Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo vill ha hastighetsbegränsningar för tunga järnvägstransporter genom hela stadsområdet

Från 2020
Ryska tågvagnar som transporterar kol från Sibirien till Hangö.
Bildtext Tågvagnarna kommer ändå från Sibirien och kör ända till Hangö. De är konstruerade på ett annat sätt än de finländska vagnarna och därför uppstår skakningar på ett annat sätt än från de inhemska godsvagnarna.

Det borde införas hastighetsbegränsningar för tunga koltransporter på Hangö-Hyvingebanan genom hela Lojo centrumområdet, anser politikerna i nämnden för serviceproduktion.

Invånarna störs av skakningarna från transporterna.

Trafikledsverket har föreslagit hastighetsbegränsningar på två olika sträckor på totalt 4,5 kilometer i Lojo. Där skulle farten saktas ner till 50 kilometer i timmen för tunga transporter.

Men politikerna vill se hastighetsbegränsningar ända från Muijala till Virkby centrum.

Förslaget innebär att det då skulle bli en enda, längre och sammanhängande sträcka i Lojo med sänkt hastighet.

Det är så att invånare också på andra områden än de Trafikledsverket lyfter fram har klagat på skakningarna från de tunga godsvagnarna lastade med antracit.

Övervakning och uppföljning

Lojo stad vill också att man fortsätter mäta skakningar efter att hastighetsbegränsningarna har införts.

Då får man veta hur de lägre hastigheterna inverkar och om det behövs andra åtgärder för att minska på skakningarna.

Politikerna vill också ha svar på hur Trafikledsverket kommer övervaka att bestämmelserna följs.

Målet är att införa begränsningarna i mars.

Diskussion om artikeln