Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Barn fick vänta på rullstolar och andra hjälpmedel i över åtta månader - JO: Oacceptabelt att HUS inte ens följer med köernas längd

Från 2020
Uppdaterad 16.01.2020 16:29.
Rullstol på barnmorskeinstitutet
Bildtext Rullstol är ett hjälpmedel som man kan få från hjälpmedelscentralen.
Bild: Yle/Mathias Gustafsson

Barn med funktionsnedsättningar har fått vänta över åtta månader på hjälpmedel från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS hjälpmedelscentral. Riksdagens justitieombudsman JO har tagit ställning till fyra anmälningar om köerna och ger en anmärkning till HUS.

JO har tagit ställning till fyra anmälningar om att patienter med funktionsnedsättningar fått vänta orimligt länge på att få hjälpmedel från HUS hjälpmedelscentral.

Hjälpmedlen i fråga har varit bland annat rullstolar, sängar och rollatorer, som patienterna behövt i sitt dagliga liv.

En person som lämnat in en anmälan, som är anonym i HUS beslut, skriver att hens funktionshindrade barn fick vänta på en duschstol i över sju månader.

En annan skriver att flera personer tagit kontakt med hen och berättat om att speciellt barn med funktionsnedsättningar fått vänta upp till åtta månader på att få hjälpmedel.

JO skriver att HUS agerat förkastligt och ger en anmärkning till sjukvårdsdistriktet.

- I nuläget har vi inte längre såna köer för barnpatienter som JO:s beslut beskriver. Vi har gått igenom våra processer och tagit in ytterligare personalresurser, säger Kaija Jokela, chef för HUS hjälpmedelscentral.

Barn fick vänta på första vårdmöte i över sex månader

Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste en läkare göra en bedömning av patientens vårdbehov inom tre veckor av att patienten fått en remiss. Det får ta maximalt tre månader innan patienten träffar en terapeut och diskuterar vilket hjälpmedel hen ska få, och maximalt sex månader innan patienten får själva hjälpmedlet.

Hjälpmedelscentralen har agerat lagstridigt i en del fall där patienter fått vänta för länge på vård, skriver JO.

Bland barnpatienterna har köerna varit speciellt långa för dem som fått en remiss till Hjälpmedelscentralen från HUS egna fysioterapeuter. Det har funnits patienter som fått vänta över sex månader på den första vårdträffen - vilket alltså är tre månader för mycket.

Bland barn som fått en remiss från en ergoterapeut har vissa fått vänta över fyra månader på den första vårdträffen.

Även vuxna patienter har drabbats av orimligt långa köer. Bland dem har det varit de som bedömts ha ett icke-brådskande behov av hjälpmedel som fått vänta för länge.

Jokela från HUS förklarar att hjälpmedelscentralen även med barnpatienter gör en bedömning om hur brådskande behov av vård patienten har. Hon intygar att köerna varit för långa främst för barnpatienter som bedömts ha ett icke-brådskande behov av vård.

- Men jag kan inte säga att det inte finns en enda patient med brådskande vårdbehov som inte fått vänta för länge, säger Jokela.

HUS följer inte med köernas längd

HUS datasystem följer inte med hur långa köerna är.

- Det här problemet ska åtgärdas då det nya patientdatasystemet Apotti tas i bruk, säger Jokela.

Det är inte acceptabelt att HUS inte kan följa med köernas längd och att sjukvårdsdistriktet inte kan ge statistik om köerna, skriver JO.

Enligt JO:s utredningar beror en del av problemen på saker som sjukvårdsdistriktet inte direkt kan påverka, till exempel tillgången till vissa sällsynta hjälpmedel.

JO skriver ändå att ifall HUS inte kan ge den vård som samkommunen har ansvar för så måste HUS köpa in vårdtjänsterna från andra aktörer.

- Vi köpte in en del tjänster under fjolåret, då vår resursbrist var som värst, säger Jokela.