Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Småbarnsföräldrar trivs med familjelivet – det blir mindre skärmtid och mindre alkohol

Från 2020
Uppdaterad 22.01.2020 10:25.
Två barn i krypåldern tittar på varandra,en förälder sitter på golvet med benen i kors och en kaffemugg i handen.
Bildtext Tvärtemot vad som ofta sägs så trivs småbarnsföräldrar med livet rapporterar Institutet för hälsa och välfärd THL
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Nattvak, blöjbyten och trotsålder tycks inte alls ta kål på familjeidyllen - tvärtom.

Det har knappt gått ett år sedan en eldig debatt blossade upp i massmedierna inklusive Svenska Yle om fenomenet att ångra barn.

De flesta småbarnsföräldrar är ändå inte ångerfulla eller totalt körda i botten av föräldrarollen. Det bekräftar FinTerveys 2017-kartläggningen; en nationell enkät som Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort.

Småbarnsföräldrars levnadssätt och välmående jämfördes med vuxna i åldern 18-50 år som inte hade småbarn. Barnfamiljerna hade barn i åldern 0–7 år, det vill säga barn under skolåldern.

I kartläggningen deltog 762 småbarnsföräldrar och 1864 vuxna utan barn.

Gillar läget och ekonomin

– En stor del av småbarnsföräldrarna mår bra och lever ganska hälsosamt, säger specialforskare Annamari Lundqvist vid THL.

Åtta av tio småbarnsföräldrar är nöjda med sina prestationer hittills i livet och nästan nio av tio säger att de är tillfreds med familjelivet. I referensgruppen var det något färre som känner sig lika lyckligt lottade.

Graf: Nöjd med uppnådda prestationer i livet

Staplar som visar att småbarnsföräldrar upplever i högre grad en god livskvalitét jämfört med icke-småbarnsföräldrar.

Graf: Nöjd med familjelivet

Staplar som i procent visar att småbarnsföräldrar är mer nöjda i familjelivet än icke-småbarnsföräldrar.

Däremot syns ingen statistiskt märkbar skillnad när frågan om livskvalitet ställdes. Nästan alla som deltog i kartläggningen sa att deras livskvalitet var god eller till och med mycket god.

Att få barn tycks inte heller få dramatiska följder för ekonomin. I varje fall inte för dem som deltog i FinTerveys-undersökningen. Småbarnsföräldrarna säger att utkomsten räcker till och de var lika nöjda med sin ekonomiska situation som de i referensgruppen.

Men mammor och pappor tyckte inte riktigt lika. Överlag är mammorna lite mer missnöjda med utkomsten och familjens ekonomiska situation.

Morötter istället för skärmtid och drinkar

I föräldrarollen inbakas ofta en och annan ny vana.

Småbarnsfamiljernas matvanor är hälsofrämjande. Kosten innehåller bär, frukt och grönsaker, ofta flera gånger per dag. Ändå var det knappt att konsumtionen överskred jämförelsegruppens; bara var fjärde småbarnsmamma och var tionde småbarnspappa använder den rekommenderade mängden frukt, bär och grönsaker i kosten.

Alla äter för lite grönsaker, frukt och bär.

― Annamari Lundqvist, THL

Oberoende om man är småbarnsförälder eller inte äter de vuxna inte tillräckligt grönsaker, frukt och bär, säger Lundqvist och betonar att man måste jobba för att öka konsumtionen. THL summerar att det borde man fästa uppmärksamhet vid i rådgivningsarbetet.

Foto på specialforskare Annamari Lundqvist på THL
Bildtext En stor del av småbarnsfamiljerna mår bra och har hälsosamma vanor, säger Annamari Lundqvist vid THL.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Graf: Minst 6 portioner alkohol vid samma tillfälle i månaden

Staplar som i procent visar att småbarnsföräldrar dricker mindre alkohol vid samma tillfälle jämfört med icke-småbarnsföräldrar, på månadsbasis.

Sju procent av småbarnsmammorna dricker varje månad mer än sex portioner alkohol vid samma tillfälle. Kvinnor som inte längre har småbarn har en större alkoholkonsumtion.

Samma beteende går igen bland männen: en lägre alkoholkonsumtion om du är småbarnspappa och en ökad konsumtion om det inte finns småbarn.

Graf: Mer än 3 timmar skärmtid varje dag

Staplar som visar i procent att småbarnsföräldrar sällan överskrider tre timmar skärmtid per dag.

Småbarnsföräldrarna använder sällan mer än tre timmar av dagen till att kolla på en skärm, men bland de 18–50-åringar som inte har småbarn händer det att tre timmar skärmtid inte räcker till.

Marika Blomqvist sitter vid kaffebordet och äter mellanmål med dottern Olivia på öppna daghemmet Tallen på Drumsö i Helsingfors.
En krypande flicka på golvet mellan föräldrar som sitter i ring med kaffemuggar på öppna daghemmet Tallen på Drumsö i Helsingfors.
Jämförelse av två bilder: Småbarnsfamiljer får nya vanor och skärmtiden minskar. Här träffas föräldrar och barn på det öppna daghemmet Tallen på Drumsö i Helsingfors.
Bilder: Agneta Gestrin / Yle (vänster), Agneta Gestrin / Yle (höger)

I motionsvanorna för de bägge grupperna framkommer inte någon större skillnad. Inte heller när det gäller tobaksrökning.

– Men det är inte bra att var tionde småbarnsmamma röker dagligen och av papporna något fler, säger Lundqvist. Det måste vi försöka minska.

Sömnen blir lidande i småbarnsfamiljen.

Nästan åtta av tio som inte har småbarn bedömer att de sover tillräckligt, men bland småbarnsföräldrarna är var tredje missnöjd med mängden sömn.

Var tredje förälder upplever att hen inte sover tillräckligt.

― Annamari Lundqvist, THL

– Det är viktigt att man får sova, säger Lundqvist och uppmanar föräldrarna att våga diskutera sömnproblem eller brist på sömn på rådgivningen.

– Man kan få hjälp via rådgivningen, men också kanske av släktingar och vänner som kan ställa upp så mamma och pappa i familjen får sova, säger Lundqvist.

Foto på Andreas Saloranta som dansar med sin son Ivar på det öppna daghemmet Tallen på Drumsö i Helsingfors.
Bildtext Andreas Saloranta tar med sonen Ivar till det öppna daghemmet Tallen på Drumsö i Helsingfors.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Småbarnspappan Andreas Saloranta berättar att när hans pojke Ivar var nio månader blev det sömnskola och efter det tycker Andreas att han har fått sova bra och tillräckligt.

– I början är man nog trött och sömnen är otillräcklig. Det stämmer, säger Saloranta.

Svart bild av småbarnstiden men psyket håller

Medierna målar ofta upp en bild av att småbarnsvardagen är tung.

– THL:s undersökning stärker inte den uppfattningen. Psykiska problem är lika vanliga bland småbarnsföräldrar som bland de övriga vuxna i undersökningen.

Närbild av en hand på en flicka i krypåldern.
Bildtext Småbarn ger föräldrarna en hel del att grubbla på, men psykiska besvär är inte vanligare bland småbarnsföräldrar än bland övriga vuxna, visar THLs undersökning.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

De småbarnsföräldrar och övriga vuxna som anser att deras psyke är belastat säger att det rör sig om bekymmer och oro i vardagen och att klara av olika uppgifter, mer sällan är det fråga om en ångestfylld sinnesstämning.

Av småbarnsmammorna uppger tolv procent att de har betydande depressionsymptom. Bland småbarnspapporna är procenten hälften lägre.

Småbarnsföräldrar trivs med familjelivet

2:38

Diskussion om artikeln