Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

USA och Kina undertecknade första fasen av handelsavtal

Från 2020
Uppdaterad 15.01.2020 22:15.
Kins vicepremiärminister Liu He och USA:s president Donald Trump.
Bildtext Kinas vicepremiärminister Liu He och USA:s president Donald Trump under ceremonin då avtalet undertecknades.

USA och Kina har undertecknat första fasen av ett handelsavtal. Kina förbinder sig att köpa betydande mängder amerikanskproducerade varor och USA drar tillbaka planerade strafftullar för kinesiska produkter.

Avtalet undertecknades av USA:s president Donald Trump och Kinas vicepremiärminister Liu He.

USA och Kina enades preliminärt om avtalets innehåll i december i fjol.

Enligt Trump bibehåller USA ändå flera tullbestämmelser tills det slutliga handelsavtalet är klart. Den andra fasen av avtalet inleds nu i brådskande ordning, sa Trump vidare.

Liu sade för sin del att Kina välkomnar globala investerare.

Stopp för tullupprustningen

Avtalet sätter stopp för den tullupprustning som ägt rum mellan länderna.

De första förhöjda tulltarifferna för Kina infördes i juli 2018. Efter det har USA ytterligare höjt tarifferna för kinesiska produkter värda sammanlagt 550 miljarder dollar (495 miljarder euro).

Kina svarade med att höja tulltariffen för amerikanska produkter värda sammanlagt 185 miljarder dollar (165 miljarder euro).

I enlighet med avtalet går Kina in för att köpa mer amerikanska produkter till ett värde av 200 miljarder dollar under de följande två åren.

Det handlar bland annat om maskiner för industribruk, elektronisk utrustning, flygplan, motorfordon och optiska och medicinska instrument.

Kina igen köper amerikanska lantbruksprodukter till ett värde av 40 miljarder dollar samt industriprodukter värda 75 miljarder dollar.

Allmänt anser bedömare att avtalet dämpar nervositeten i världshandeln men att det sist och slutligen inte förändrar läget så mycket.

Källa: Reuters, STT