Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fackförbundet Pro: Tjänstemännen vid flera bolag inom energibranschen strejkar i februari – kan påverka eldistributionen

Från 2020
Uppdaterad 17.01.2020 12:22.
Skylt med texten "ammattiliitto Pro".
Bildtext Enligt Pro är det ungefär 500 personer som strejkar från och med den första februari ifall det inte sker framsteg i kollektivavtalsförhandlingarna.
Bild: Lehtikuva

Fackförbundet Pro varslar om att tjänstemännen vid flera bolag inom energibranschen inleder en strejk den första februari, om det inte sker framsteg i förhandlingarna som gäller kollektivavtalen.

Strejken ska pågå i sju dagar och enligt Pro är det ungefär 500 personer som strejkar. Strejken inleds den 1 februari klockan 00.00 och avslutas 23.59 den 8 februari.

Finlands Maskinbefälsförbund och Pro bedömer att strejken kommer att påverka el- och värmeproduktion samt de bränsleval som används, eldistribution samt därtill kopplad försäljning, service och reparationsarbeten.

Viktiga samhälleliga funktioner ska enligt förbunden tryggas också under strejken.

Tio energibolag omfattas av strejken

Strejken gäller tio energibolag i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors.

Pro uppger att strejken berör följande bolag:

Helsingfors: Helen, Helen Sähköverkko.

Vanda: Vanda Energi, Vantaan Energia Elnät.

Åbo: Åbo Energi, Turun Seudun Energiatuotanto, Turku Energia Sähköverkot.

Tammerfors: Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vera, Tampereen Sähköverkko.

Strejken berör enligt Pro också tjänstemän i övriga företags tjänst, som arbetar med tjänstemannauppgifter inom de företag eller på deras verksamhetsställen som omfattas av strejken.

Tvisten handlar om lönerna och "kiky-timmarna"

De svåraste punkterna i kollektivavtalsförhandlingarna är lönerna och hur man ska göra med de 24 extra arbetstimmarna i konkurrenskraftsavtalet.

Arbetstagarsidan vill bli av med de extra arbetstimmarna och arbetsgivarsidan förutsätter att de 24 extra timmarna hålls kvar.

Sedan tidigare har flera fackförbund varslat om strejker som ska inledas i månadsskiftet januari-februari, om inte kollektivavtalsförhandlingarna framskrider.

Diskussion om artikeln