana saker man får diskutera, så händer det något med samhället, säger Hagman.

- Sen är det en annan sak hur man uttrycker sig och vad som är vettigt. Bara för att man anser att man har bibeln på sin sida så får man ändå inte säga vad som helst.

Patrik Hagman på Lilltroget i Åbo.
Bildtext Patrik Hagman tycker att intressantaste här är att se att samhället kring det så kallade bibelbältet allt mer börjar ifrågasätta de konservativa sammanhangen.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Älska syndaren - skäll inte ut dem i pressen

I ett av debattinläggen kring homosexualitet i Österbottens tidning skrev en insändarskribent att homosexualitet är en styggelse. Personen skrev att hen inte har något emot homosexsuella som person men att de inte ska leva ut sin homosexualitet eftersom det är synd.

Enligt Patrik Hagman går det inte att skilja på handling och person, eller åtminstone är det väldigt problematiskt att göra det.

Hagman lyfter fram att ett uttryck som ofta används i dylika sammanhang är att man ska älska syndaren men hata synden. Det går tillbaka till kyrkoherden Augustinus.

- Men hans mening är att man bör visa extra kärlek mot dem som man uppfattar att har syndat, alltså motsatsen till att skälla ut dem i pressen, säger Hagman.

- Det är lite lustigt att den här tanken har blivit ett rättfärdigande av att säga saker utan att behöva tänka på de personer som tar illa upp.

Så det kan vara diskriminerande och kränkande?

- Det är klart att och det tror jag att alla förstår. Den egentliga frågan här är om man har förståelse för hur djupt kränkande det är och hur integrerad del av ens personlighet ens sexuell läggning är. Det verkar finnas en kunskapsbrist här helt enkelt.

Hur ser du som på teolog på att det här kan tolkas som att man inte får skriva det som står i Bibeln i en dagstidning i Österbotten?

- Jag vet inte om det faktum att det står i bibeln ändrar jättemycket.

Hagman säger att man måste acceptera att det är publicister och redaktörer som sätter ramar för hurudana diskussioner det får förekomma i en tidning, oavsett om den tidningen finns i Österbotten eller annanstans.

Det betydligt intressantare enligt Hagman är att det man tidigare talat om som ett bibelbälte i de norra delarna av Österbotten håller på och luckras upp och ifrågasättas.

- Det verkar som att samhället runtomkring det här hörnet av Svenskfinland mer och mer förlorar respekten för just de här konservativa sammanhangen.

Artikeln uppdaterad 16.1.2020 kl 15.27 med kommentarer av universitetslärare Patrik Hagman som medverkade i Yle Österbottens morgonsändning i Yle Vega.

Diskussion om artikeln