Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mild vinter sparar inte nödvändigtvis pengar för gatuunderhållet: "Vi får sanda nästan varje dag och har massor med nya gropar i våra vägar"

Från 2020
ett porträtt av en man med hjälm och reflexjacka
Bildtext Pertti Lähteenmäki skulle helst se fem köldgrader och tio centimeter snö som skydd för gatubeläggningen. Det väder vi haft hittills i vinter är en katastrof för vägytorna säger han.
Bild: YLE / Jonas Mastosalo

Man skulle kanske tro att bristen på snö gör att gatuunderhållet i kommunerna besparas mycket arbete och att man därmed också sparar pengar. Men istället är det ofta halt och behöver sandas. Och på sikt far vägytorna riktigt illa.

Det duggregnar från en jämngrå himmel då vi träffar Pertti Lähteenmäki, som är arbetsledare vid kommunaltekniken på Vasa stad.

- Det här vädret är bedrövligt för våra vägar. Eftersom det har varit så nära noll hela tiden så har det blivit massor med gropar i våra asfalterade vägar och grusvägarna lider också väldigt mycket, säger Lähteenmäki.

Arbetslaget i Vasa består av 20 personer. Några lata dagar är det inte fråga om för teamet, som sköter totalt 600 kilometer väg om man räknar både gatunätet och cykelvägarna.

- Vi har tvingats sanda och till och med salta mycket mer än normalt, för det har varit så halt. Nästan varje dag har vi fått sanda eftersom temperaturen hela tiden växlar mellan plus och minus.

Att vintern hittills varit så snöfattig har ändå sparat pengar för Vasa stad.

- Jag kan inte säga några exakta summor, men vi har nog 15-20 procent lägre kostnader hittills. Det är plogning och bortkörande av snö som vi inte behövt göra.

snöplogar ligger på marken på en regnig industritomt
Bildtext Plogarna står oanvända på rad utanför depån vid Vasa stads gatuunderhåll.
Bild: YLE / Jonas Mastosalo

Alla sparar inte

Många kommuner och städer har ändå organiserat gatuunderhållet så att entreprenörerna som sköter arbetet garanteras en minimisumma för exempelvis just snöröjning.

Yle Österbotten ringde upp två städer som valt att göra just så - Närpes i syd och Jakobstad i norr. Närpes garanterar sina entreprenörer snöröjning sju gånger och Jakobstad tio.

- Det är ju en ersättning för dejourering och för att entreprenörerna ska kunna investera i snöröjningsutrustning, säger vägmästare Stig-Erik Ingves i Närpes.

Så Närpes stad sparar i princip inte pengar på att det är snöfattigt?

- Nej, i princip spelar det ingen roll vad det är för väder. Vår budget går ju såviså åt till den här garantiersättningen.

Även i Jakobstad fungerar staden som beställare medan bolaget Alerte levererar tjänsterna, berättar Nicklas Gustafsson som är underhållsingenjör på stadens kommunaltekniska avdelning

- Vår snöröjningsbudget ligger på 340 000 euro och den går åt hursomhelst i och med garantin, säger Gustafsson.

Spelar vädret då alls någon roll?

- Det gör det nog. Om vi plötsligt får massor med snö under de kommande månaderna och de på Alerte går över sina tio gånger snöröjning så får vi en tilläggsfaktura sedan.

Blir dyrt att lappa och laga

I det här skedet av vintern befinner sig kommunerna alltså i lite olika situation beroende på om man köper in tjänsterna eller har dem organiserade i egen regi.

Av Närpes, Jakobstad och Vasa är det endast sistnämnda som hittills sparat pengar på den ringa snön.

Däremot delar samtliga ett bekymmer - slitage.

- Till sommarunderhållet kommer kostnaderna att stiga ganska rejält. Vi hamnar köra ut kross på grusvägarna, att hyvla och lappa asfalt. Och mycket mera än under normala år, så som det ser ut just nu i alla fall, säger Pertti Lähteenmäki vid Vasa stad.

Har man det kommunala vägnätet i gott skick kommer man enklare undan, men är exempelvis asfalten i dåligt skick från förr så straffar det sig nu.

Regnvatten rinner nämligen bort från hel beläggning, men stannar kvar på söndrig yta, tränger ner i sprickor och vidgar dem. Just nu kan man iaktta hur gropar och sprickor blir större nästan för varje dag som går, säger Lähteenmäki.

en bil kör förbi en lång och djup beläggningsskada
Bildtext Beläggningsskadorna förvärras under snöfattiga vintrar.
Bild: YLE / Jonas Mastosalo

Hellre snö och kyla

Lähteenmäki misstänker därför att man inte alls kommer att spara pengar i slutändan.

- Jag tror kanske inte vi hamnar på minus men ganska jämnt kan det bli i slutändan. Det beror ju förstås på hur resten av vintern blir.

I alla de tre städerna uttrycker man en önskan om att få normalt vinterväder med lite kyla och snö.

- Fortsätter väderleken såhär så blir det nog en belastning på belagda vägar, vi önskar absolut riktiga vintrar med snö, säger Stig-Erik Ingves i Närpes.

- På sikt riskerar det bli väldigt dyrt att åtgärda allt slitage som uppkommer sådana här vintrar, säger Nicklas Gustafsson i Jakobstad.